Šeit atradīsi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vietni www.manavakcina.lv un reģistrēšanos vakcīnai.

Portālā pagaidām nav iespējams veikt pierakstu 2. vakcīnas devai. Lūdzu, sazinieties ar vakcinācijas pakalpojuma sniedzēju, kur saņēmāt 1.vakcīnas devu!

Ja tikāt pierakstīts 2. vakcīnas saņemšanai, tad sekojiet norādījumiem par 2. vakcīnas saņemšanas datumu, laiku un vietu, kas tika noteikta, saņemot 1.vakcīnu.

 www.manavakcina.lv ir viena no četrām iespējām, kā var reģistrēties vakcīnai. 

Reģistrēties vakcinācijai var šādos veidos:

 1. www.manavakcina.lv, nepieciešams Latvijas valsts personas kods un iespēja autentificēties www.latvija.lv ar internetbankas vai e-paraksta datiem.
 2. Zvanot uz vakcinācijas iestādi.
 3. Piesakoties pie sava ģimenes ārsta

Var pieteikties pats vai pieteikt bērnu.

Lai pieteiktu bērnu vakcinācijai, vecākiem, likumiskajam pārstāvim vai aizbildnim ir:

 • jāautentificējas ar drošas piekļuves līdzekli portālā www.manavakcina.lv;
 • jānospiež uz sava profila (vārds un uzvārds labajā stūrī);
 • atverot profila izvēlni, jāuzklikšķina uz bērna vārda un uzvārda;
 • jāizvēlas kalendārā ārstniecības iestāde un jāpiesaka bērns vakcinācijai.

Ja nepieciešams kādam palīdzēt reģistrēties vakcinācijai, to var izdarīt www.manavakcina.lv ar otra civlēka elektroniskajiem identifikatoriem, ja tādi ir (internetbankas piekļuve, e-paraksts).

Piesakot citu cilvēku vakcinācijai, iepriekš jāsaņem atļauja to darīt. 

Personu dati tiks iegūti, autorizējoties platformā www.latvija.lv

Pēc autorizēšanās ar internetbanku vai e-parakstu, vārds un uzvārds manavakcina.lv pieteikumā tiks parādīts automātiski, jo sistēma cilvēku atpazīs.

Papildus jānorāda savs tālruņa numurs un e-pasta adrese, uz kuru saņems uzaicinājumu vakcinēties.

Ja senioriem ir iespēja autentificēties caur latvija.lv, tad kāds viņiem var asistēt un palīdzēt pieteikt vakcinācijai. Ja šādas iespējas nav, var palīdzēt, piesakot pa tālruni, caur ģimenes ārstu, vai citiem veidiem, kas vēl tiks ieviesti.

Nē, šādā veidā netiek pieņemti reģistrācijas dati.

Aicinām reģistrēties www.manavakcina.lv. Reģistrējot pieteikumu www.manavakcina.lv, nepieciešams autentificēties portālā www.latvija.lv ar internetbankas vai e-paraksta datiem.

Ja cilvēks ieguvis tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības pakalpojumus, tad vakcīnu varēs saņemt saskaņā ar valsts izstrādāto vakcinācijas plānu.

Covid-19 vakcinācijas pakalpojumus apmaksā šādām personu kategorijām: 

 • Latvijas pilsonis; 
 • Latvijas nepilsonis; 
 • ārzemnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā; 
 • bezvalstnieks, kuram bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijas Republikā; 
 • bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss; 
 • aizturētais; 
 • patvēruma meklētājs; 
 • persona, kura ir apdrošināta veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” - piemēram, neatkarīgi no uzturēšanās veida (dokumenta) Latvijas Republikā darba ņēmēji, par kuriem sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic vispārējā režīmā, pašnodarbinātie, kuru ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru; 
 • persona, kura uzrāda NVD lēmumu, ar kuru ir konstatētas personas tiesības pilnā apmērā saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā; 
 • persona, kura citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē (turpmāk – ES dalībvalstis) ir saņēmusi S1 veidlapu un reģistrējusi to NVD; 
 • Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru ierēdnis vai darbinieks un to apgādībā esošas personas, kuras ietilpst Kopīgajā veselības apdrošināšanas shēmā (BEREC biroja darbinieki); 
 • personām, kurām ir piešķirta termiņuzturēšanās atļauja Latvijā; 
 • Latvijā studējošiem pilna laika ārvalstu studentiem;
 • Latvijā akreditētiem un rezidējošiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
 • Personas, kas saņēmušas Latvijas nacionālo ilgtermiņa D vīzu.

Reģistrēties vakcinācijai var trīs veidos:

 1. www.manavakcina.lv, nepieciešams Latvijas valsts personas kods un iespēja autentificēties www.latvija.lv ar internetbankas vai e-paraksta datiem.
 2. Zvanot uz vakcinācijas iestādi.

 

 

Jā, informāciju savā pieteikumā drīkst mainīt. Drīkst arī pārdomāt un dzēst pieteikumu.

Vēlreiz ej uz uz www.manavakcina.lv, spied pogu “Pieteikties vakcīnai” un autentificējies www.latvija.lv ar internetbankas vai e-paraksta datiem. Parādīsies logs ar brīdinājuma uzrakstu “Uzmanību! Vakcinēšanās pieteikums jau reģistrēts!” – tas ir informatīvs paziņojums nevis aizliegums mainīt datus. Spied pogu “Labi” un veic izmaiņas pieteikumā. 

 

Vietnē manavakcina.lv individuāli var pieteikties bērni no 14 gadu vecuma, ja tiem ir kāds no e-identifikācijas rīkiem (SmartID pilnā versija, e-paraksts). 

Ja bērns ir jaunāks par 14 gadiem vai viņam nav e-identifikācijas rīku, tad vecākiem, likumiskajam pārstāvim vai aizbildnim ir:

 • jāautentificējas ar drošas piekļuves līdzekli portālā www.manavakcina.lv;
 • jānospiež uz sava profila (vārds un uzvārds labajā stūrī);
 • atverot profila izvēlni, jāuzklikšķina uz bērna vārda un uzvārda;
 • jāizvēlas kalendārā ārstniecības iestāde un jāpiesaka bērns vakcinācijai.

Aizpildot pieteikumu, ir iespēja izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku.

Šobrīd vakcīnas pieejamas pietiekamā daudzumā, tāpēc var izvēlēties vietu, kurā ir tāda vakcīna, kādu vēlaties saņemt. 

Par vakcīnas veida pieejamību citviet aicinām interesējieties konkrētajā vakcinācijas punktā, kur esat izvēlējies vakcinēties.

Manavakcina.lv izveidota, lai visi Latvijas iedzīvotāji, kas vēlas saņemt vakcīnu pret Covid-19, varētu tai pieteikties.

Vakcinācija ir brīvprātīga, un manavakcina.lv uzkrās un apkopos informāciju par cilvēkiem, kuri vēlas vakcinēties.

Manavakcina.lv ir pieejama Latvijas iedzīvotājiem no 2021. gada 5. februāra.