Šeit atradīsi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vietni www.manavakcina.lv un reģistrēšanos vakcīnai.

 www.manavakcina.lv ir viena no četrām iespējām, kā var reģistrēties vakcīnai. 

10.februārī sākās pieteikšanās arī pa tālruni 8989. Tas dos iespēju pieteikties visiem, kas nevar vai nevēlas izmantot www.manavakcina.lv.  

Tālruņa līnijas darba laiks ir:

  • darbadienās no 8:00 līdz 20:00
  • brīvdienās no 09:00 līdz 18:00

, tas nav iespējams. www.manavakcina.lv ar saviem persondatiem var izveidot pieteikumu tikai sev.

Ja nepieciešams kādam palīdzēt reģistrēties vakcinācijai, to var izdarīt www.manavakcina.lv ar otra civlēka elektroniskajiem identifikatoriem, ja tādi ir (internetbankas piekļuve, e-paraksts), vai arī zvanot pa bezmaksas tālruni 8989.

Piesakot citu cilvēku vakcinācijai, iepriekš jāsaņem atļauja to darīt. 

Rindu veidos pieteikumi, kas ir:

  • reģistrēti vietnē www.manavakcina.lv
  • reģistrēti, zvanot pa bezmaksas tālruni 8989
  • darba devēju iesniegtie darbinieku saraksti (šobrīd primāri aicinām iedzīvotājus pieteikties individuāli, negaidot darba devēja uzaicinājumu)
  • ģimenes ārstu veiktā reģistrācija

Prioritāri vakcinējamo personu grupas, atbilstoši 2021. gada 18. februāra grozījumiem Nr. 122 Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", kuros aktualizētas prioritāri vakcinējamo personu grupas (3.pielikums)

Prioritāri vakcinējamā grupa Vakcinējamo personu grupas

I grupa

Veselības aprūpes darbinieki, t. sk. ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas un darbinieki, kas nodrošina Covid-19 pacientu aprūpi, t. sk. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki; slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs strādājošas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas un darbinieki, kā arī pakalpojuma sniedzēji ārstniecības iestādēm, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību; ģimenes ārsti un ģimenes ārstu komandas (prakses); ambulatorās aprūpes speciālisti un atbalsta personas; aptiekās strādājošie farmaceiti, farmaceitu asistenti, pārējie aptieku un zāļu lieltirgotavu darbinieki, kas nodrošina zāļu, t. sk. vakcīnu, izplatīšanu, loģistiku un pieejamības nepārtrauktību; medicīnas studenti (RSU, LU, koledžas), kas mācību procesa ietvaros nonāk tiešā saskarē ar pacientiem ārstniecības iestādē; ārstniecības personas izglītības iestādēs; Veselības inspekcijas inspektori, kas kontrolē pakalpojumu drošību sociālās aprūpes centros un ārstniecības iestādēs, t. sk. vakcinācijas iestādēs, kā arī kontrolē aptieku darbību
Pēc medicīniskām indikācijām - pacienti, kuriem saskaņā ar ārsta lēmumu nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija, t. sk. augstu izmaksu vai augstas sarežģītības pakāpes operācija (piemēram, onkoloģiskie pacienti, pirms ķīmijterapijas vai tās laikā, pacienti un donori pirms orgānu vai cilmes šūnu transplantācijas, pacienti, kas ilgstoši uzturas stacionārā ārstniecības iestādē

II grupa

Ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti (un citi pielīdzināma riska pakalpojuma sniedzēji)
Amatpersonas, kuru vakcinācija ir nepieciešama nacionālās drošības un valsts darbības nepārtrauktības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu

III grupa

Seniori, kas vecāki par 70 gadiem
Personas ar hroniskām slimībām (saskaņā ar rekomendācijām personu ar hroniskām slimībām vakcinācijas organizācijai, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē)
Personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kuriem ir noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības
Personas, kuras mājās aprūpē smagi slimas personas

IV grupa

Personas 60-70 gadu vecumā
Pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.-6. klašu pedagogi un darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem

V grupa

Izglītības iestāžu darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, ir ciešā saskarē ar bērniem (izņemot pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.-6. klašu pedagogus un darbiniekus, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem)
Operatīvo dienestu darbinieki, t. sk. valsts un pašvaldību policisti; robežsardzes darbinieki; VID operatīvie darbinieki, muitnieki; VUGD darbinieki
Ieslodzījuma vietu pārvaldes/Valsts probācijas dienesta darbinieki
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki
Nacionālie bruņotie spēki (t. sk. Zemessardze)
Kritiski svarīgie energoapgādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju komersanti
Saeimas kritiski svarīgie darbinieki
Pašvaldību vēlēšanu 2021. gada 5. jūnijā norises nodrošināšanā iesaistītie kritiski svarīgie darbinieki
Latvijas Bankas kritiski svarīgie darbinieki
Kritisko tirgus uzraudzības iestāžu darbinieki
Satiksmes nozares kritiski svarīgie darbinieki
Tokijas (Japānā) Olimpisko un Paralimpisko spēļu dalībnieki, kandidāti un apkalpojošie sporta darbinieki, kā arī Latvijas vīriešu hokeja izlases sportisti un apkalpojošie sporta darbinieki
Kritiski svarīgie kultūras jomas pārstāvji
Vides aizsardzības sektoram kritiski svarīgie darbinieki
Bāriņtiesu, sociālo dienestu un sociālās aprūpes centru kritiski svarīgie darbinieki
Kritiski svarīgie ūdenssaimniecību darbinieki

VI grupa

Personas, kuras uzturas speciālās iestādēs, t. sk. patversmju klienti, personas ieslodzījuma vietās

VII grupa

Nozaru darbības nepārtrauktībai kritiski svarīgie darbinieki publiskajā sektorā (kas nav vakcinēti iepriekš), t. sk. ārlietu nozarē, aizsardzības nozarē, ekonomikas nozarē, iekšlietu nozarē, finanšu nozarē, kultūras nozarē, labklājības nozarē, satiksmes nozarē, tieslietu nozarē, veselības nozarē, zemkopības nozarē; sportisti un apkalpojošie darbinieki; reliģisko organizāciju garīgais un kalpojošais personāls
Tautsaimniecībai nozīmīgo eksportējošo uzņēmumu kritiski svarīgie darbinieki

VIII grupa

To uzņēmumu darbinieki, kas saskaras ar lielu skaitu iedzīvotāju un nevar ievērot distancēšanos (kurjeri, transporta pakalpojumu sniedzēji, tirdzniecības darbinieki, pakalpojumu sniedzēji)
To uzņēmumu darbinieki, kur kolektīvā savstarpēji saskaras liels skaits cilvēku un nav iespējams nodrošināt distancēšanos (pārtikas ražošanas uzņēmumi, citi ražošanas uzņēmumi u. tml.)
Tautsaimniecībai nozīmīgu uzņēmumu darbinieki (sakaru uzņēmumi u. tml.)

XI grupa

Visi pārējie sabiedrības locekļi, kas vakcināciju nav saņēmuši iepriekš

 

Piesakoties vietnē www.manavakcina.lv, visas šīs prioritārās grupas ir minētas (izvēlni “Personas virs 60 gadiem” redzēs tikai tie, kas ir sasnieguši šo vecumu). 

Lūdzam godprātīgi norādīt piederību kādai no prioritārajām grupām. Šie dati tiks salīdzināti ar veselības vai citos reģistros esošo informāciju.

Personu dati tiks iegūti, autorizējoties platformā www.latvija.lv

Pēc autorizēšanās ar internetbanku vai e-parakstu, vārds un uzvārds manavakcina.lv pieteikumā tiks parādīts automātiski, jo sistēma cilvēku atpazīs.

Papildus jānorāda savs tālruņa numurs un e-pasta adrese, uz kuru saņems uzaicinājumu vakcinēties.

Ja senioriem ir iespēja autentificēties caur latvija.lv, tad kāds viņiem var asistēt un palīdzēt pieteikt vakcinācijai. Ja šādas iespējas nav, var palīdzēt, piesakot pa tālruni, caur ģimenes ārstu, vai citiem veidiem, kas vēl tiks ieviesti.

Nē, šādā veidā netiek pieņemti reģistrācijas dati.

Aicinām reģistrēties www.manavakcina.lv. Reģistrējot pieteikumu www.manavakcina.lv, nepieciešams autentificēties portālā www.latvija.lv ar internetbankas vai e-paraksta datiem.

Ja nav iespējas autentificēties ar e-identifikatoriem, zvaniet uz bezmaksas tālruni 8989.

Ja cilvēks ieguvis tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības pakalpojumus, tad vakcīnu varēs saņemt saskaņā ar valsts izstrādāto vakcinācijas plānu.

Valsts apmaksāta vakcinācija ir nodrošināta: 
•    ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
•    bezvalstniekiem, kuriem bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijas Republikā;
•    bēgļiem vai personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
•    patvēruma meklētājiem.

Reģistrēties vakcinācijai var trīs veidos:

  1. www.manavakcina.lv, nepieciešams Latvijas valsts personas kods un iespēja autentificēties www.latvija.lv ar internetbankas vai e-paraksta datiem.
  2. Pa bezmaksas tālruni 8989 (darba laiks 09:00-17:00 katru dienu, arī brīvdienās un svētku dienās)
  3. Zvanot uz vakcinācijas iestādi.

Saraksts ar ārstniecības iestāžu un ģimenes ārstu prakšu adresēm un kontaktinformāciju, kur var veikt vakcināciju pret Covid-19 pieejams kartē. Informācija kartē ir mainīga un regulāri tiks papildināta, jo ģimenes ārstu iesaistīšanas vakcinācijas procesā notiek pakāpeniski.

 

Jā, informāciju savā pieteikumā drīkst mainīt.

Vēlreiz ej uz uz www.manavakcina.lv, spied pogu “Pieteikties vakcīnai” un autentificējies www.latvija.lv ar internetbankas vai e-paraksta datiem. Parādīsies logs ar brīdinājuma uzrakstu “Uzamanību! Vakcinēšanās pieteikums jau reģistrēts!” – tas ir informatīvs paziņojums nevis aizgliegums mainīt datus. Spied pogu “Labi” un veic izmaiņas pieteikumā. 

Ja maini  savu kontaktinformāciju vai vēlamo vakcinācijas teritoriju, tas vietu rindā neietekmē. Savukārt, ja tiek norādīta piederība jaunai prioritārai grupai, vakcinācijas kārta var pienākt agrāk vai vēlāk atbilstoši vakcinācijas plānam.

Šobrīd Latvijā pieteikties vakcīnai var iedzīvotāji no 12 gadu vecuma.

Pfizer-BioNTech vakcīna Comirnaty ir piemērota vakcinācijai no 12 gadu vecuma, savukārt Moderna un AstraZeneca ražotās vakcīnas – no 18 gadu vecuma. Tas ir saistīts ar abu vakcīnu pētījumos iekļauto iedzīvotāju vecumu.

Ja vecāki vēlas vakcinēt bērnu, kuram ir augsts risks smagai Covid-19 infekcijas slimības gaitai, un kurš ir jaunāks par 12 gadiem, nepieciešama ārstu konsīlija rekomendācija.
 

Jā, bet ne vairāk kā divas reizes. Ja savu pierakstu vēlēsies pārcelt trešo reizi, tad vakcīnai būs jāpiesakās no jauna.

Šobrīd reģistrēties vakcinācijai var tikai www.manavakcina.lv.

Ja iedzīvotāji nebūs veikuši reģistrēšanos caur www.manavakcina.lv un pa tālruni, to varēs izdarīt arī pie ģimenes ārsta. 

Pieteikties vakcīnai pie ģimenes ārsta varēs vēlāk nekā manavakcina.lv vai pa tālruni. Tiklīdz varēs reģistrēties pie ģimenes ārstiem, par to tiks paziņots.

Aizpildot pieteikumu, ir iespēja izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku.

Ņemot vērā ierobežoto vakcīnu apjomu, šobrīd šādas iespējas nav. Vakcinācijas procesā tiks vērtētas visas Zāļu valsts aģentūras un Eiropas uzraugu rekomendācijas par vakcīnu piemērojamību noteiktām vecuma un veselības grupām.

Šobrīd aicinām iedzīvotājus pieteikties individuāli vietnē www.manavakcina.lv

Tiklīdz uzņēmumiem būs iespēja pieteikt savus darbiniekus, par to informēsim masu medijos, Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapās un sociālo tīklu kontos.

Reģistrēšanās ātrāk nenozīmē cilvēka augstāku vietu rindā. Tā ir agrīna pieteikšanās, lai jau tagad varētu efektīvi plānot vakcinācijas kabinetu noslodzes un jaudas.

Vakcinācijas secību veidojot, tiks ņemta vēra cilvēka piederība (vai nepiederība) konkrētai prioritārai grupai un kalendārais mēnesis, kad tika saņemts pieteikums. Katra mēneša ietvaros saņemtie pieteikumi, kas atbilst katrai vakcinējamo grupai, tiks pēc nejaušības principa sarindoti. Pirmie vakcīnas saņems tie iedzīvotāji, kas iekļauti prioritārajās grupās.

Latvijā  veido centralizētu loģistikas ķēdi un speciālu IT risinājumu (manavakcina.lv), lai varētu vadīt jebkuru pieejamo vakcīnu devu nogādāšanu līdz iedzīvotājiem ātri un elastīgi.

Tiklīdz tiek piegādāta jauna vakcīnu krava, sistēma, balstoties uz iedzīvotāju pieteikumiem, varēs operatīvi aicināt cilvēkus uz vakcīnas saņemšanu.

Tiklīdz manavakcina.lv sāks darboties, šie cilvēki saņems aicinājumu uz norādīto kontaktinformāciju reģistrēties vēlreiz.

Tā kā manavakcina.lv vēl bija testa režīmā, tad tobrīd veiktie pieteikumi nav spēkā.

Manavakcina.lv izveidota, lai visi Latvijas iedzīvotāji, kas vēlas saņemt vakcīnu pret Covid-19, varētu tai pieteikties.

Vakcinācija ir brīvprātīga, un manavakcina.lv uzkrās un apkopos informāciju par cilvēkiem, kuri vēlas vakcinēties. Brīdī, kad vakcīnas būs pieejamas, šie dati tiks izmantoti vakcinācijas procesa organizēšanai.

Manavakcina.lv ir pieejama Latvijas iedzīvotājiem no 2021. gada 5. februāra.