SPKC aicina ievērot vispārīgos ieteikumus Covid-19 infekcijas un citu akūtu augšējo elpceļu infekciju izplatības ierobežošanai:  

 • ievērot roku higiēnu (bieži mazgāt un/vai dezinficēt rokas), nepieskarties ar netīrām rokām sejai;   
 • bieži vēdināt telpas (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigs gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā);  
 • izmantot atbilstošus tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus, īpaši rūpīgi attīrīt un dezinficēt visus priekšmetus un virsmas, kurām bieži pieskaras cilvēki (durvju rokturi, krāni, galda virsmas, krēslu atzveltnes u.c.);  
 • censties ievērot distanci un izvairīties no pārpildītām publiskām vietām;  
 • klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas;   
 • izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi;   
 • sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu pat ar mazākajiem elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstināta ķermeņa temperatūra), izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem un nedoties uz sabiedriskām vietām;  
 • personai ar akūtas elpceļu infekcijas slimības simptomiem ieteicama pašizolācija kamēr ir simptomi (sevišķi paaugstināta ķermeņa temperatūra) un vēl trīs dienas. Ja simptomi turpinās ilgāk par 7 dienām papildu 3 dienas nepiemēro. Ja Covid-19 tests ir pozitīvs bez simptomiem ieteicama 3 dienu pašizolācija, skaitot no nākamās dienas pēc testa veikšanas;  
 • Covid-19 slimnieka kontaktpersonai 7 dienas pēc pēdējā kontakta ieteicams palikt mājās un nekontaktēties ar citiem cilvēkiem, bet ja tas nav iespējams, tad būt atbildīgam par citu cilvēku veselību un sabiedriskās vietās lietot ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru, tai skaitā veicot darba pienākumus, esot telpā, kur atrodas vairāk par vienu cilvēku. Jāatceras, ka Covid-19 inficēta persona kļūst infekcioza 2 dienas pirms simptomu paradīšanās un respirators šādos gadījumos ievērojami samazina inficēšanās risku citiem cilvēkiem;  
 • pieļaut iespēju darbiniekiem strādāt attālināti, ja darbiniekam ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi vai darbinieks ir Covid-19 slimnieka kontaktpersona;  
 • veselības aprūpes iestādēs un darba vietās var ieteikt darbiniekam/apmeklētājam lietot medicīnisko masku vai respiratoru iekštelpas, kad fiziskā distancēšanās nav iespējama;  
 • vakcinācija ir efektīvs veids, kā pasargāt sevi no smagākām slimības sekām, tāpat arī tas ir efektīvs veids kopējās sabiedrības veselības uzlabošanā. Vairāk par Covid-19 vakcināciju lasīt šeit - https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19 un https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinacija-pret-gripu-un-covid-19
 • darba vietās aktualizēt darbiniekiem rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai. 

Rīcības algoritms sniedz ieteikumus situācijās, kad bērns nevar apmeklēt izglītības iestādi, saslimot ar akūtu augšējo elpceļu infekciju. Algoritmā ir noteiktas slimības pazīmes, kas palīdzētu vecākiem pieņemt lēmumu par nepieciešamību sazināties ar ārstu vai pašiem veikt bērna veselības stāvokļa novērošanu, ja slimības pazīmes nav nozīmīgas un īslaicīgas (līdz 72 stundām). Tādēļ algoritmā ir īpaši izceltas situācijas, kad saziņa ar ārstu ir nepieciešama un kad nav nepieciešama. 

Algoritms nosaka ieteicamos laika intervālus, kad bērnam ar akūtu augšējo elpceļu infekciju jāpaliek mājās, lai mazinātu infekcijas slimību izplatību izglītības iestādēs. Vienlaikus algoritmā ir norāde, ka pēc medicīniskiem apsvērumiem ģimenes ārsta izziņa izglītības iestādei ir nepieciešama tikai tad, ja bērnam ir noteiktas rekomendācijas, atgriežoties mācību procesā, piem., noteiktu laiku neapmeklēt kādas sporta nodarbības.  

Jāņem vērā, ka epidemioloģisko drošību regulējošie normatīvie akti nenosaka prasību iesniegt ārsta izziņu, lai attaisnotu skolēna prombūtni infekcijas slimības dēļ. Līdz ar to ģimenes ārstu noslogošana ar izziņu sagatavošanu skolēna prombūtnes attaisnošanai, ja tā nav nepieciešama pēc medicīniskajiem apsvērumiem, nav pamatota. 

Par Covid-19, gripas un citu AAEI ierobežojošajiem pasākumiem t.sk. izglītības iestādēs 

Par Covid-19, gripas un citu AAEI ierobežojošajiem pasākumiem t.sk. izglītības iestādēs 

Izglītojamajiem kuriem ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, joprojām saglabājas iepriekšējā rekomendācija: tie var neievērot izolācijas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), vai lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu,

 • ja kopš slimības pazīmju pazušanas pagājušas 3 dienas,
 • ja simptomi turpinās ilgāk par 7 dienām, papildus trīs dienas netiek piemērotas,
 • ja akūtu augšējo elpceļu saslimšanas simptomi nav, bet ir pozitīvs Covid-19 tests, ir pagājušas 3 dienas no testa veikšanas nākošās dienas.

Lēmumu par atgriešanos izglītības iestādē pieņem ārsts, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli un vērtējot laiku kopš akūtas infekcijas slimības simptomu izzušanas:  

 • akūtas infekcijas slimības simptomu klīniska uzlabošanās; 
 • ne mazāk kā 24 stundas normāla ķermeņa temperatūra, nelietojot pretdrudža līdzekļus. 

Ieteikumi Covid-19 kontaktpersonām 

Atgādinām, ka šobrīd Centrs neveic aktīvu Covid-19 pacientu kontaktpersonu izsekošanu un uzraudzību. Tādēļ nedz ārstniecības personām, nedz arī kolektīvu vai iestāžu vadītājiem nav pienākums ziņot Centram par Coivd-19 pacienta kontaktpersonām.  

 

REKOMENDĀCIJAS: Drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem 

No 2024. gada 1. janvāra vairs nebūs spēkā Covid-19 pārraudzības likums un Ministru kabineta noteikumi nr. 662 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” kas regulēja Covid-19 profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus. Taču ir svarīgi ņemt vērā, ka Epidemioloģiskās drošības likuma 18. pantā ir noteikts katras personas pienākums nepakļaut citu cilvēku inficēšanās riskam. Tādēļ Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir aktualizējis Covid-19, gripas un citu akūtu augšējo elpceļu infekciju profilakses ieteikumus ar mērķi palīdzēt darba devējiem un nodarbinātajiem īstenot šo pienākumu un mazināt infekcijas izplatīšanās risku darba vietās un līdz ar to sabiedrībā kopumā. 

SPKC  aicina ievērot vispārīgos ieteikumus Covid-19 infekcijas un citu akūtu augšējo elpceļu infekciju izplatības ierobežošanai:   

 • personai ar akūtas elpceļu infekcijas slimības simptomiem ieteicama pašizolācija kamēr ir simptomi (sevišķi paaugstināta ķermeņa temperatūra) un vēl trīs dienas. Ja simptomi turpinās ilgāk par 7 dienām papildu 3 dienas nepiemēro. Ja Covid-19 tests ir pozitīvs bez simptomiem ieteicama 3 dienu pašizolācija, skaitot no nākamās dienas pēc testa veikšanas;   

 • Covid-19 slimnieka kontaktpersonai 7 dienas pēc pēdējā kontakta ieteicams palikt mājās un nekontaktēties ar citiem cilvēkiem, bet ja tas nav iespējams, tad būt atbildīgam par citu cilvēku veselību un sabiedriskās vietās lietot ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru, tai skaitā veicot darba pienākumus, esot telpā, kur atrodas vairāk par vienu cilvēku. Jāatceras, ka Covid-19 inficēta persona kļūst infekcioza 2 dienas pirms simptomu paradīšanās un FFP2 respirators šādos gadījumos ievērojami samazina inficēšanās risku citiem cilvēkiem; 

 • pieļaut iespēju darbiniekiem strādāt attālināti, ja darbiniekam ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi vai darbinieks ir Covid-19 slimnieka kontaktpersona;   

SPKC rekomendācijas darba devējiem: 

 • nodrošināt labu telpu ventilāciju; 

 • nodrošināt iespēju regulāri mazgāt rokas un ja nepieciešams iespēju tās dezinficēt, t.sk. apmeklētājiem; 

 • izvērtēt iespēju darbiniekiem strādāt attālināti, ja darbiniekam ir akūtas augšējo elpceļu infekcijas simptomi vai darbinieks  ir Covid-19 slimnieka kontaktpersona; 

 • apsvērt sejas masku lietošanu situācijās, kad fiziskā distancēšanās nav iespējama, bet kolektīvā ir bijuši saslimšanas gadījumi; 

 • aktualizēt darbiniekiem rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai: 

  • sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa temperatūra); 

  • bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi; 

  • ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem; 

  • izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām; 

  • izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi; 

  • klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; 

  • tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki, ar sadzīvē lietojamiem dezinfekcijas līdzekļiem; 

  • regulāri tīrīt un vēdināt telpas; 
  • apvērt iespēju vakcinēties pret sezonālo gripu un Covid-19 infekciju. Tā ir ieteicama visiem darbiniekiem, bet stingri rekomendējama personām, kuras pieder veselības riska grupai: personas vecumā 65 gadi un vairāk, cilvēkiem ar hroniskām slimībām un grūtniecēm.  

Covid-19 slimības izraisošais vīruss (SARS-CoV-2) pieder lielai koronavīrusu grupai. Ņemot vērā to, ka vīruss spēj izdzīvot vairākas dienas atrodoties uz virsmām, kā arī telpās, kurās uzturējies cilvēks ar apstiprinātu Covid-19, pirms telpu atkārtotas lietošanas ir nepieciešama virsmu un telpas dezinfekcija, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus.

Saskaņā ar pētījumu rezultātiem, efektīvākie līdzekļi, kurus izmantot virsmu un telpu dezinfekcijai, ir 70 % etanola šķīdums un nātrija hipohlorīta šķīdums kā arī citi dezinfekcijas līdzekļi, kas ir efektīvi pret apvalkotajiem (corona) vīrusiem, piemēram, 50% izopropanolu saturoši līdzekļi.

Pirms dezinfekcijas tiek rekomendēts veikt telpu mitro uzkopšanu ar sadzīvē lietojamu tīrīšanas līdzekli.

Tīrīšana ir jāveic, izmantojot atbilstošus individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL). Ieteicams izmantot vienreizlietojamus IAL.

Svarīgi ir rūpīgi attīrīt un dezinficēt visus priekšmetus un virsmas, kurām bieži pieskaras cilvēki, piemēram, durvju rokturus, krānus, sienas un logu virsmas, virsmas tualetēs un vannas istabās, kā arī tālruņus, planšetdatorus u.c.

Visus tekstilmateriālus (piemēram, gultas veļu, dvieļus, aizkarus utt.) jāmazgā ar veļas mazgāšanas līdzekli, izmantojot veļas mazgājamās mašīnas karstā ūdens ciklu (90°C). Ja auduma īpašību dēļ nevar izmantot karstā ūdens ciklu, mazgājot tekstilmateriālus, jāizmanto veļas mazgāšanas līdzekļi  ar  deznficējošu iedarbību (piemēram, balinātāju vai veļas mazgāšanas līdzekļus, kas satur nātrija hipohlorītu).

 • Sejas maskai pilnībā jānosedz sejas daļu no deguna līdz zodam.
 • Pirms sejas maskas uzvilkšanas un noņemšanas, jānomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai arī jāizmanto spirtu saturošu (sastāvā vismaz 70% etanols) roku dezinfekcijas līdzeklis.
 • Pēc sejas maskas noņemšanas nekavējoties jānomazgā rokas vai jādezinficē tās ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli.
 • Noņemot sejas masku, tā jāsaņem no mugurpuses vai aiz fiksējošas saites, nepieskaroties maskas priekšpusei.
 • Ja maska ir vienreiz lietojama, tā ir jāiznīcina drošā veidā, lai nenonāktu apkārtēja vidē. Izmantoto sejas masku ievieto divos aizsietos maisos un tos ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.
 • Pēc katras maskas lietošanas reizes daudzreiz lietojamā sejas maska iespējami drīz jāizmazgā 60 °C temperatūrā, izmantojot parastu mazgāšanas līdzekli, vai jāapstrādā ar virsmām paredzēto dezinfekcijas līdzekli.
 • Tiklīdz maska lietošanas laikā kļūst mitra vai netīra, nepieciešams to aizstāt ar jaunu, tīru, sausu masku.
 • Vienreizlietojamās maskas nedrīkst noņemt daļēji (novilkt uz zoda vai kakla) un pēc tam lietot atkārtoti.
 • Vienreizlietojamās maskas nedrīkst lietot atkārtoti.

Ieteikumi ir izstrādāti ar mērķi pielāgot Covid-19 profilakses pasākumus  sociālās aprūpes iestādēs (turpmāk – iestādes) esošajai epidemioloģiskajai situācijai un sabiedrības veselības riskiem, kas ir saistīti ar dažādām akūtām augšējo elpceļu infekcijām (turpmāk – AAEI): Covid-19, gripa, respiratori sincitiālo vīrusu (RSV), u. c. AAEI izplatīšanās risks iestādēs ir augsts saistībā ar blīvu apdzīvotību, ierobežotu personāla skaitu un ierobežotām iespējām izolēt un epidemioloģiski droši aprūpēt inficētās personas, kā arī veikt citus infekciju kontroles pasākumus. Līdz ar to  AAEI iestādēs var izraisīt grūti kontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu, smagu slimību klīnisko gaitu daudziem klientiem, ievērojamu letālo gadījumu pieaugumu un personāla trūkumu. 

Iestādes vadītājam ieteicams izvērtēt situāciju iestādē un noteikt pasākumus AAEI izplatīšanās riska mazināšanai. Tas varētu būt iestādes rīcības plāns darbam Covid-19, gripas un citu AAEI epidēmijas vai to draudu gadījumā, ieskaitot sezonālo saslimstības pacēluma laiku.  

Centrs prognozē četrus epidemioloģiskās situācijas, pēc kuriem ir izstrādātas rekomendācijas: 

 1. situācija starp sezonālajiem saslimstības ar AAEI pacēlumiem, kad tā ir stabila un saslimušo ar AAEI skaits ir mazs (AAEI izplatīšanās risks vērtējams kā zems); 

 1. situācija saslimstības ar AAEI sezonālā pacēluma laikā (no oktobra līdz maijam) vai ja ir izsludināta gripas epidēmija (AAEI izplatīšanās risks ir vidēji augsts); 

 1. situācija, kad iestādē ir konstatēts AAEI gadījums (AAEI izplatīšanās risks ir augsts); 

 1. situācija, kad iestādē ir konstatēts AAEI uzliesmojums –  divi vai vairāk saslimušie ar AAEI dažādās istabas/nodaļās (infekcijas izplatīšanās risks ir ļoti augsts. 

Rekomendācijas strukturētas tā, lai katrā situācijā tiktu ievēroti situācijai (-ām) ar zemāku risku ieteiktie pasākumi, kā arī papildu pasākumi, kas noteikti attiecīgajai situācijai. 

Situācija starp sezonālajiem saslimstības ar AAEI pacēlumiem, kad tā ir stabila un saslimušo ar AAEI skaits ir mazs (AAEI izplatīšanās risks vērtējams kā zems) 

Centrs aicina ievērot vispārīgos profilakses pasākumus Covid-19 infekcijas, gripas, RSV un citu akūtu augšējo elpceļu infekciju izplatības ierobežošanai: 

 • ievērot roku higiēnu (bieži mazgāt un/vai dezinficēt rokas), nepieskarties ar netīrām rokām sejai;   

 • bieži vēdināt telpas (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigs gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā);  

 • izmantot atbilstošus tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus, īpaši rūpīgi attīrīt un dezinficēts visus priekšmetus un virsmas, kurām bieži pieskaras cilvēki (durvju rokturi, krāni, galda virsmas, krēslu atzveltnes u.c.);  

 • censties ievērot distanci ārpus iestādes un izvairīties no pārpildītām publiskām vietām;  

 • klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas;   

 • izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi;   

 • sekot savam veselības stāvoklim un iestādes darbiniekiem nedoties uz darbu un sabiedriskām vietām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa temperatūra); 

 • iestādes var ieteikt darbiniekam lietot medicīnisko masku vai respiratoru iekštelpās, kur ir citi cilvēki, kad  klients vai darbinieks ir kontaktpersona;  

 • aizliegt klientu apmeklējumus, ja apmeklētājam ir AAEI simptomi vai apmeklētājs ir Covid-19 pacienta kontaktpersona. šo informāciju ievietot iestādes mājas lapā, izvietot iestādes vestibilā un citur;  

 • rast iespēju nodrošināt klientiem distancēšanās iespēju, t. sk. dzīvojamās telpās (piem., personu gultas ieteicams novietot vismaz 2 m attālumā vienu no otras); 

 • AAEI slimnieka kontaktpersonai 7 dienas pēc pēdējā kontakta: 

  • iestādes klientiem ieteicams nepiedalīties kopējos pasākumos, ja iespējams, nodrošināt atsevišķu ēdināšanu, ārpus savas istabas lietot medicīniskas maskas vai FFP2 respiratoru, ievērot distancēšanos;  
  • ja kontakts ir noticis ar Covid-19 slimnieku vai inficēto personu, tad  

   • kontaktā bijušiem klientiem 4. un 7. dienā pēc pēdejā kontakta ar salimušo ieteicams veikt antigēna testu; iestādes darbiniekiem katru reizi pirms darba pienākumu veikšanas veic antigēna testēšanu, tai skaitā izmantojot paštestus, sabiedriskajās vietās, tai skaitā veicot darba pienākumus telpā, kur atrodas vairāk par vienu, lieto respiratorus, ne zemākas klases par FFP2. 
 • vakcinācija ir efektīvs veids, kā pasargāt sevi no smagākām slimības sekām, tāpat arī tas ir efektīvs veids kopējās sabiedrības veselības uzlabošanā. Vakcinācija pret gripu un Covid-19 ir ieteicama visiem, bet stingri rekomendējama veselības riska grupas darbiniekiem un klientiem. Tā būtu veicama pirms epidēmiskās sezonas vai epidemiskās sezonas sākumā. Vairāk par Covid-19  un gripas vakcināciju lasīt šeit: 

 • darba vietās ir nepieciešams aktualizēt rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai; 

 • izstrādāt iestādes rīcības plāns darbam Covid-19, gripas un citu AAEI epidēmijas vai to draudu gadījumā, ieskaitot sezonālo saslimstības pacēluma laiku un informēt darbiniekus. 

Situācija saslimstības ar AAEI sezonālā pacēluma laikā (no oktobra līdz maijam) vai, ja ir izsludināta gripas epidēmija (AAEI izplatīšanās risks ir vidēji augsts) 

Papildus vispārīgiem profilakses pasākumiem rekomendēts veikt šādas darbības:  

 • aktivizēt iestādes rīcības plānu darbam Covid-19, gripas un citu AAEI epidēmijas vai to draudu gadījumā, ieskaitot sezonālo saslimstības pacēluma laiku un apmācīt/instruēt darbiniekus. 

 • informēt iestādes klientus, ka apmeklējot sabiedriskas vietas (veikalus, kafejnīcas, izrādes u. c.) un izmantojot sabiedrisko transportu, ir ieteicams lietot medicīnas maskas vai FFP2 respiratorus, lai aizsargātos no inficēšanās un mazinātu AAEI ievešanas un izplatības risku iestādē; 

 • pastiprināti sekot klientu un darbinieku veselības stāvoklim. Nepieļaut, ka personas ar AAEI pazīmēm (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums) veic savus darba pienākumus un nonāk kontaktā ar klientiem vai darbiniekiem; 

 • papildus sekot līdzi darbinieku profilakses pasākumu ievērošanai un skaidrot pasākumu nepieciešamību; 

 • apmekletājiem (t.sk. adoptētāju un viesģimeņu, utt.) apciemojuma laikā rekomendēts lietot medicīniskās maskas vai FFP2 respiratorus, ciemošanos iepriekš saskaņo ar administrāciju. 

Situācija, kad iestādē ir konstatēts AAEI gadījumus (AAEI izplatīšanās risks ir augsts) 

Papildus iepriekš minētajiem pasākumiem rekomendēts veikt šādas darbības: 

 • klientu aprūpi iestādē organizē tā, lai laikus identificētu personas ar infekcijas slimības pazīmēm, nošķirtu no veseliem klientiem, novērstu klientu, aprūpētāju, citu darbinieku un apmeklētāju inficēšanās iespēju, kā arī vides piesārņošanu; 

 • saslimušajai personai (klientam vai darbiniekam) rekomendēts veikt Covid-19 testu (izmantojot antigēna testus), nodrošināt klienta medicīnisku aprūpi un novērošanu, sazinoties ar atbildīgo ģimenes ārstu;  

 • ja saslimušajam klientam nav nepieciešama hospitalizācija, nodrošināt personas izolēšanu (ievieto atsevišķā telpā (istabā)) un atbilstošu epidemioloģiski drošu aprūpi;  

 • katru dienu darbinieki nodrošina aprūpējamo personu (klientu) veselības pārbaudi, lai laikus identificētu personas ar AAEI pazīmēm (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums) un laikus nodrošinātu saslimušo personu izolāciju. Pastiprināti sekot līdzi saslimušās personas kontaktpersonu veselības stāvoklim; 

 • izolācijas ilgums atkarīgs no pacienta veselības stāvokļa1. Klientiem, kuriem: 

  • Covid-19 tests ir pozitīvs, bet slimības simptomu nav un kuriem nav vidēji smagi vai smagi imūnsistēmas traucējumi, izolācija ilgst 5 dienas; 
  • viegla vai vidēji smaga Covid-19 vai citas AAEI slimības gaita un kuriem nav vidēji smagi vai smagi imūnsistēmas traucējumi, izolācija ilgst līdz 10 dienām; 

  • ir smaga slimības gaita un kuriem nav vidēji smagi vai smagi imūnsistēmas traucējumi izolācija ir  10 - 20 dienas no simptomu parādīšanās nākošās dienas (ja persona ir izrakstīta no stacionāra izolāciju turpina iestādē); 

  • ir vidēji smagi vai smagi imūnsistēmas traucējumi (neatkarīgi no Covid-19 simptomiem vai smaguma pakāpes) izolācija ilgst vismaz 20 dienas (arī tiek turpināta pēc izrakstīšanas no stacionāra); 

 • Covid-19 vai citu AAEI slimnieku kontaktpersonām ieteicams nepiedalīties kopējos pasākumos, ja iespējams, kontaktpersonām nodrošināt atsevišķu ēdināšanu, ārpus savas istabas lietot medicīniskas maskas vai FFP2 respiratoru; 

 • ierobežot personāla skaitu, kas strādā ar saslimušo klientu (slimnieku). Šis personāls nodrošina tikai slimnieka uzraudzību, ārstēšanu, ēdināšanu, lai mazinātu infekcijas tālāku izplatību iestādē. Slimnieka un kontaktpersonu aprūpes laikā lietot medicīnisko masku vai FFP2 respiratoru; 

 • slimniekam uzturēšanās telpā nodrošināt pietiekamā daudzumā nepieciešamos higiēnas priekšmetus, roku ziepes un roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur ne mazāk kā 70% spirta, sejas maskas, individuālu dvieli, vienreizlietojamās salvetes, mitrās salvetes, tualetes papīru, atkritumu tvertni. Tāpat slimniekam jānodrošina individuāli ēšanas piederumi (krūzes, šķīvji, karotes u.c. piederumi), kā arī individuāla gultas veļa; 

 • personai, kura veic slimnieka aprūpi, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (turpmāk – IAL). Ja telpā atrodas cita persona, slimniekam ir jālieto sejas maska, lai samazinātu elpceļu sekrētu pilienu izplatīšanos; 

 • izolācijas periodā nav ieteicama slimnieka pārvietošanās koplietošanas telpās, ja no tā nav iespējams izvairīties, slimniekam obligāti lietot medicīnisko masku vai FFFP2 respiratoru un pārvietoties aprūpētāja uzraudzībā;  

 • aprūpētājs nodrošina dezinfekciju (vairāk par tīrīšanu un dezinfekciju lasīt šeit - https://www.spkc.gov.lv/lv/gripas-covid-19-un-citu-akutu-augsejo-elpcelu-infekciju-aaei-profilakses-pasakumi#tirisana-un-dezinfekcija); 

 • ja iespējams, tad nodrošināt slimnieku ar atsevišķu sanitāro mezglu un ēdināšanu atsevišķi no citām aprūpējamām personām. Ja tas nav iespējams, tad bieži vēdināt un uzkopt koplietošanas telpas. 

Situācija, kad iestādē ir konstatēts AAEI uzliesmojums  - divi vai vairāk saslimušie ar AAEI dažādās istabās (infekcijas izplatīšanās risks ir ļoti augsts) 

Papildus iepriekš minētajiem standarta profilakses pasākumiem un pasākumiem, kādi jāveic, ja konstatēts viens AAEI gadījums, rekomendēts veikt šādas darbības: 

 • iestādes vadītājs izvērtē situāciju iestādē un nepieciešamības gadījumā izsludina karantīnu; 

 • līdz situācijas normalizēšanai (uzliesmojuma beigām) rekomendēts:  

  • ierobežot rīkot klientiem iekšējos pasākumus vai rīkot tos mazās grupās; 
  • lietot sejas maskas: klientiem atrodoties ārpus dzīvojamām telpām, personālam - telpās, kur atrodas citi cilvēki (darbinieki, klienti, apmeklētāji); 
  • ierobežot klientu kustību (pakalpojuma sniedzēju maiņu) starp iestādēm, piemēram, pakalpojuma sniedzēju maiņu pilngadību sasniegušām personām, uz iestādēm, kur tiek sniegts pakalpojums pilngadīgām personām, vai pakalpojuma sniedzēju maiņu no vienas iestādes uz otru; 
  • ierobežot tuvinieku ciemošanas; 
  • ierobežot brīvprātīgo iesaisti, kuri nodrošina regulāras aktivitātes (līdzvērtīgi darbiniekiem) klientiem; 
  • ja iestādē ir liels AAEI slimnieku skaits, ir pieļaujama to grupēšana, vienā telpā izvietojot vairākas personas (ievērojot dzimumu sadalījumu); 
  • katru dienu izvērtēt saslimušo personu veselības stāvokli, gadījumu skaitu un uzsliesmojuma situāciju kopumā un pieņemt papildu nepieciešamos lēmumus, ja nepieciešams konsultējoties ar Slimību profilakses un kontroles centra teritoriālo strukturvienību epidemiologiem. 
 • iestādes klientiem nedoties uz sabiedriskām vietām, izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html

 • Veikt rūpīgu un regulāru sabiedriskā transporta mitro tīrīšanu ar sadzīvē lietojamiem dezinfekcijas līdzekļiem;
 • Īpaši rūpīgi tīrīt visas virsmas, kam pieskaras ar rokām liels skaits pasažieru;
 • Maksimāli intensīvi vēdināt sabiedriskā transporta salonu.

Visefektīvākais pasākums Covid-19, gripas un citu AAEI izplatīšanās ierobežošanai sabiedriskajā transportā  ir informēt pasažierus par šādiem piesardzības pasākumiem:

 1. saslimstot ar akūtu elpceļu infekcijas slimību - klepus, iesnas, sāpes rīkles galā, paaugstināta ķermeņa temperatūra -, neapmeklēt sabiedriskās vietas, t. sk. iespēju robežās izvairīties no sabiedriskā transporta izmantošanas, lai neinficētu citus cilvēkus;
 2. neklepot un nešķaudīt citiem virsū. Klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas,
 3. ja nav vienreiz lietojamas salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;
 4. neļaut, ka pašam šķauda vai klepo virsū (pēc iespējas ieverot vismaz 2 metru distanci no slimajiem pasažieriem);
 5. pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, t. sk. sabiedriskā transporta izmantošanas rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm, ja nav iespējams nomazgāt rokas, izmantot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli;
 6. atcerēties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram viedtālruņu virsmas var būt arī piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām,  tādēļ ieteicams regulāri tās tīrīt, izmantojot spirtu saturošos dezinfekcijas līdzekļus;
 7. nepieskarties mutei, acīm vai degunam, kamēr nav nomazgātas rokas.

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

Covid-19 , gripa un citas AAEI infekcijs galvenokārt izplatās:

 • aerosola veidā un ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot;
 • tieši kontaktējoties ar inficētu personu;
 • netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Tādēļ, personām, kam ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (klepus, elpas trūkums, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra) lūdzam ievērot šādus pamatnoteikumus:

 1. Neapmeklēt sabiedriskas vietas un nedoties uz darbu un ciemos slimības laikā. Tas pats attiecas uz bērniem, kuriem ir slimības pazīmes - šādu bērnu nevest uz pirmskolas izglītības iestādi vai izglītības iestādi.
 2. Sazināties ar ārstu telefoniski un, ja veselības stāvoklis to pieļauj - ārstēties mājās.
 3. Ja 14 dienu laikā pirms saslimšanas esi apmeklējis ārzemes, rīkojies šādi.
 4. Izvairīties no tuva  kontakta ar citiem cilvēkiem (ievērot distanci ne mazāk kā 2 metri).
 5. Pēc iespējas ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem, it sevišķi ar personām vecākām par 60 gadiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām vai novājinātu imunitāti (piemēram personām, kas saņem imūnsupresīvu terapiju).
 6. Novērsties nost no citiem cilvēkiem, kad klepo vai šķauda.
 7. Klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmet atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā.
 8. Mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm vismaz 20-40 sekundes pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli. Detalizētu informāciju par roku mazgāšanu.

Esi atbildīgs pret savu un apkārtējo veselību!

Veselības ministrija sadarbībā ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ir sagatavojusi Rekomendācijas slimnīcās vakcinējamām prioritārajām pacientu grupām pēc medicīniskām indikācijām saskaņā ar ārstējošā ārsta lēmumu, kuras ir izvērtējusi  un viedokli par tām sniegusi Imunizācijas valsts padome.

 Pacienti pirms un pēc lielām, augstas sarežģītības pakāpes ķirurģiskām operācijām.

 1. Pacienti pirms un pēc augstas sarežģītības pakāpes invazīvām medicīniskām manipulācijām.
 2. Pacienti pirms un pēc implantētām medicīniskām ierīcēm.
 3. Pacienti, kas pirms un ārstēšanas laikā saņem medikamentus dzīvības nodrošināšanai un prognozējamās invaliditātes samazināšanai, ar iespējamām smagām blaknēm.
 4. Pacienti ar imūndeficītu stāvokli, t. sk. medikamentozu imūnsupresiju, augstu devu medikamentu izraisīta imūnsupresija.
 5. Pacienti, kam pirmo reizi diagnosticēta onkoloģiska slimība un nepieciešams tūlītēji uzsākt ķīmijterapiju, pirms, pēc vai ķīmijterapijas laikā un pirms, pēc vai staru terapijas laikā.
 6. Recipienti un dzīvie donori pirms orgānu, audu vai cilmes šūnu transplantācijas un pēc transplantācijas, kā arī pacienti, kas saņem orgānu aizstājterapiju.
 7. Hroniskas slimības, kuru gadījumā var būt paredzama ilgstoša un/vai atkārtota uzturēšanās stacionārā ārstniecības iestādē.
 8. Pēc individuālas izvērtēšanas vakcinācija apsverama tuberkulozes pacientiem pēc intensīvās ārstēšanas fāzes pabeigšanas.

Pacienti, kas nav saņēmuši informāciju par vakcināciju stacionārā, vakcināciju pret Covid-19 saņem pie sava ģimenes ārsta pēc dzīves vietas.

Onkoloģiskiem pacientiem pacientu prioritāti ģimenes ārsts nosaka sekojoši:

 • Onkoloģiskie pacienti, kuriem ir aktīvs audzējs un kuri šobrīd saņem ķīmijterapiju.
 • Onkoloģiskie slimnieki, kuri ir saņēmuši terapiju onkoloģiskas slimības dēļ, un ir sasniegta remisija/ izārstēšana, bet nav pagājis vairāk par 5 gadiem.

Pārējie onkoloģiskie slimnieki, kuri ir saņēmuši terapiju onkoloģiskas slimības dēļ, ir sasniegta remisija/izārstēšana, bet ir pagājis vairāk par 5 gadiem ir jāiekļauj vakcinācijas plānā atbilstoši vecumam. Šī grupa netiek definēta kā prioritāra onkoloģiskās slimības dēļ.

Vienlaikus, saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes viedokli, nav pamatota un nebūtu indicēta antivielu titru noteikšana pirms un pēc vakcinācijas, kā arī, cik vien tas ir konkrētajā gadījumā iespējams, pirmo vakcīnas devu rekomendē ievadīt pirms plānotās medicīniskās iejaukšanās.

Atbilstoši Imunizācijas valsts padomes sniegtajai informācijai, vakcinācija jebkuram indivīdam, t.sk. ar nopietnām blakussaslimšanām vai imūnsupresiju, ir veicama ar jebkuru no Covid-19 vakcīnām, kas pieejama iestādē. Pagaidām nav zinātnisku un pētnieciski pamatotu pierādījumu kāda konkrēta ražotāja Covid-19 vakcīnas priekšrocībām pār citu ražotāju vakcīnām.