Ikdienas smēķētāju (15-74 g.v.) īpatsvars pa dzimumiem, %
Ikdienas smēķētāju (15-74 g.v.) īpatsvars, dzimuma un vecuma grupās, %
Ikdienas smēķētāju (15-74 g.v.) īpatsvars pēc izglītības līmeņa, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri mājās pakļauti pasīvajai smēķēšanai, pa dzimumiem, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri mājās pakļauti pasīvajai smēķēšanai, dzimuma un izglītības līmeņa grupās, %
Respondentu īpatsvars, kuri ir smēķējuši elektroniskās cigaretes, dzimuma un vecuma grupās, %
Respondentu (15-74 g.v.) īpatsvars, kuri kādreiz smēķējuši elektroniskās cigaretes, pa dzimumiem, %
Skolēnu (13-15 g.v.) īpatsvars, kuri lietojuši tabakas produktus vismaz 1 dienu pēdējo 30 dienu laikā (piemēram, smēķējuši cigaretes, cigarillas, mini cigārus, ūdenspīpi, košļājuši, zelējuši vai šņaukuši tabaku), pa dzimumiem, %
Skolēnu (13-15 g.v.) īpatsvars, kuri smēķējuši cigaretes vismaz 1 dienu pēdējo 30 dienu laikā, pa dzimumiem, %
Skolēnu (13-15 g.v.) īpatsvars, kuri smēķējuši cigaretes 20 vai vairāk dienas pēdējo 30 dienu laikā, pa dzimumiem, %
Skolēnu (13-15 g.v.) īpatsvars, kuri smēķējuši elektroniskās cigaretes vienu vai vairāk dienas pēdējo 30 dienu laikā, pa dzimumiem, %