Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju
Reģistrēto traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu skaits 2022. gadā, dzimuma un vecuma grupās, uz 100 000 iedzīvotāju
Biežāk reģistrēto traumu īpatsvars pēc ievainojuma veida, %
Biežāk reģistrēto traumu īpatsvars bērniem (0-17 g.v.) pēc ievainojuma veida, %
2022. gadā biežāk reģistrēto traumu īpatsvars bērniem dažādās vecuma grupās pēc ievainojuma veida, %
2022. gadā biežāk reģistrēto traumu un ievainojumu īpatsvars dažādās vecuma grupās pēc traumas gūšanas vietas, %
2022. gadā biežāk reģistrēto traumu un ievainojumu īpatsvars bērniem dažādās vecuma grupās pēc traumas gūšanas vietas, %
Biežāk reģistrēto traumu un ievainojumu īpatsvars pa sporta veidiem no kopējā sportā gūto traumu un ievainojumu skaita, %
Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits traumu un nelaimes gadījumu dēļ, absolūtais skaits un īpatsvars % no visiem izpildītajiem izsaukumiem
Ievainojumu, saindēšanās un citu ārējas iedarbes seku dēļ stacionāros ārstētie pacienti
Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā pacientiem ar ievainojumiem, saindēšanos un citām ārējās iedarbes sekām, dienu skaits