Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumiem Nr.446 „Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā" Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) ir deleģēta funkcija izsniegt atļauju medicīniskajos dokumentos fiksēto pacienta datu izmantošanai konkrētā pētījumā.

Persona, kura vēlas saņemt atļauju, iesniedz SPKC iesniegumu (noteikumu 1. pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  • pētījuma vadītāja un vadošo pētnieku dzīvesgaitas aprakstu (atbilstoši noteikumu 2. pielikumā sniegtajam paraugam);
  • pētījuma vadītāja un vadošo pētnieku izglītības dokumentu kopijas;
  • pētījuma protokolu – teorētiski metodoloģisko priekšnosacījumu izklāstu.

Iesnieguma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu par atļaujas izsniegšanu veic speciāli izveidota SPKC komisija saskaņā ar shēmu:

Atļaujas medicīniskajos dokumentos fiksēto pacienta datu izmantošanai

konkrētā pētījumā izsniegšanas shēma

attēls

!!! MK noteikumi Nr. 446 nav piemērojami un attiecināmi uz pētījumiem, kas tiek veikti studiju ietvaros. Vienlaikus, izglītības iestādēm un to studentiem, veicot studiju pētniecisko darbu, ir saistošas visas citas normatīvā regulējuma prasības, kas attiecas uz pacienta datu apstrādi.

Izsniegtās atļaujas

Izsniegtās atļaujas izmantot medicīniskajos dokumentos fiksētos pacienta datus konkrētā pētījumā

 

Nr. p.k.

Privātpersonas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr.

Pētījuma nosaukums

Ārstniecības iestāžu saraksts, no kurām ir paredzēts pieprasīt pētniecībai nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju

Atļaujas derīguma termiņš:

33 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158) “Standarta procedūru izstrāde bērnu ļaundabīgo audzēju molekulārai raksturošanai” Slimību profilakses un kontroles centrs 29.05.2025.
32 Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU reģ. Nr. 90000076669) “Helicobacter pylori infekcijas noteikšana un ārstēšana jaunu cilvēku populācijā” Nacionālais veselības dienests; ģimenes ārstu prakses (tikai gadījumos, ja nebūs iespējams sazināties ar pacientu, izmantojot no NVD iegūto informāciju). 
01.04.2026.
31 Larisa Savrasova “ Invazīvo pneimokoku slimības biežums un ar to saistītie faktori Latvijas iedzīvotāju populācijā laika periodā no 2012. līdz 2022.gadam Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālais veselības dienests, Veselības inspekcija 31.12.2024.
30 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158) “Tuberkulozes mikrouzliesmojumu un recidīvu gadījumu izpēte Latvijā” SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, SIA “Bauskas slimnīca”, SIA “Cēsu klīnika”, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Dobeles un apkārtnes slimnīca”, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA “Jelgavas poliklīnika”, AS “Veselības centru apvienība”, SIA “Krāslavas slimnīca”, SIA “Kuldīgas slimnīca”, SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, SIA “Limbažu slimnīca”, SIA “Ludzas medicīnas centrs”, Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”, SIA “Ogres rajona slimnīca”, SIA “Preiļu slimnīca”, SIA “Rēzeknes slimnīca”, SIA “Saldus medicīnas centrs”, SIA “Talsu veselības centrs”, SIA “Tukuma slimnīca”, SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “Bini” (doktorāts), VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, IVP “Olaines cietums (Latvijas cietumu slimnīca)”; Nacionālais veselības dienests 31.12.2026.
29 Uga Dumpis  Pētniecība un attīstība, lai pārvarētu šķēršļus vakcīnu izstrādei pret pretmikrobu rezistentiem patogēniem” VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.  28.02.2025.
28 Māra Klibus  Multiparametriska optiska metode cirkulējošā tilpuma atjaunošanas un vazopresoru terapijas vadībai septiska šoka (tai skaitā COVID-19) pacientiem VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.  01.07.2024.
27 Liene Sīle  “Ar negatīviem slimības notikumiem saistīti sociāldemogrāfiski un klīniski faktori pacientiem ar psihisko traucējumu sūdzībām” 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

01.09.2024
26 Rīgas Stradiņa universitāte (reģ. Nr.90000013771)  “Ērču encefalīta epidemioloģiskās ainas un vakcinācijas efektivitātes izvērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū”  Jebkura ārstniecības iestāde Latvijā, kurā var tikt stacionēts ērču encefalīta pacients (Liepājas reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Jelgavas slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, t.sk. stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs”, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Dobeles un apkārtnes slimnīca, Alūksnes slimnīca, Cēsu klīnika, Madonas slimnīca), kā arī Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija  31.03.2024.
25 Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts  “Iepriekš veiktas pilnas asins analīzes rezultātu izvērtējums pacientiem, kuriem sekojoši diagnosticēts augšējā gremošanas stāva vēzis vai augsta riska pirmsvēža stāvokļi”  Nacionālais veselības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, SIA “Akadēmiskā histoloģijas laboratorija”, klīniskās laboratorijas (klīnisko laboratoriju informācijas sistēmas (LIS) un /vai SIA “Datamed” uzkrātie dati pēc atbilstoša saskaņojuma saņemšanas no laboratorijām): SIA “E.Gulbja laboratorija”, SIA “NMS Laboratorija”,  SIA “Centrālā laboratorija”.  31.12.2026. 
24 Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts  “Iepriekš veikto augšējo endoskopiju atrades un biopsiju materiāla histoloģisko izmeklējumu analīze pacientiem, kuriem sekojoši attīstījies  kuņģa vēzis”  Nacionālais veselības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs, SIA “Akadēmiskā histoloģijas laboratorija”, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Gremošanas slimību centrs GASTRO”, SIA “Medicīnas centrs ARS”, SIA “Veselības centrs 4”, SIA “Rīgas 1. slimnīca”, SIA “Jūrmalas slimnīca” 31.12.2026.
23 Roche Latvija SIA (reģ. Nr. LV40003731032) “MO42921 starpvalstu retrospektīvs novērojuma pētījums, lai novērtētu PD-L1 izplatību un nozīmi pacientiem ar trīskārši negatīvu krūts vēzi, kas saņēmuši sistēmisku terapiju (VANESSA)” Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, Slimību profilakses un kontroles centrs 31.07.2023.
22 Latvijas Universitāte (reģ. Nr. LV90000076669) “Psihiatrisko stacionāro ārstniecības iestāžu pacientu lemtspējas izvērtēšana projekta “Cilvēktiesībās balstīta pieeja pacientu ar garīga rakstura traucējumiem un ierobežotu lemtspēju ārstēšanā: tiesiskā, ētiskā un klīniskā perspektīva” ietvaros” VSIA “Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas Centrs”, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Piejūras slimnīca" Psihiatriskā klīnika, VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 31.12.2023.
21 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158) “Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes dalībnieku medicīnisko datu izpēte, lai nodrošinātu dalību Eiropas viena miljona genoma projektā” Nacionālais veselības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs 31.12.2025.
20 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158)  “Melanomas epidemioloģija laika posmā no 1998. līdz 2021. gadam - divu posmu salīdzinājums.”  Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Slimību profilakses un kontroles centrs  31.12.2022.
19 Rīgas Stradiņa universitāte (reģ. Nr.90000013771) “Ērču encefalīta epidemioloģiskās ainas un vakcinācijas efektivitātes izvērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū” Jebkura ārstniecības iestāde Latvijā, kurā var tikt stacionēts ērču encefalīta pacients (Liepājas reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Jelgavas slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, t.sk. stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs”, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Aizkraukles slimnīca, Bauskas slimnīca, Dobeles un apkārtnes slimnīca, Jūrmalas slimnīca, Preiļu slimnīca, Alūksnes slimnīca, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Cēsu klīnika, Ludzas medicīnas centrs, Madonas slimnīca, Ogres rajona slimnīca, Tukuma slimnīca, Krāslavas slimnīca, Vidzemes slimnīca, Kuldīgas slimnīca), kā arī Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija, E.Gulbja Laboratorija, Nacionālais Medicīnas Serviss-Laboratorija. 31.03.2023.
18 Roche Latvija SIA (reģ. Nr. LV40003731032) “MO42921 starpvalstu retrospektīvs novērojuma pētījums, lai novērtētu PD-L1 izplatību un nozīmi pacientiem ar trīskārši negatīvu krūts vēzi, kas saņēmuši sistēmisku terapiju (VANESSA)” Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, Slimību profilakses un kontroles centrs  31.12.2022. 
17 Rīgas Stradiņa universitāte (reģ. Nr.90000013771)  “Ērču encefalīta epidemioloģiskās ainas un vakcinācijas efektivitātes izvērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū”  Jebkura ārstniecības iestāde Latvijā, kurā var tikt stacionēts ērču encefalīta pacients (Liepājas reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Jelgavas slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, t.sk. stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs”, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Aizkraukles slimnīca, Bauskas slimnīca, Dobeles un apkārtnes slimnīca, Jūrmalas slimnīca, Preiļu slimnīca, Alūksnes slimnīca, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Cēsu klīnika, Ludzas medicīnas centrs, Madonas slimnīca, Ogres rajona slimnīca, Tukuma slimnīca, Krāslavas slimnīca, Vidzemes slimnīca, Kuldīgas slimnīca), kā arī Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija, E.Gulbja Laboratorija, Nacionālais Medicīnas Serviss-Laboratorija.  31.03.2022. 
16 Rīgas Stradiņa universitāte (reģ. Nr.90000013771) “Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem”

SIA “Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca”, Slimību profilakses un kontroles centrs

31.12.2021
15

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

(LU reģ. Nr.90000076669)
“Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)”

Nacionālais veselības dienests

31.03.2023.

14 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158) “Tuberkulozes mikrouzliesmojumu un recidīvu gadījumu izpēte Latvijā” Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Bauskas slimnīca, Cēsu klīnika, Daugavpils reģionālā slimnīca, Dobeles un apkārtnes slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Jelgavas poliklīnika, Veselības centru apvienība, Krāslavas slimnīca, Kuldīgas slimnīca,  Liepājas reģionālā slimnīca, Limbažu slimnīca, Ludzas medicīnas centrs, Madonas slimnīca, Ogres rajona slimnīca, Preiļu slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Saldus medicīnas centrs, Talsu veselības centrs, Tukuma slimnīca, Vidzemes slimnīca, SIA “Bini” (doktorāts), Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, Olaines cietums (Latvijas cietumu slimnīca); Nacionālais veselības dienests 31.12.2023.
13 Liliāna Civjāne “Nesīkšūnu plaušu vēža (NSŠPV) slimnieku dzīvildze Latvijā un Izraēlā (retrospektīva analīze): uz vērtībām balstītas veselības aprūpes (VBVA) izmantošanas būtiskie aspekti” Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, Nacionālais veselības dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs 31.12.2022.
12 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158) “Melanomas epidemioloģija laika posmā no 1998. līdz 2019. gadam - divu posmu salīdzinājums.” Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Slimību profilakses un kontroles centrs 30.06.2021.
11 Artis Kalniņš Hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju ārstēšanas metožu salīdzinājums pacientiem ar koronāro sirds slimību Nacionālais veselības dienets, Slimību profilakses un kontroles centrs 31.12.2020.
10 Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts “Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)” Nacionālais veselības dienests

31.03.2023.

9 Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts” (reģ. Nr. 90009379112)

“Jonizējošais starojums kā darba vides riska faktors veselības aprūpē Latvijā – saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem”

Nacionālais veselības dienests 

31.12.2019.

 

8 Oksana Savicka “Molekulāri epidemioloģiskais hepatīta A vīrusa raksturojums Latvijā” Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Slimību profilakses un kontroles centrs 31.12.2019.
7 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158) “Epidemioloģiska ar otrā tipa cukura diabētu saistīto slimības progresijas un patoģenēzes mehānismu izpēte” Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālais veselības dienests 

31.12.2020.

6 Didzis Gavars “Vitamīna B12 augstu un sevišķi augstu vērtību diagnostiskā nozīme”

SIA “E.Gulbja Laboratorija”, Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca.

31.12.2020.

5 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158) “Ar hipofīzes audzēju attīstību un norisi saistīto epidemioloģisko faktoru izpēte” Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālais veselības dienests.  

31.12.2021.

4 Rīgas Stradiņa universitāte (reģ. Nr.90000013771) “Ērču encefalīta epidemioloģiskās ainas un vakcinācijas efektivitātes izvērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū”

Jebkura ārstniecības iestāde Latvijā, kurā var tikt stacionēts ērču encefalīta pacients (Liepājas reģionālā slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Jelgavas slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, t.sk. stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs”, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Aizkraukles slimnīca, Bauskas slimnīca, Dobeles un apkārtnes slimnīca, Jūrmalas slimnīca, Preiļu slimnīca, Alūksnes slimnīca, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, Cēsu klīnika, Ludzas medicīnas centrs, Madonas slimnīca, Ogres rajona slimnīca, Tukuma slimnīca, Krāslavas slimnīca, Vidzemes slimnīca, Kuldīgas slimnīca), kā arī Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija, E.Gulbja Laboratorija, Nacionālais Medicīnas Serviss-Laboratorija.

31.03.2021.

3 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (reģ. Nr. LV90002120158) “Epidemioloģiska ar otrā tipa cukura diabētu saistīto slimības progresijas un patoģenēzes mehānismu izpēte” Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālais veselības dienests. 

31.12.2018.

2

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

(reģ. Nr. 3341000218)

Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītās mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)

Nacionālais veselības dienests

 

31.12.2019.

 

1

Žanna Kovaļova

“Ilgtermiņa kardiovaskulāro un metabolo izmaiņu izvērtējums pēc saņemtas kompleksas terapijas pacientiem, kuri izdzīvojuši pēc bērnu vecuma akūtas leikēmijas”

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca",

SIA” Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.

 

31.12.2017.

 

Uzziņām: