No 19. decembra līdz 6. aprīlim*

Līdz 6. aprīlim ir paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19. Ja parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt bez maksas un bez ārsta nosūtījuma

 • Savukārt cilvēki, kuri atgriezušies Latvijā no Apvienotās Karalistes vai Dienvidāfrikas republikas, testu var veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu.

Testu veikt iespējams tikai ar iepriekšēju pierakstu.

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:

 • Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai - 8303
 • Centrālā laboratorija – 8330
 • E. Gulbja laboratorija – 67801112
 • MFD Laboratorija – 8313
 • NMS Laboratorija – 67144015
 • Valsts zinātniskais institūts "BIOR" – 28369560

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties elektroniski:

 

*Noteiktais termiņš var tikt mainīts, strauji pieaugot to cilvēku skaitam, kuri piesakās testam bez nosūtījuma, tādējādi būtiski palielinoties rindām.

Ko darīt, ja esi pieteicies Covid-19 testam, bet tas jāgaida vairākas dienas?

Ja esi pieteicies testam, tam ir kāds iemesls – kontakts ar saslimušu kolēģi, draugu vai radinieku, parādījušies kādi saslimšanas simptomi u.tml.

 • Gaidot testu, paliec mājas un ierobežo kontaktus ar citiem.
 • Neej uz sabiedriskām vietām un neapmeklē pasākumus.
 • Ja iespējams, dodies uz testu ar personīgo auto, lieto sejas masku.
 • Sagaidi testa rezultātu.
 • Ja tests ir pozitīvs, sazinies ar ģimenes ārstu par turpmāko rīcību.

I. Covid-19 testēšanu no valsts budžeta līdzekļiem veic:

 • ar ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījumu, atbilstoši klīniskajām indikācijām (laboratoriskajai pārbaudei piesakoties telefoniski pa tālruņa numuru 8303);
 • epidemioloģisku indikāciju gadījumos bez ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījuma[1].
 • bez nosūtījuma[2].

1. Deguna un rīkles iztriepe SAR-CoV-2 RNS noteikšanai:

1.1. Ambulatori:

1.1.1. Klīniskās indikācijas:
 • pacientiem ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai citām pazīmēm, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai (pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai traucējums), izteiktas galvassāpes, izteikts nogurums bez zināma iemesla);
 • pacientiem ar pneimonijas klīniskajām pazīmēm;
 • personām ar hronisku slimību (cukura diabēts, hroniskas elpceļu slimības, sirds asinsvadu slimības, onkoloģiskas slimības u.tml.) slimības paasinājuma gadījumā, izvērtējot arī epidemioloģisko risku;
 • personām ar imūndeficītu, tai skaitā, pacientiem, kuri lieto imūnsupresīvu terapiju veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, ievērojot arī epidemioloģisko risku;
 • ar akūtas elpceļu infekcijas slimības simptomiem un citām pazīmēm, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai un veiktais tests ir negatīvs, saglabājoties simptomiem atkārtoti pēc 48 stundām;
 • grūtniecēm ar augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomiem.
1.1.2. Epidemioloģiskās indikācijas[3]:
 • Covid-19 pacienta kontaktpersonām, atbilstoši epidemioloģiskām indikācijām arī personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā un kam ir liels ārējo kontaktu skaits darba vietā, izglītības iestādē, ārstniecības iestādē, plaši sociālie kontakti u. c. un līdz ar to ievērojams neapzinātas vai tālākās infekcijas izplatīšanās risks;
 • elpceļu infekcijas slimības grupveida saslimšanas gadījumā kolektīvā, kur mācās, strādā vai kuru apmeklē pacients, pēc SPKC epidemiologa norādījuma;
 • ja pacienta mājsaimniecībā kādai personai jau ir elpceļu infekcijas slimība un ja personai ir liels ārējo kontaktu skaits darba vietā, izglītības iestādē, ārstniecības iestādē, plaši sociālie kontakti u. c. un līdz ar to ievērojams neapzinātas vai tālākās infekcijas izplatīšanās risks.

1.2. Stacionāri[4]:

1.2.1. Klīniskās indikācijas:
 • pacientiem ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm un citām pazīmēm, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai (pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai traucējums), izteiktas galvassāpes, izteikts nogurums), iestājoties stacionārā vai ja saslimšana notikusi stacionārā;
 • pacientiem ar diagnosticētu pneimoniju vai pneimonijas klīniskajām pazīmēm;
 • pacientiem ar smagu akūtu respiratoru infekciju (turpmāk - SARI) bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīniskās izpausmes, t. sk. SARI, t.sk. pacienti, kuriem ir nepieciešama intensīvā terapija[5];
 • pacientiem ar neskaidras izcelsmes drudzi;
 • grūtniecēm un dzemdētājām ar augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomiem.
1.2.2. Epidemioloģiskās indikācijas[6]:
 • pacienti no sociālās aprūpes iestādes, patversmes vai ieslodzījuma vietas vai bez noteiktas dzīvesvietas;
 • pacienti, kuri iepriekšējo 14 dienu laikā ārstējušies citā ārstniecības iestādē, ja laboratoriskā izmeklēšana uz Covid-19 nav veikta pirms izrakstīšanas (pārvešanas);
 • Covid-19 pacienta kontaktpersona, piemēram, ja slimnīcā ir reģistrēts Covid-19 gadījums pacientam vai darbiniekam;
 • pacientiem, kuriem nepieciešama dzīvību glābjoša vai neatliekama operācija vai augsta riska neatliekama manipulācija (piem., bronhoskopija, fibrogastroskopija);
 • pacientiem, kuri tiek stacionēti pēc neatliekamām indikācijām, kā arī hematoloģijas un onkoloģijas profila nodaļās;
 • pacientiem, kuriem pirmais Covid-19 tests ir bijis negatīvs, bet, atrodoties stacionārā, joprojām pastāv augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomi un/vai pneimonija un/vai SARI bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīnikās izpausmes, atkārtoti veic testēšanu 48 stundas pēc pirmā testa.

1.3. Ģimenes ārsts var nozīmēt laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 personai, kura nodarbināta darbos, kas saistīti ar risku citu cilvēku veselībai un vēlas pārtraukt pašizolāciju[7], kā arī personai, kura vēlas pārtraukt mājas karantīnu[8].

1.4. Personām (tai skaitā bērniem un vienam no vecākiem, kas pavadīs bērnu), kurām ir nosūtījums uz operāciju, ķīmijterapiju vai kādu citu nozīmīgu invazīvu manipulāciju stacionārā vai dienas stacionārā, laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 var veikt bez nosūtījuma.

1.5. Ārvalstu bruņoto spēku karavīriem, kā arī ar personām, kuras ieradušās Latvijas Republikā ar aizsardzības ministra vai aizsardzības ministrijas ielūgumu.

1.6. NBS personālam un Latvijā dislocētajiem ārvalstu karavīriem dienesta pienākumu izpildē dodoties uz, kā arī pēc atgriešanās Latvijā no Covid-19 riska ārvalstīm, ar NBS ārstniecības iestādes nosūtījumu.

1.7. Apšaubāma Covid-19 rezultāta gadījumā testēšanu veic atkārtoti pēc 48 stundām.

1.8. Bērnu testēšanu uz SARS-CoV-2 veic, ievērojot šādas indikācijas[9]:

1.8.1. Klīniskās indikācijas: 
 • bērnam ir akūta elpceļu infekcija ar Covid-19 raksturīgiem simptomiem: pēkšņi parādās klepus, sāpes kaklā, drudzis vai elpas trūkums vai pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), ja tā nav saistīta ar aizliktu degunu, ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai traucējums), izteiktas galvassāpes, nogurums bez zināma iemesla;
 • bērnam ir akūta elpceļu infekcija ar retāk novērotiem Covid-19 simptomiem (rīkles hiperēmija, iesnas, galvassāpes, sāpes muskuļos, diareja, vemšana) un epidemioloģiskā anamnēze;
 • bērnam ir akūta elpceļu infekcija ar retāk novērotiem Covid-19 simptomiem (rīkles hiperēmija, iesnas, galvassāpes, sāpes muskuļos, diareja, vemšana) un bērns pieder veselības riska grupai:
  • bērni ar hroniskām plaušu slimībām
  • bērni ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;
  • bērni ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
  • bērni ar hroniskām nieru slimībām;
  • bērni ar imūndeficītu;
  • bērni, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju u. tml.;
 • bērniem, kuriem nepieciešama dzīvību glābjoša vai neatliekama operācija vai augsta riska neatliekama manipulācija un kuri tiek stacionēti pēc neatliekamām indikācijām.
1.8.2. Epidemioloģiskās indikācijas[10]:
 • saskaņā ar SPKC epidemiologa norādēm:
  • grupveida saslimšana ar Covid-19 līdzīgiem simptomiem izglītības iestādē (t.sk. ja pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas vienā ārstniecības iestādē/ārsta praksē vēršas divi un vairāk bērni no vienas izglītības iestādes);
  • bērnam SPKC epidemiologs ir noteicis kontaktpersonas statusu saistībā ar Covid-19 gadījumu izglītības iestādē, ģimenē vai citos apstākļos;
 • bērns dzīvo izglītības iestādē, kas nodrošina internāta pakalpojumus vai ilgstošas sociālās aprūpes iestādē;
 • bērnam 14 dienu laikā pirms simptomu parādīšanās:
  • bija kontakts ar lielu cilvēku skaitu, piedaloties pasākumos, kur ir daudz dalībnieku, piemēram publiskā pasākumā, pasākumos, kur piedalās bērni no citām klasēm vai skolām - sporta sacensībās, ekskursijā, saviesīgā pasākumā, bērns bieži pavada laiku kompānijā ar citiem bērniem;
  • apmeklēja ārstniecības iestādi vai ārstējies stacionārā;
  • bērns vai bērna ģimenes loceklis ir atbraucis no ārvalstīm 14 dienas pirms simptomu paradīšanās bērnam;
  • saslimšanas gadījums ar Covid-19 līdzīgiem simptomiem bērna ģimenē (īpaši svarīgi bērniem līdz 6 gadu vecumam vai bērnam, kas neapmeklē izglītības iestādi).

2. Siekalu paraugu izmeklēšanu uz Covid-19 veic:

2.1. Pēc epidemioloģiskajām indikācijām (nosaka un koordinē SPKC) objektos un pašvaldībās, pastāvot aizdomām par Covid-19 uzliesmojumu vai plašu nepietiekami apzinātu Covid-19 izplatīšanos administratīvajā teritorijā:

 • paaugstināta riska objektos (ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes, izglītības iestādes u.c.) klientiem un darbiniekiem;
 • citu iestāžu, dienestu un uzņēmumu klientiem un darbiniekiem.

2.2. Rutīnas skrīninga nolūkā (nosaka un koordinē Veselības inspekcija)[11]:

 • slimnīcu personālam atbilstoši slimnīcas pretepidēmijas pasākumu plānam augstākā riska struktūrvienībās, kur personāls strādā maiņu darbu (uzņemšanas nodaļās, ambulatorajās nodaļās vai dienas stacionārā, intensīvās terapijas nodaļās u.c.), ārstniecības personām, kuras strādā vairākās ārstniecības iestādēs, pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai visiem slimnīcas darbiniekiem;
 • paaugstināta riska objektos (sociālās aprūpes iestādes, izglītības iestādes u.c.) klientiem un darbiniekiem;
 • citu iestāžu, dienestu un uzņēmumu darbiniekiem.

2.3. Pacientiem, kuriem nav iespējams veikt iztriepju paraugu ņemšanu, piemēram, bērniem, personām ar garīga rakstura traucējumiem.

3. Anti-SARS-CoV-2 antivielu noteikšana.

3.1. SARS-CoV-2 antivielu noteikšana par valsts budžeta līdzekļiem ar ārsta nosūtījumu veic Nacionālā references laboratorija:

 • personām, kurām ir noteikta SARS-CoV-2 nukleīnskābes (RNS) klātbūtne, bet nav slimības simptomu (IgG klases antivielu pret SARS-CoV-2 liecina par neaktīvu infekciju – pacients vairs nav infekciozs)[12];
 • uzliesmojuma izmeklēšanas nolūkā vai pēc citām epidemioloģiskajām indikācijām, piem., Covid-19 uzliesmojuma epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkā  (sadarbībā ar SPKC).

3.2. Nacionālā references laboratorija veic apstiprinošo testēšanu paraugiem no Valsts asinsdonoru centra, kuriem ir atklātas kopējās Anti-SARS-CoV-2 antivielas veicos antivielu skrīningu asins donoriem.

4. SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas tests:

4.1 Klīniskās indikācijas (simptomātiskiem pacientiem agrīnajā slimības fāzē (pirmajās 5 slimības dienās):

 • Pozitīvs Ag testa rezultāts jāapstiprina ar PĶR testu. Līdz apstiprinošā testa rezultātam ar pacientu jārīkojas atbilstoši izolācijas un pretepidēmijas pasākumiem.
 • Negatīvs Ag testa rezultāts neizslēdz aktīvu Covid-19 infekciju, un tāpēc simptomātiskiem pacientiem, ir papildus jāveic PĶR tests.

4.2. Epidemioloģiskās indikācijas (veic personām no riska grupām (piemērām sociālas aprūpes centru un medicīnas iestāžu darbinieku regulāram skrīningam), tādos gadījumos, kad Covid-19 infekcijas varbūtība ir augsta, bet nav iespējas ātri veikt uzticamāko SARS-CoV-2 vīrusa ribonukleīnskābes (RNS) noteikšanu ar PĶR:

 • Skrīningu ir jāveic regulāri jeb katras 2 – 4 dienas.
 • Pozitīvs Ag testa rezultāts jāapstiprina ar PĶR testu. Līdz apstiprinošā testa rezultātam ar personu ir jārīkojas atbilstoši izolācijas un pretepidēmijas pasākumiem.

II. Covid-19 testēšana – maksas pakalpojums.

Laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 saskaņā ar 2020.gada 9. jūnija MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai” ierodoties Latvijā un 5-7 dienā pēc izbraukšanas no valsts attiecībā pret kuru ir veicami piesardzības un drošības pasākumi, veic personas, kuras ieradušās Latvijā (laboratoriskiem izmeklējumi netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, izņemot 1.punktā minētos gadījumus):

 • darba pienākumu veikšanai, to saskaņojot ar LIAA[13];
 • saskaņā ar Kultūras ministra rīkojumu;
 • uz starptautiskām sacensībām un kuras darba pienākumu veikšanas laikā var neievērot pašizolācijas pasākumus, ievērojot citus piesardzības pasākumus;
 • pacienti, kas ieradušies medicīnas tūrisma pakalpojumu saņemšanai un viņu pavadošās personas;
 • pēc pacienta iniciatīvas.

III. Laboratoriskais skrīnings uz Covid-19 infekciju nav nepieciešams. 

 1. Personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19 infekciju, nav nepieciešams veikt rutīnas skrīningu un izmeklēšanu pēc epidemioloģiskajām indikācijām uz Covid-19 infekciju trīs mēnešus pēc saslimšanas datuma vai Covid-19 infekciju apstiprinošā parauga ņemšanas datuma, ja gadījums bija asimptomatisks*.  
 2. Personām, kuras ir saņēmušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 infekciju ar vakcīnu “Comirnaty” (ražotājs BioNTech Manufacturing GmbH un Pfizer Manufacturing Belgium NV) vai vakcīnu “COVID-19 Vaccine Moderna” (ražotājs Rovi Pharma Industrial Services, S.A.), nav nepieciešams veikt rutīnas skrīningu uz Covid-19 infekciju, sākot ar trešo nedēļu pēc otrās vakcīnas devas saņemšanas. Tomēr minētajām personām ir ieteicams veikt izmeklējumu uz Covid-19 infekciju pēc epidemioloģiskajām indikācijām (piem., pēc augsta inficēšanās riska kontakta ar Covid-19 pacientu vai strādājot Covid-19 uzliesmojuma skartajā ārstniecības iestādes struktūrvienībā).  

Personām, kuras vakcinētas pret Covid-19 ar vakcīnu “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” (ražotājs MedImmune Pharma B.V) rutīnas skrīnings un izmeklēšana pēc epidemioloģiskajām indikācijām uz Covid-19 infekciju turpinās. Skrīninga nepieciešamība pēc vakcinācijas ar “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” vakcīnu tiks izskatīta atsevišķi, kad būs pieejama aktuālākā informācija. 

* Pašreiz šis ieteikums noteikts dokumentā “Ārsta lēmuma pieņemšanas algoritms Covid-19 pacienta izolācijas pārtraukšanai” (https://www.spkc.gov.lv/lv/arsta-lemuma-pienemsanas-algoritms-covid-19-pacienta-izolacijas-partrauksanu). 


[1] Ja, veicot Covid-19 gadījuma vai uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu, pastāv profesionāli pamatotas aizdomas par plašāku infekcijas izplatīšanos Covid-19 skartajā iestādē vai uzņēmumā, kā arī ja kolektīvā ir liels skaits kontaktpersonu, SPKC sadarbībā ar laboratoriju, iestādes vai uzņēmuma vadību un nepieciešamības gadījumā pašvaldību organizē personu laboratorisko skrīningu uz Covid-19. Šajos gadījumos ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījums nav nepieciešams.

[2] Ārpus ģimenes ārsta darba laika, ja pacientam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai citas pazīmes, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai (pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai traucējums), izteiktas galvassāpes, izteikts nogurums bez zināma iemesla).

Testu neveic, ja pēdējo 3 mēnešu laikā ir veikta SAR-CoV-2 RNS noteikšana un rezultāts ir bijis pozitīvs.

[3] Ja, veicot Covid-19 gadījuma vai uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu, pastāv profesionāli pamatotas aizdomas par plašāku infekcijas izplatīšanos Covid-19 skartajā iestādē vai uzņēmumā, kā arī ja kolektīvā ir liels skaits kontaktpersonu, SPKC sadarbībā ar laboratoriju, iestādes vai uzņēmuma vadību un nepieciešamības gadījumā pašvaldību organizē personu laboratorisko skrīningu uz Covid-19. Šajos gadījumos ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījums nav nepieciešams.

[4] Laboratorijas testē primāri, nosūtījumā veicot atzīmi cito.

[5] SPKC ieteikumi smagas akūtas respiratoras infekcijas (SARI) diferenciālai diagnostikai ar Covid-19 infekciju: https://www.spkc.gov.lv/lv/arstiem-par-covid-19-infekcijas-uzliesmojumu/sari_laboratora_diagnostika_sarscov2.pdf)

[6]   Ja, veicot Covid-19 gadījuma vai uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu, pastāv profesionāli pamatotas aizdomas par plašāku infekcijas izplatīšanos Covid-19 skartajā iestādē vai uzņēmumā, kā arī ja kolektīvā ir liels skaits kontaktpersonu, SPKC sadarbībā ar laboratoriju, iestādes vai uzņēmuma vadību un nepieciešamības gadījumā pašvaldību organizē personu laboratorisko skrīningu uz Covid-19. Šajos gadījumos ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījums nav nepieciešams.

[7] Saskaņā ar MK 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 56.3 punktu persona, kura nodarbināta darbos, kas saistīti ar risku citu cilvēku veselībai, var pārtraukt pašizolāciju vienpadsmitajā dienā, ja personai veic Covid-19 testu ne agrāk kā astotajā dienā pēc izbraukšanas no valsts ar augstu Covid-19 izplatīšanās risku (SPKC publicē sarakstu savā tīmekļa vietnē) un testa rezultāts ir negatīvs.

[8] Saskaņā ar MK 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 55.2 punktu mājas karantīnu var pārtraukt agrāk, ja, veicot Covid-19 laboratorisko diagnostiku ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir saņemts negatīvs testa rezultāts.

[9] Ja fiziski nav iespējams organizēt bērnu laboratorisko pārbaudi uz Covid-19 vai vecāki atsakās to veikt, bet pēc klīniskām vai epidemioloģiskām pazīmēm ir aizdomas, ka bērnam ir Covid-19, tiek noteikta 14 dienu stingrā izolācija, ja 3 dienas pirms izolācijas izbeigšanas nav novērojamas slimības pazīmes.

[10] Ja, veicot Covid-19 gadījuma vai uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu, pastāv profesionāli pamatotas aizdomās par plašāku infekcijas izplatīšanos Covid-19 skartajā iestādē vai uzņēmumā, kā arī ja kolektīvā ir liels skaits kontaktpersonu, SPKC sadarbībā ar laboratoriju, iestādes vai uzņēmuma vadību un nepieciešamības gadījumā pašvaldību organizē personu laboratorisko skrīningu uz Covid-19. Šajos gadījumos ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījums nav nepieciešams.

[11] Atbilstoši situācijai (piem., neliels izmeklējamo skaits un ir pieejams medicīniskais personāls) var veikt arī deguna un rīkles iztriepes materiāla izmeklēšanu.

[12] Asins parauga seroloģiskā izmeklēšana apsverama īpašās situācijās, piemēram,  Covid-19  pozitīva  pacienta  pārvešana  uz  nodaļu  ar zemākām  izolācijas  prasībām  vai, ja Covid-19  infekcija  ir  konstatēta  plānveida  skrīninga rezultātā  (piem.,  pacienta  izmeklēšana  pirms  stacionēšanas, darbinieku laboratoriskais skrīnings, ja tas nav saistīts ar uzliesmojuma izmeklēšanu).

[13] Šos izmeklējumus no valsts budžeta līdzekļiem apmaksā,  personai, kura ir sociāli apdrošināta veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.