Simptomu gadījumā Covid-19 testu var veikt bez maksas un bez ārsta nosūtījuma

Šobrīd ir paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19. Ja parādījušies slimības simptomi (akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt bez maksas un bez ārsta nosūtījuma

Testu veikt iespējams tikai ar iepriekšēju pierakstu.

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:

 • Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu veikšanai - 8303
 • Centrālā laboratorija – 8330
 • E. Gulbja laboratorija – 67801112
 • MFD Laboratorija – 8313
 • NMS Laboratorija – 67144015
 • Valsts zinātniskais institūts "BIOR" – 28369560
 • iVF Riga Ģenētikas centrs - 25444405

Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties elektroniski:

Ko darīt, ja esi pieteicies Covid-19 testam, bet tas jāgaida vairākas dienas?

Ja esi pieteicies testam, tam ir kāds iemesls – kontakts ar saslimušu kolēģi, draugu vai radinieku, parādījušies kādi saslimšanas simptomi u.tml.

 • Gaidot testu, paliec mājas un ierobežo kontaktus ar citiem.
 • Neej uz sabiedriskām vietām un neapmeklē pasākumus.
 • Ja iespējams, dodies uz testu ar personīgo auto, lieto sejas masku.
 • Sagaidi testa rezultātu.
 • Ja tests ir pozitīvs, sazinies ar ģimenes ārstu par turpmāko rīcību.

I. Covid-19 testēšanu no valsts budžeta līdzekļiem veic:

 • ar ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījumu, atbilstoši klīniskajām indikācijām (laboratoriskajai pārbaudei piesakoties telefoniski pa tālruņa numuru 8303);
 • epidemioloģisku indikāciju gadījumos bez ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījuma[1].
 • bez nosūtījuma[2].

1. Deguna un rīkles iztriepe SAR-CoV-2 RNS noteikšanai:

1.1. Ambulatori:

1.1.1. Klīniskās indikācijas:
 • pacientiem ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai citām pazīmēm, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai (pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai traucējums), izteiktas galvassāpes, izteikts nogurums bez zināma iemesla);
 • pacientiem ar pneimonijas klīniskajām pazīmēm;
 • personām ar hronisku slimību (cukura diabēts, hroniskas elpceļu slimības, sirds asinsvadu slimības, onkoloģiskas slimības u.tml.) slimības paasinājuma gadījumā, izvērtējot arī epidemioloģisko risku;
 • personām ar imūndeficītu, tai skaitā, pacientiem, kuri lieto imūnsupresīvu terapiju veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, ievērojot arī epidemioloģisko risku;
 • ar akūtas elpceļu infekcijas slimības simptomiem un citām pazīmēm, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai un veiktais tests ir negatīvs, saglabājoties simptomiem atkārtoti pēc 48 stundām;
 • grūtniecēm ar augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomiem.
1.1.2. Epidemioloģiskās indikācijas[3]:
 • Covid-19 pacienta kontaktpersonām, atbilstoši epidemioloģiskām indikācijām arī personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā un kam ir liels ārējo kontaktu skaits darba vietā, izglītības iestādē, ārstniecības iestādē, plaši sociālie kontakti u. c. un līdz ar to ievērojams neapzinātas vai tālākās infekcijas izplatīšanās risks;
 • elpceļu infekcijas slimības grupveida saslimšanas gadījumā kolektīvā, kur mācās, strādā vai kuru apmeklē pacients, pēc SPKC epidemiologa norādījuma;
 • ja pacienta mājsaimniecībā kādai personai jau ir elpceļu infekcijas slimība un ja personai ir liels ārējo kontaktu skaits darba vietā, izglītības iestādē, ārstniecības iestādē, plaši sociālie kontakti u. c. un līdz ar to ievērojams neapzinātas vai tālākās infekcijas izplatīšanās risks.
1.1.3. Rutīnas skrīninga nolūkā (nosaka un koordinē Veselības inspekcija), atbilstoši pielikumā minētajām prioritārajām riska grupām un objektiem.

1.2. Stacionāri[4]:

1.2.1. Klīniskās indikācijas:
 • pacientiem ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm un citām pazīmēm, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai (pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai traucējums), izteiktas galvassāpes, izteikts nogurums), iestājoties stacionārā vai ja saslimšana notikusi stacionārā;
 • pacientiem ar diagnosticētu pneimoniju vai pneimonijas klīniskajām pazīmēm;
 • pacientiem ar smagu akūtu respiratoru infekciju (turpmāk - SARI) bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīniskās izpausmes, t. sk. SARI, t.sk. pacienti, kuriem ir nepieciešama intensīvā terapija[5];
 • pacientiem ar neskaidras izcelsmes drudzi;
 • grūtniecēm un dzemdētājām ar augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomiem.
1.2.2. Epidemioloģiskās indikācijas[6]:
 • pacienti no sociālās aprūpes iestādes, patversmes vai ieslodzījuma vietas vai bez noteiktas dzīvesvietas;
 • pacienti, kuri iepriekšējo 14 dienu laikā ārstējušies citā ārstniecības iestādē, ja laboratoriskā izmeklēšana uz Covid-19 nav veikta pirms izrakstīšanas (pārvešanas);
 • Covid-19 pacienta kontaktpersona, piemēram, ja slimnīcā ir reģistrēts Covid-19 gadījums pacientam vai darbiniekam;
 • pacientiem, kuriem nepieciešama dzīvību glābjoša vai neatliekama operācija vai augsta riska neatliekama manipulācija (piem., bronhoskopija, fibrogastroskopija);
 • pacientiem, kuri tiek stacionēti pēc akūtām vai neatliekamām indikācijām, kā arī pacienti hematoloģijas un onkoloģijas profila nodaļās;
 • pacientiem, kuriem pirmais Covid-19 tests ir bijis negatīvs, bet, atrodoties stacionārā, joprojām pastāv augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomi un/vai pneimonija un/vai SARI bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīnikās izpausmes, atkārtoti veic testēšanu 48 stundas pēc pirmā testa.

1.3. Ģimenes ārsts var nozīmēt laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 personai, kura vēlas pārtraukt mājas karantīnu[7].

1.4. Personām 24 - 48 stundas pirms plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas (tai skaitā bērniem, vienam no vecākiem, kas pavadīs bērnu un citām pavadošām personām) Covid-19 testu neveic  (izņemot gadījumus, kad ārsts testa veikšanu uzskata par nepieciešamu pirms operācijas veikšanas un manipulācijas sniegšanas, par to savlaicīgi informējot pacientu) personām, kas ir: 

 • vakcinētas pret Covid-19 infekciju ar vakcīnu “Comirnaty” vai vakcīnu “COVID-19 Vaccine Moderna” vai “COVID-19 Vaccine Janssen” un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas; 
 • vakcinētas ar ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc otrās devas saņemšanas; 
 • pārslimojušas Covid-19 infekciju līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc saslimšanas datuma vai Covid-19 infekciju apstiprinošā parauga ņemšanas datuma, ja gadījums bija asimptomatisks

1.5. Ārvalstu bruņoto spēku karavīriem, kā arī ar personām, kuras ieradušās Latvijas Republikā ar aizsardzības ministra vai aizsardzības ministrijas ielūgumu.

1.6. NBS personālam, tajā skaitā Latvijā dislocētajiem ārvalstu karavīriem dienesta pienākumu izpildē dodoties uz, kā arī pēc atgriešanās Latvijā no Covid-19 riska ārvalstīm, ar NBS ārstniecības iestādes nosūtījumu.

1.7. Apšaubāma Covid-19 rezultāta gadījumā testēšanu veic atkārtoti pēc 48 stundām.

1.8. Bērnu testēšanu uz SARS-CoV-2 veic, ievērojot šādas indikācijas[8]:

1.8.1. Klīniskās indikācijas: 
 • bērnam ir akūta elpceļu infekcija ar Covid-19 raksturīgiem simptomiem: pēkšņi parādās klepus, sāpes kaklā, drudzis vai elpas trūkums vai pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), ja tā nav saistīta ar aizliktu degunu, ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai traucējums), izteiktas galvassāpes, nogurums bez zināma iemesla;
 • bērnam ir akūta elpceļu infekcija ar retāk novērotiem Covid-19 simptomiem (rīkles hiperēmija, iesnas, galvassāpes, sāpes muskuļos, diareja, vemšana) un epidemioloģiskā anamnēze;
 • bērnam ir akūta elpceļu infekcija ar retāk novērotiem Covid-19 simptomiem (rīkles hiperēmija, iesnas, galvassāpes, sāpes muskuļos, diareja, vemšana) un bērns pieder veselības riska grupai:
  • bērni ar hroniskām plaušu slimībām
  • bērni ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;
  • bērni ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
  • bērni ar hroniskām nieru slimībām;
  • bērni ar imūndeficītu;
  • bērni, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju u. tml.;
 • bērniem, kuriem nepieciešama dzīvību glābjoša vai neatliekama operācija vai augsta riska neatliekama manipulācija un kuri tiek stacionēti pēc neatliekamām indikācijām.
1.8.2. Epidemioloģiskās indikācijas[9]:
 • saskaņā ar SPKC epidemiologa norādēm:
  • grupveida saslimšana ar Covid-19 līdzīgiem simptomiem izglītības iestādē (t.sk. ja pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas vienā ārstniecības iestādē/ārsta praksē vēršas divi un vairāk bērni no vienas izglītības iestādes);
  • bērnam SPKC epidemiologs ir noteicis kontaktpersonas statusu saistībā ar Covid-19 gadījumu izglītības iestādē, ģimenē vai citos apstākļos;
 • bērns dzīvo izglītības iestādē, kas nodrošina internāta pakalpojumus vai ilgstošas sociālās aprūpes iestādē;
 • bērnam 14 dienu laikā pirms simptomu parādīšanās:
  • bija kontakts ar lielu cilvēku skaitu, piedaloties pasākumos, kur ir daudz dalībnieku, piemēram publiskā pasākumā, pasākumos, kur piedalās bērni no citām klasēm vai skolām - sporta sacensībās, ekskursijā, saviesīgā pasākumā, bērns bieži pavada laiku kompānijā ar citiem bērniem;
  • apmeklēja ārstniecības iestādi vai ārstējies stacionārā;
  • bērns vai bērna ģimenes loceklis ir atbraucis no ārvalstīm 14 dienas pirms simptomu paradīšanās bērnam;
  • saslimšanas gadījums ar Covid-19 līdzīgiem simptomiem bērna ģimenē (īpaši svarīgi bērniem līdz 6 gadu vecumam vai bērnam, kas neapmeklē izglītības iestādi).

2. Siekalu paraugu izmeklēšanu uz Covid-19 veic:

2.1. Pēc epidemioloģiskajām indikācijām (nosaka un koordinē SPKC) infekcijas skartajos objektos, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām, pastāvot aizdomām par Covid-19 uzliesmojumu vai plašu nepietiekami apzinātu Covid-19 izplatīšanos administratīvajā teritorijā:

 • paaugstināta riska objektos (ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes, izglītības iestādes u.c.) klientiem un darbiniekiem;
 • citu iestāžu, dienestu un uzņēmumu klientiem un darbiniekiem.

2.2. Rutīnas skrīninga nolūkā (nosaka un koordinē Veselības inspekcija)[10],[11],[12], atbilstoši pielikumā minētajām prioritārajām riska grupām un objektiem, laboratoriju kapacitātei un resoram piešķirtajām kvotām[13].

2.3. Pacientiem, kuriem nav iespējams veikt iztriepju paraugu ņemšanu, piemēram, bērniem, personām ar garīga rakstura traucējumiem.

3. Anti-SARS-CoV-2 antivielu noteikšana.

3.1. ar ārsta nosūtījumu Nacionālā references laboratorija veic:

 1. personām, kurām ir noteikta SARS-CoV-2 nukleīnskābes (RNS) klātbūtne, bet nav slimības simptomu (IgG klases antivielu pret SARS-CoV-2 liecina par neaktīvu infekciju – pacients vairs nav infekciozs[14];
 2. ja antivielu noteikšana ir nepieciešama diagnozes precizēšanai.
 3. pēc epidemioloģiskajām indikācijām (sadarbībā ar SPKC).

3.2. Nacionālā references laboratorija veic apstiprinošo testēšanu paraugiem no Valsts asinsdonoru centra, kuriem ir atklātas kopējās Anti-SARS-CoV-2 antivielas veicos antivielu skrīningu asins donoriem.

3.3. SARS-CoV-2 pēc vakcinācijas antivielu imūnsupresētiem pacientiem ar ārsta nosūtījumu

4. SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas tests:

4.1 Klīniskās indikācijas (simptomātiskiem pacientiem agrīnajā slimības fāzē (pirmajās 5 slimības dienās):

 • Pozitīvs Ag testa rezultāts jāapstiprina ar PĶR testu. Līdz apstiprinošā testa rezultātam ar pacientu jārīkojas atbilstoši izolācijas un pretepidēmijas pasākumiem.
 • Negatīvs Ag testa rezultāts neizslēdz aktīvu Covid-19 infekciju, un tāpēc simptomātiskiem pacientiem, ir papildus jāveic PĶR tests.

4.2. Rutīnas skrīninga nolūkos[15] (veic personām no riska grupām (piemērām sociālas aprūpes centru un medicīnas iestāžu darbinieku regulāram skrīningam), tādos gadījumos, kad Covid-19 infekcijas varbūtība ir augsta, bet nav iespējas ātri veikt uzticamāko SARS-CoV-2 vīrusa ribonukleīnskābes (RNS) noteikšanu ar PĶR:

 • skrīningu ir jāveic regulāri, atbilstoši pielikumā noteiktajai regularitātei;
 • pozitīvs Ag testa rezultāts jāapstiprina ar PĶR testu. Līdz apstiprinošā testa rezultātam ar personu ir jārīkojas atbilstoši izolācijas un pretepidēmijas pasākumiem.

II. Covid-19 testēšana – maksas pakalpojums.

 1. Laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai” ierodoties Latvijā un 5-7 dienā pēc izbraukšanas no valsts attiecībā pret kuru ir veicami piesardzības un drošības pasākumi, veic personas, kuras ieradušās Latvijā (laboratoriskiem izmeklējumi netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, izņemot I. punktā minētos gadījumus):
 • darba pienākumu veikšanai, to saskaņojot ar LIAA[16];
 • saskaņā ar Kultūras ministra rīkojumu;
 • uz starptautiskām sacensībām un kuras darba pienākumu veikšanas laikā var neievērot pašizolācijas pasākumus, ievērojot citus piesardzības pasākumus;
 • pacienti, kas ieradušies medicīnas tūrisma pakalpojumu saņemšanai un viņu pavadošās personas;
 1. Pēc pacienta iniciatīvas.

III. Laboratoriskais skrīnings uz Covid-19 infekciju nav nepieciešams. 

 1. Personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19 infekciju, nav nepieciešams veikt rutīnas skrīningu un izmeklēšanu pēc epidemioloģiskajām indikācijām uz Covid-19 infekciju līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc saslimšanas datuma vai Covid-19 infekciju apstiprinošā parauga ņemšanas datuma, ja gadījums bija asimptomatisks[17].  
 2. Personām, kuras ir saņēmušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 infekciju ar vakcīnu “Comirnaty” (ražotājs BioNTech Manufacturing GmbH un Pfizer Manufacturing Belgium NV) vai vakcīnu “COVID-19 Vaccine Moderna” (ražotājs Rovi Pharma Industrial Services, S.A.) vai “COVID-19 Vaccine Janssen”, nav nepieciešams veikt rutīnas skrīningu uz Covid-19 infekciju, pēc 2 nedēļām  pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas. Tomēr minētajām personām ir ieteicams veikt izmeklējumu uz Covid-19 infekciju pēc epidemioloģiskajām indikācijām (piem., pēc augsta inficēšanās riska kontakta ar Covid-19 pacientu vai strādājot Covid-19 uzliesmojuma skartajā ārstniecības iestādes struktūrvienībā).
 3. Personām, kuras tiek vakcinētas pret Covid-19 ar vakcīnu “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” (ražotājs MedImmune Pharma B.V) rutīnas skrīnings un izmeklēšana pēc epidemioloģiskajām indikācijām uz Covid-19 infekciju turpinās līdz 21. dienai pēc pirmās devas saņemšanas un pēc 90. dienas, ja nav saņemta otrā pote. Pēc vakcīnas 2. devas saņemšanas izmeklējumu uz Covid-19 infekciju veic pēc epidemioloģiskajām indikācijām.

IV. SARS-CoV-2 vīrusa  sekvenēšana

Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija (turpmāk – NRL) koordinē un organizē SARS-CoV-2 pilnu genoma sekvencēšanu. Laboratorijās, kuras piedalās SARS-CoV-2 testēšanā (visiem ir līgumi ar NVD), nodrošina piekļuvi visiem paraugiem, kuros ir noteikta SARS-CoV-2 vīrusa RNS klātbūtne ģenētiskās uzraudzības nodrošināšanai.

NRL sadarbībā ar SPKC organizē SARS-CoV-2 RNS pozitīvo paraugu vākšanu ar mērķi veikt epidemioloģiskajai situācijai atbilstošu paraugu atlasi un tālāku sekvencēšanu.

Laboratorijas, regulāri līdz otrdienas beigām, suta atlasītos pozitīvos paraugus, kad Ct (cycle threshold) vērtības PĶR ir mazākas par 30 (gēniem, kas nav E gēns). Vēlamais parauga apjoms ir 250 µl. Kopā ar paraugiem sūtīt informāciju par paraugu izcelsmi (SPKC forma pozitīvajiem paraugiem bez personu identificējošas informācijas) ar pievienotām Ct vērtībām.

Pozitīvo paraugu atlase tālākai sekvencēšanai:

 • Nejaušināti atlasīti paraugi laboratorijās – paraugi, kas proporcionāli atbilst reģionu iedalījumam un vecuma struktūrai (līdz 70% no sekvencēšanas apjoma)
 • Klīniskās indikācijas (līdz 10% no sekvencēšanas apjoma):
  • Covid-19 reinfekcijas gadījumi;
  • Covid-19 pacients ir saņēmis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 infekciju;
  • Netipiski klīniskie Covid-19 gadījumi;
  • Stacionāra Covid-19 pacienti:
   • Sākot ar 20. stacionēšanas dienu un turpmāk ik 14 dienas, sekojošās klīniskās situācijās pacientiem tiek veikta atkārtota SARS-CoV-2 testēšana ar molekulārbioloģiskām metodēm un pozitīva rezultātā gadījumā;
   •  Smaga Covid-19 infekcijas gaita, pacienti, kas ārstējas intensīvās terapijas nodaļās;
   • Covid-19 infekcijas pacients ar sekojošu imūnsupresiju:
    • transplantāta saņēmējs;
    • pacients, kas ilgstoši saņem kortikosteroīdus vai citas imūnmodulējošas zāles vai vēža ķīmijterapiju;
    • pacients ar HIV infekciju uz zemu CD4 šūnu skaitu;
    • pacients ar citu imūndeficītu;
 • Pēc epidemioloģiskās indikācijas (līdz 10% no sekvencēšanas apjoma):
 • lieli Covid-19 uzliesmojumi;
 • straujš gadījumu skaita pieaugums administratīvajā teritorijā;
 • ievestie Covid-19 gadījumi;
 • Covid-19 klasteru epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkā.

V SARS-CoV-2 vīrusa variantu skrīnings ar RT-PĶR

Lai nodrošinātu savlaicīgu ieskatu par SARS-CoV-2 celmu ar galvenajām mutācijām Spike proteīnu kodējošā gēnā izplatību valstī, laboratorijām kuram ir iespēja veikt mutāciju: N501Y, H69/V70 delēcijas un E484K noteikšanu ar viensoļa RT-PĶR, rekomendēts testēt ar šo metodi līdz 30% no laboratorijā testētajiem SARS-CoV-2 RNS pozitīvajiem paraugiem.

Pozitīvo paraugu atlase katru dienu pēc nejaušināšanas principa 30% apjomā jāveic, lai nodrošinātu iespējami plašāku teritorijas, vecuma un dzimuma grupu pārklājumu. Testēšanas rezultāti jāziņo tikai SPKC (obligāts nosacījums), papildinot esošo ikdienas tabulu ar attiecīgām kolonnām, informācijas ievadīšanai SPKC epidemioloģiskajā datu bāzē. Vadoties no epidemioloģiskās situācijas SPKC var rekomendēt citu mutāciju noteikšanu un sasniedzot augstu izplatības īpatsvaru celmiem ar noteiktām mutācijām, SPKC rekomendēs šo mutāciju noteikšanas pārtraukšanu.

PIEZĪME: Laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 infekciju ar polimerāzes ķēdes reakciju veic laboratorijas, kuras ir akreditētas molekulārā bioloģijā pēc starptautiskā  LVS EN ISO 15189 standarta „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”.

[1] Ja, veicot Covid-19 gadījuma vai uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu, pastāv profesionāli pamatotas aizdomas par plašāku infekcijas izplatīšanos Covid-19 skartajā iestādē vai uzņēmumā, kā arī ja kolektīvā ir liels skaits kontaktpersonu, SPKC sadarbībā ar laboratoriju, iestādes vai uzņēmuma vadību un nepieciešamības gadījumā pašvaldību organizē personu laboratorisko skrīningu uz Covid-19. Šajos gadījumos ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījums nav nepieciešams.

[2] Ārpus ģimenes ārsta darba laika, ja pacientam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai citas pazīmes, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai (pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai traucējums), izteiktas galvassāpes, izteikts nogurums bez zināma iemesla).

Testu neveic, ja pēdējo 180 dienu laikā ir veikta SAR-CoV-2 RNS noteikšana un rezultāts ir bijis pozitīvs.

[3] Ja, veicot Covid-19 gadījuma vai uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu, pastāv profesionāli pamatotas aizdomas par plašāku infekcijas izplatīšanos Covid-19 skartajā iestādē vai uzņēmumā, kā arī ja kolektīvā ir liels skaits kontaktpersonu, SPKC sadarbībā ar laboratoriju, iestādes vai uzņēmuma vadību un nepieciešamības gadījumā pašvaldību organizē personu laboratorisko skrīningu uz Covid-19. Šajos gadījumos ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījums nav nepieciešams.

[4] Laboratorijas testē primāri, nosūtījumā veicot atzīmi cito.

[5] SPKC ieteikumi smagas akūtas respiratoras infekcijas (SARI) diferenciālai diagnostikai ar Covid-19 infekciju: https://www.spkc.gov.lv/lv/arstiem-par-covid-19-infekcijas-uzliesmojumu/sari_laboratora_diagnostika_sarscov2.pdf)

[6]   Ja, veicot Covid-19 gadījuma vai uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu, pastāv profesionāli pamatotas aizdomas par plašāku infekcijas izplatīšanos Covid-19 skartajā iestādē vai uzņēmumā, kā arī ja kolektīvā ir liels skaits kontaktpersonu, SPKC sadarbībā ar laboratoriju, iestādes vai uzņēmuma vadību un nepieciešamības gadījumā pašvaldību organizē personu laboratorisko skrīningu uz Covid-19. Šajos gadījumos ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījums nav nepieciešams.

[7] Saskaņā ar MK 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 55.2 punktu mājas karantīnu var pārtraukt agrāk, ja, veicot Covid-19 laboratorisko diagnostiku ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir saņemts negatīvs testa rezultāts.

[8] Ja fiziski nav iespējams organizēt bērnu laboratorisko pārbaudi uz Covid-19 vai vecāki atsakās to veikt, bet pēc klīniskām vai epidemioloģiskām pazīmēm ir aizdomas, ka bērnam ir Covid-19, tiek noteikta 14 dienu stingrā izolācija, ja 3 dienas pirms izolācijas izbeigšanas nav novērojamas slimības pazīmes.

[9] Ja, veicot Covid-19 gadījuma vai uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu, pastāv profesionāli pamatotas aizdomās par plašāku infekcijas izplatīšanos Covid-19 skartajā iestādē vai uzņēmumā, kā arī ja kolektīvā ir liels skaits kontaktpersonu, SPKC sadarbībā ar laboratoriju, iestādes vai uzņēmuma vadību un nepieciešamības gadījumā pašvaldību organizē personu laboratorisko skrīningu uz Covid-19. Šajos gadījumos ārsta, ārsta prakses vai ārstniecības iestādes nosūtījums nav nepieciešams.

[10]  Atbilstoši situācijai (piem., neliels izmeklējamo skaits un ir pieejams medicīniskais personāls) var veikt arī deguna un rīkles iztriepes materiāla izmeklēšanu.

[11]  Rutīnas skrīningu neveic līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc saslimšanas datuma vai Covid-19 infekciju apstiprinošā parauga ņemšanas datuma, ja gadījums bija asimptomati

[12] Katrs resors koordinē un nosaka prioritāri testējamās grupas atbilstoši piešķirtajai kvotai un seko testēšanas regularitātei atbilstoši pielikumam.

[13] Rutīnas siekalu skrīningu veic asimptomātiskām personām, laboratorijā apvienojot un testējot 5 paraugus vienlaikus, ja testēšanas rezultāts ir pozitīvs, testē katru paraugu atsevišķi.

[14] Asins parauga seroloģiskā izmeklēšana apsverama īpašās situācijās, piemēram,  Covid-19  pozitīva  pacienta  pārvešana  uz  nodaļu  ar zemākām  izolācijas  prasībām  vai, ja Covid-19  infekcija  ir  konstatēta  plānveida  skrīninga rezultātā  (piem.,  pacienta  izmeklēšana  pirms  stacionēšanas, darbinieku laboratoriskais skrīnings, ja tas nav saistīts ar uzliesmojuma izmeklēšanu).

[15] Šos izmeklējumus no valsts budžeta līdzekļiem apmaksā, personai, kura ir sociāli apdrošināta veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

[16] Šos izmeklējumus no valsts budžeta līdzekļiem apmaksā,  personai, kura ir sociāli apdrošināta veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu

[17] Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija noteikumu "Epidemiologiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".