Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) atbalstītā Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) monitoringā.

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums

Mutes veselības pētījums skolēniem Latvijā

PVO Starptautiskais jauniešu smēķēšanas pētījums Latvijā

(Global Youth Tobacco Survey (GYTS)):

Pētījums par Latvijas jauniešu bērnībā gūto nelabvēlīgo pieredzi

PVO Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums Latvijā

(WHO European Child Obesity Surveillance Initiative)

PVO un Eiropas Komisijas pētniecības projekts par e-veselību

(eHealth Consumer Trends Survey)

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu iedzīvotāju aptauja par augļu, dārzeņu, maizes un zivju patēriņu uzturā (2002)

Baltijas valstu uztura aptauja (1997)