SPKC resursi 

Vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā  

Informatīvs video « Datu iegūšana no publiski pieejamiem resursiem sabiedrības veselības situācijas analīzes veikšanai »  

Latvijas reģionu un pašvaldību veselības profili  

Veselības statistikas datubāze  

Pētījumi un ziņojumi  

Statistikas un pētījumu datu vizualizācijas  

Infekcijas slimības – statistika un pētījumi  

Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte  

Veselības sistēmas darbības snieguma novērtējums  

Veselības ministrijas resursi 

Platforma ESparveselibu.lv. Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001) īstenotie pētījumi  

Pētījums par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti  

Nacionālā veselības dienesta resursi 

Vēža savlaicīgas atklāšanas programmas rezultāti  

Ģimenes ārstu darbības rādītāji

Veselības inspekcijas resursi 

Publikācijas un pārskati  

Vides veselība 

Citi nacionālie resursi 

Oficiālais statistikas portāls  

Reģionālās attīstības indikatoru modulis 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Pašvaldības 

Valsts kontrole. Pašvaldību rokasgrāmata  

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Pētījumi 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Biedrība « Peldēt droši ». Melno punktu karte – noslīkst visā Latvijā  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Statistika  

Latvijas Valsts ceļi. Melnie punkti  

Latvijas Valsts ceļi. Trokšņu kartes  

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Publikācijas un pārskati 

Zāļu valsts aģentūra. Publikācijas un statistika  

Pārtikas un veterinārais dienests. Statistika  

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Reģistri. Publiskie spēļu laukumi  

Latvijas Zinātnes padome. Projekti  

Biedrība « Papardeszieds ». Pētījumi  

Starptautiskie resursi 

Eiropas oficiālās statistikas portāls (Eurostat)  

Eiropas veselības informācijas portāls (European Health Information Gateway)  

Eiropas veselības informācijas portāls (WHO The Global Health Oservatory)  

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) 

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)