Sakarā ar to, ka atbilstoši 2018. gada 27. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.720 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā” noslēguma jautājumiem, to pielikumi stājas spēkā atškirīgos laika periodos. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 763 “Noteikumi Oficiālās statistikas programmas 2019.–2021. gadam’’ izpildi par 2019. gadu, Jums papildus būs jāaizpilda vēl informācija, kas atbilst iepriekšējo gadu pārskatu saturam (tabulas, kas vairs nav aktuālas, ir izņemtas).  

Pielikumi, kas jāiesniedz atbilstoši iestādes darbības profilam Par 2019.gadu iesniedz 2020.gadā Par 2020.gadu iesniedz 2021.gadā

1. Oficiālās statistikas programmā ietvertā informācija

-Informācija par psihiatriskām saslimšanām.

-Informācija par psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ. 

-Informācija par stacionāra darbību.

-Informācija par ārstniecības iestādes darbību.*

-
2. MK noteikumi Nr.720 3., 5., 6., pielikuma 8., 9., 10., 11., 12., un 13. pielikums. Izmanto tikai MK not. Nr.720 pielikumus.

*šajā informācijas sadaļā tiks iekļauts MK noteikumu Nr.720 1.pielikuma 2.punkts kā 7.tabula.
 

1. Oficiālās statistikas programmā ietvertā informācija:

 • Informācija par psihiatriskām saslimšanām.
 • Informācija par psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ
 • Informācija par stacionāra darbību
 • Informācija par ārstniecības iestādes darbību

 2. MK noteikumu Nr.720 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā” pielikumi:

 • 1.pielikums ‘’Pārskats par ārstniecības iestādes ambulatoro darbību’’
 • 2.pielikums "Pārskats par dienas stacionāra darbību" 
 • 3.pielikums ‘’Pārskats par radioloģiju’’
 • 4.pielikums ‘’Pārskats par psihiatriskajām pārbaudēm, narkoloģiskajām ekspertīzēm un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu ilgtermiņa farmakoterapiju’’ 
 • 5.pielikums ‘’Pārskats par zobārstniecības darbību’’
 • 6.pielikums ‘’Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju’’
 • 7.pielikums ‘’Par stacionāra darbību’’
 • 8.pielikums ‘’Pārskats par ārzemniekiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem’’
 • 9.pielikums ‘’Pārskats par iestādes farmaceitu, farmaceitu asistentu un nemedicīnisko personālu (pamatdarbā strādājošie)’’ 
 • 10.pielikums ’’Pārskats par neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu
 • 11.pielikums ‘’Pārskats par Valsts asinsdonoru centra un asins sagatavošanas nodaļu darbu’’
 • 12.pielikums ‘’Pārskats par tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanu’’
 • 13.pielikums ‘’Pārskats par Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīnisko aprūpi’’