Pārskatu savākšana tiek veikta atbilstoši 2018. gada 27.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.720 ’’Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā’’.

MK noteikumu Nr.720 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā” pielikumi:

 • 1.pielikums ‘’Pārskats par ārstniecības iestādes ambulatoro darbību’’
 • 2.pielikums "Pārskats par dienas stacionāra darbību" 
 • 3.pielikums ‘’Pārskats par radioloģiju’’
 • 4.pielikums ‘’Pārskats par psihiatriskajām pārbaudēm, narkoloģiskajām ekspertīzēm un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu ilgtermiņa farmakoterapiju’’ 
 • 5.pielikums ‘’Pārskats par zobārstniecības darbību’’
 • 6.pielikums ‘’Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju’’
 • 7.pielikums ‘’Par stacionāra darbību’’
 • 8.pielikums ‘’Pārskats par ārzemniekiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem’’
 • 9.pielikums ‘’Pārskats par iestādes farmaceitu, farmaceitu asistentu un nemedicīnisko personālu (pamatdarbā strādājošie)’’ 
 • 10.pielikums ’’Pārskats par neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu
 • 11.pielikums ‘’Pārskats par Valsts asinsdonoru centra un asins sagatavošanas nodaļu darbu’’
 • 12.pielikums ‘’Pārskats par tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanu’’
 • 13.pielikums ‘’Pārskats par Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīnisko aprūpi’’