Sadarbības tīkli:

 • EuroHealthNet:

  • Dalība EuroHealthNet – bezpeļņas partnerībā, kas apvieno organizācijas un iestādes, kas darbojas sabiedrības veselības, slimību profilakses, veselības veicināšanas un nevienlīdzības samazināšanas jomās.
 • Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC):

  • Nacionālais fokālais punkts par izglītību sabiedrības veselības jomā, par antibiotiku patēriņu, antimikrobiālo rezistenci, ar veselības aprūpi saistītām infekcijām, apdraudējuma atklāšanu, transmisīvām sūkļveida encefalopātijām, tuberkulozi, ar ūdeni un pārtiku saistītām infekciju slimībām un zoonozēm, legionelozi, no jauna parādījušām bīstamām un posmkāju pārnesātām slimībām, HIV/AIDS, STS un B un C hepatītiem, vakcīnregulējamām infekciju slimībām, gripu un citām elpceļu slimībām.
  • Nacionālais mikrobioloģijas fokālais punkts
 • Pasaules Veselības organizācija (PVO):

  • nacionālais fokālais punkts PVO-Europas reģiona datu apkopošanai, vardarbības un ievainojumu profilaksei, jautājumos par alkoholu un nelegālām narkotikām, neinfekciju slimību integrēto profilaksi, kontroli un vadību, seksuālo un reproduktīvo veselību, uzturu, fiziskām aktivitātēm, veselīgu novecošanos, ilgtermiņa aprūpi, garīgo veselību.
  • Veselīgo pilsētu kustības Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinators.
 • Ziemeļu dimensijas darba grupas:

  • Antimikrobās rezistences grupa.
  • HIV/AIDS un saistītu slimību darba grupa.
  • Veselības un labklājības darba grupa.
  • Cietumu veselības darba grupa.
 • Eiropas Komisijas darba grupas:

  • Garīgās veselības un labklājības ekspertu grupa.
 • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD):

  • Veselības aprūpes kvalitātes indikatoru ekspertu grupa
 • Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA):

  • nacionālais eksperts par pieciem epidemioloģiskajiem indikatoriem.
  • Agrīnās brīdinājuma sistēmas par jaunām psihoaktīvām vielām nacionālais koordinators un nacionālais korespondents narkotiku likumdošanas jautājumos.