Lai veicinātu fizisko aktivitāšu iekļaušanu ikdienā un apvienotu patīkamo ar lietderīgo – pastaigu brīvā dabā un fiziskās aktivitātes, kampaņas „Aktīva ik diena!” ievaros izveidoti veselības maršruti.

Veselības maršruts ir vidēji 2 kilometrus gara taka, kurā ir izvietoti informatīvi plakāti ar vingrojumiem veselības veicināšanai dažādām vecuma grupām, kurus ir izstrādājusi veselības centra “Vivendi” fizioterapeite Anna Sproģe.

Kampaņas īstenošanas laikā izveidoti vairāki veselības maršruti dažādās Latvijas pilsētās, savukārt pēc kampaņas, sadarbojoties ar pašvaldībām, izveidoti vēl papildus veselības maršruti.

Aicinām visu vecuma iedzīvotājus iesaistīties fiziskajās aktivitātēs kopā ar saviem tuviniekiem, draugiem, bērniem, apmeklējot kādu no veselības maršrutiem. Kopīgas sporta aktivitātes palīdz vieglāk veidot un saglabāt savu un iesaistīto cilvēku motivāciju regulāri nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.