Kuldīgas novads un Kuldīgas pilsēta ir kā bilžu grāmata, kur iespējams ieraudzīt visdažādāko laiku atstāto mantojumu: rātslaukums ar veco un jauno rātsnamu, hercoga Jēkaba galma aptieka, vecākā koka māja Kurzemē, viens no garākajiem ķieģeļu velvju tiltiem Eiropā, kā arī Ventas rumba, kas ir platākais ūdenskritums Eiropā un kurā zivis lido!

Kultūrvēsturiskais mantojums ir neatņemama Kuldīgas novada sastāvdaļa.  Pateicoties bagātīgajam kultūras mantojumam, 2011. gada „Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā, savukārt 2008. gadā Kuldīgas pilsētas vēsturiskajam centram tika piešķirta Eiropas mantojuma zīme.

Kuldīga tautā nereti tiek saukta par „mazo Venēciju”  Ventas un Alekšupītes krastos, kā arī mākslinieku pilsētu, taču kuldīdznieki pierādījuši, ka arī veselība un aktīvs dzīvesveids ir viena no pilsētas prioritātēm. To pierāda 15 Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu bagātajā dabas liegumā “Ventas ieleja” Mārtiņsalā izveidotais Veselības maršruts, kurā iedzīvotāji var būt tuvāki ne tikai dabas sniegtajai bagātībai, bet arī savai veselībai. “Veselības takā” izvietoti stendi ar vingrojumu kompleksiem, kurus var veikt ikviens novada iedzīvotājs vai viesis, veicinot savu veselību.

Kuldīgā veselības maršruts izveidots uz Mārtiņsalas. Kopumā veselības maršrutu veido 5 abpusēji uzstādīti stendi ar vingrojumu kompleksu. Maršruta 4.stendu papildina arī divi vingrošanas rīki. Veselības maršruts publiski pieejams visu cauru gadu.

Vēl viens iemesls, lai kādās no brīvdienām ieplānotu atpūtu Kuldīgas novadā.

Atklāšanas pasākums

2017. gada 23. septembrī noslēdzoties peldēšanas sezonai, Kuldīgā, Mārtiņsalā tika rīkota Veselības diena, kuras laikā atklāts arī projekta “Antropogēnās slodzes samazināšana dabas liegumā “Ventas ieleja” (Projekta nr. 5.4.1.1/17/A/030, ERAF līdzfinansējums), veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu” ietvaros izveidotais veselības maršruts jeb “Veselības taka”.
“Veselības takas”, kas sastāv no vairākiem informatīvajiem stendiem ar dažādiem vingrojumiem labai veselībai vingrojumu saturu izveidoja fizioterapeite Vineta Baukše. Viņa Veselības dienā kopā ar aktīva dzīvesveida piekritējiem devās tos izpildīt. Fizioterapeite pastāstīja, ka “Veselības taka” sastāv no vispārattīstošu vingrojumu kompleksa, kas domāts lielākai daļai muskuļu grupu, un pauda cerību, ka taka Mārtiņsalā iedzīvosies un ļaudis nekautrēsies vingrojumus izmantot.