Galvenie šķēršļi, kas vecākiem traucē brīvi un atklāti runāt ar saviem bērniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem ir informācijas trūkums, aizspriedumi, mīti, bailes, neveiklība.

Neskatoties uz dažādiem aizspriedumiem, ir svarīgi, lai bērni saņemtu pareizu informāciju, mazinot mītus, stereotipus un neziņu par seksuālo un reproduktīvo veselību, kas palīdzēs jauniešiem pieņemt veselīgus lēmumus par seksu un seksualitāti. Ir normāli, ka vecāki jūt zināmu mulsumu vai neērtību apspriest kādu no jautājumiem. Tāpat ir svarīgi, lai vecāki ar bērnu patiešām sarunātos, nevis lasītu lekciju. Bērna izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem būs būtisks Jūsu ieguldījums sava bērna drošības izjūtas veidošanā, kā arī fiziskās un psihiskās veselības veicināšanā.

Noderīgi resursi, lai uzsāktu sarunu ar bērnu par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem:

Citus noderīgus informatīvos materiālus veiksmīgas sarunas veidošanai ar bērnu par seksuālo un reproduktīvo veselību, atradīsiet SPKC mājaslapas sadaļā “Vecākiem”.