Ieteikumi ārstniecības personām un iestādēm

Ziņošana par sabiedrības veselībai nozīmīgajām infekcijas slimībām ir būtisks epidemioloģiskās drošības pasākums. Šo informāciju izmanto, lai veiktu infekcijas slimību gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu un pretepidēmijas pasākumu organizēšanu, tādējādi novēršot infekcijas izplatīšanos un sabiedrības veselības apdraudējumu. Šī informācija ir svarīga agrīnai sabiedrības veselības apdraudējumu, t. sk. uzliesmojumu noteikšanai un novēršanai valstī un starptautiskajā līmenī. To izmanto arī, lai izstrādātu un īstenotu pierādījumos balstītus infekcijas slimību kontroles un profilakses stratēģijas un plānus, kā arī vērtētu veikto pasākumu efektivitāti.

Obligāto ziņošanu par infekcijas slimību gadījumiem nosaka Epidemioloģiskās drošības likums[1], bet kārtību kādā reģistrējami infekcijas slimību gadījumi, nosaka Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumi Nr. 7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”[2] (turpmāk – MK noteikumi Nr. 7). Ministru kabineta 2011.gada 13. decembra noteikumi Nr. 948 „Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 948). [3] nosaka ziņošanas kārtību par bīstamajām infekcijas slimībām un grupveida saslimšanām ar citām infekcijas slimībām. Infekcijas slimības izplatās, nerespektējot valstu robežas. Tādējādi, infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību reglamentē arī Eiropas Savienības līmenī[4] un pasaules mērogā[5].

​​​​​​Lai izvērtētu infekcijas slimības diagnozi un steidzamā paziņojuma nosūtīšanas nepieciešamību, SPKC iesaka iepazīties ar EIROPAS KOMISIJAS 2018. gada 22. jūnija  ĪSTENOŠANAS LĒMUMU (ES) 2018/945 par infekcijas slimībām un ar tām saistītajiem īpašajiem veselības jautājumiem, uz kuriem attiecinās epidemioloģisko uzraudzību, kā arī par attiecīgo gadījumu definīcijām[6]

Šis normatīvais akts nosaka klīniskos, laboratoriskos un epidemioloģiskos kritērijus, lai definētu un klasificētu infekcijas slimību gadījumus Eiropas Savienībā epidemioloģiskās uzraudzības mērķu sasniegšanai.

Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 14. pantu ikvienai ārstniecības personai, kura konstatējusi, ka pacientam ir reģistrācijai pakļauta infekcijas slimība (skat. "Reģistrējamās infekcijas slimības”), vai pastāv pamatotas aizdomas par viņa inficēšanos, ir pienākums ziņot par to. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 7 ārstniecības persona ziņo par: a) infekcijas slimības diagnozi; b) infekcijas slimības diagnozes maiņu vai atcelšanu; c) infekcijas slimības galīgo diagnozi, tās laboratorisku apstiprināšanu un slimības iznākumu.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 7 pienākums ziņot par infekcijas slimībām ir ARĪ:

 • laboratorijas vadītājam vai viņa pilnvarotajai personai par noteikumu 3. pielikumā norādīto infekcijas slimību izraisītāju klātbūtnes tiešu vai netiešu noteikšanu pārbaudītajā cilvēka materiāla paraugā, apstiprināšanu vai tipēšanu;
 • izglītības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas vai citas iestādes vadītājam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Aicinām noskatīties izglītojošu video iestāžu vadītājiem - kā rīkoties grupveida saslimšanas gadījumā. Lūdzu uzklikšķināt uz attēla:
Zīmēti cilvēki un Latvijas karte ar epidemiologu kontaktinformāciju
 • Kam ziņot par infekcijas slimības gadījumu?

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 7, ārstniecības persona par konstatēto infekcijas slimības gadījumu (izņemot HIV/AIDS un tuberkulozi), kā arī par profesionāli pamatotām aizdomām par inficēšanos ar infekcijas slimību ziņo Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Par tuberkulozes un HIV/AIDS gadījumiem ziņo SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamentam, Rīgā, Duntes iela 22, k-5. (skatīt sadaļu “Kur ziņot telefoniski un nosūtīt aizpildīto steidzamo paziņojuma veidlapu Nr. 058/u par infekcijas slimības gadījumu?”).

Atkarībā no potenciālās bīstamības sabiedrības veselībai, infekcijas slimības tiek dalītas trīs grupās ar noteiktiem ziņošanas termiņiem un veidiem:

 • I. grupa - par bīstamām infekcijas slimībām (piem., bakas, Sibīrijas mēris, SARS, holēra, mēris) ziņo nekavējoties jebkurā diennakts laikā telefoniski UN rakstiski;
 • II. grupa – par infekcijas slimībām ar ievērojamu straujas izplatīšanās potenciālu (piem., akūtas zarnu infekcijas, vakcīnnovēršamās slimības) ziņo vienas darbdienas laikā telefoniski UN rakstiski, ja tas ir pirmais paziņojums par infekcijas slimību, vai rakstiski triju darbdienu laikā, ja tas ir paziņojums par infekcijas slimības diagnozes maiņu vai atcelšanu vai infekcijas slimības galīgo diagnozi, tās laboratorisku apstiprināšanu un slimības iznākumu;
 • III. grupa - par infekcijas slimībām ar mērenu izplatīšanās potenciālu (piem., tuberkuloze, seksuāli transmisīvās infekcijas, HIV/AIDS, atsevišķas parazitārās slimības) ziņo triju darbdienu laikā rakstiski.

Pilns reģistrācijai pakļauto infekcijas slimību saraksts un ziņošanas termiņš katrai infekcijas slimībai noteikts MK noteikumu Nr. 7 2. pielikumā (skat. arī "Reģistrējamās infekcijas slimības") 

Ziņojot par infekcijas slimības, izņemot HIV/AIDS un tuberkulozi, gadījumu, ārstniecības persona aizpilda veidlapu Nr. 058/u  „Steidzamais paziņojums par infekcijas slimību, infekcijas slimības izraisītāja konstatēšanu, rezistentu mikroorganismu izdalīšanu un vakcinācijas izraisītu komplikāciju”, kas ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 265) 24. pielikumu.

HIV infekcijas gadījumā aizpilda veidlapu "Paziņojums par apstriprinātu HIV infekcijas gadījumu" (MK noteikumu Nr. 265 66. pielikums).

Tuberkulozes gadījumā aizpilda veidlapu “Ārstniecības iestādes ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi vai latentas tuberkulozes infekciju (veidlapa Nr.89/u-t)” (MK noteikumu Nr. 265 32. pielikums).

Jūsu ērtībai minētās veidlapas ir pieejamas SPKC tīmekļvietnē.

Ir būtiski sniegt visas no pacienta iegūstamās ziņas, kas pieprasītas veidlapā. Aizpildot steidzamo paziņojumu, lūdzam skaidri salasāmā rokrakstā norādīt noteikto informāciju, kas ir nepieciešama epidemioloģiskajai izmeklēšanai un uzraudzībai. Veidlapai ir septiņas sadaļas:

 • I sadaļā jānorāda ziņošanas diagnoze un ar to saistītie dati. Jāveic atzīme, vai tā ir sākotnējā vai galīgā diagnoze, vai arī veidlapa aizpildīta, jo diagnoze ir mainīta, atcelta vai precizēta. SPKC epidemiologi uzsāk rīcību saņemot sākotnējo paziņojumu pat tad, ja diagnoze vēl nav apstiprināta;
 • II sadaļā sniedz informāciju par laboratorisko izmeklējumu rezultātiem infekcijas slimības noteikšanai, ja tādi ir pieejami;
 • III sadaļā norāda datus par pacientu. Ja iespējams, norāda arī pacienta tālruņa numuru, jo, nepieciešamības gadījumā, tas var ievērojami atvieglot epidemiologam saziņu ar pacientu;
 • IV sadaļa ietver datus par inficēšanos. Šīs sadaļas aizpildīšanai ir nepieciešams, lai ārstniecības persona rūpīgi ievāktu epidemioloģisko anamnēzi. Trešās un ceturtās sadaļas precīza un detalizēta aizpildīšana ir ļoti nozīmīga, ja nepieciešams apzināt kontaktpersonas un veikt citus pretepidēmijas pasākumus;
 • V sadaļa infekcijas slimību konstatēšanas gadījumā nav jāaizpilda;
 • VI sadaļā var norādīt jebkuru papildinformāciju, kas var būt noderīga, organizējot pretepidēmijas pasākumus;
 • VII sadaļā obligāti norāda ārstniecības personu, kas nosūtījusi paziņojumu un tālruņa numuru turpmākai saziņai un informācijas precizēšanai. Informāciju lūdzam apstiprināt ar ārstniecības personas spiedogu!

Steidzamā paziņojuma veidlapu var nosūtīt: pa faksu, pa pastuar kurjeru vai elektroniski.

Reģions

SPKC reģionālās struktūrvienības adrese

Tālrunis

Fakss

E-pasts

Rīgas un Pierīgas

Rīgā, Duntes iela 22, k-5, Rīga, LV 1005

67271738

diennakts*

67270665

dezurants.riga@spkc.gov.lv

Vidzemes

Valmierā, L. Paegles ielā 9, LV- 4201

64281131

64281129

Gulbenē, Klēts iela 6, Gulbene, LV-4401

64471389

64471065

Kurzemes

Liepājā, Friča Brīvzemnieka iela 56

63424595

63424598

63424597

Ventspilī, Saules iela 31, LV-3601

63622455

63622452

Zemgales

Jelgavā, Zemgales prospektā 3, LV- 3001

63022674

63084386

Jēkabpilī, Brīvības ielā 258a, LV-5201

65220145

65238831

Latgales

Rēzeknē, Zemnieku ielā 16a, LV- 4601

64624236 64624237

64622097

Daugavpilī, Lielā Dārza iela 60/62, LV-5417

 

65437628

 

 

* Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņošanas termiņu ievērošanu un ziņojumu pieņemšanu no jebkuras Latvijas teritorijas ārpus iestādes darba laika, SPKC darbojas diennakts tālrunis. Ja operatīvajiem dienestiem ārkārtas situācijā nepieciešams sazināties ar SPKC, lūdzam izmantot šādus kontakttālruņus:

 • darba dienās, SPKC darba laikā (no 8:30 līdz 17:00) lūdzam zvanīt uz telefona numuru 67271738.
 • ārpus SPKC darba laika, no plkst. 17:00 līdz 08:30, kā arī svētku un atpūtas dienās, iespējams sazināties ar dežūrējošo epidemiologu, zvanot pa mobilo tālruni 28343552.

Rakstiskos ziņojumus par apstiprinātu HIV infekciju un tuberkulozi  nosūta pa pastu vai ar kurjeru uz SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamentu, Rīgā, Duntes iela 22, k-5, Rīga, LV 1005. Ziņojumu par tuberkulozi var sūtīt arī pa faksu 67270665 vai uz e-pasta adresi dezurants.riga@spkc.gov.lv. Ārstniecības iestādes, kurām ir līgumattiecības ar SPKC var ievadīt informāciju par HIV pacientiem tiešsaistes režīmā ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 7 pirms ziņošanas SPKC ārstniecības personas informē personu, par kuru tiek ziņots, norādot ziņošanas mērķi un apliecinot, ka steidzamā paziņojuma veidlapā sniegtā informācija tiks izmantota tikai epidemioloģiskai uzraudzībai un pretepidēmijas pasākumu nodrošināšanai.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 948 ārstniecības personas pienākums ir nekavējoties telefoniski (tālr.: 67271738) un rakstiski ziņot SPKC dežurējošajam epidemiologam jebkurā diennakts laikā par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām, kas norādītas noteikumu 45. punktā[8] (skat. arī "Ziņošana par grupveida saslimšanas gadījumiem").

SPKC ir tiesīgs nereģistrēt steidzamos paziņojumus šādos gadījumos:

Ja ir jautājumi par ziņošanu infekcijas slimības gadījumos, lūdzam vērsties SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļā (Rīga un Pierīga) vai teritoriāli piekritīgajā reģionālajā nodaļā.

Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības dati ir pieejami:

- Epidemioloģijas biļeteni;

- Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnes sadaļā "Surveillance Atlas for infectious diseases”  [10] (dati pieejami interaktīvajā formātā).

No epidemioloģiskās drošības viedokļa ir ļoti svarīgi, lai ārstniecības persona pieprasītu no infekcijas slimnieka ziņas, kas nepieciešamas pretepidēmijas pasākumu organizēšanai, arī ziņas par kontaktpersonām un iespējamiem infekcijas slimības avotiem. Tāpēc tas ir noteikts Epidemioloģiskās drošības likuma 14. pantā. Šī informācija palīdz SPKC ātrāk identificēt risku sabiedrības veselībai un organizēt nepieciešamos pasākumus pacienta dzīves vai uzturēšanās vietā. Steidzamais paziņojums (veidlapa Nr.058/u), ziņojumu veidlapas par HIV infekcijas, tuberkulozes vai latentas tuberkulozes gadījumiem ir oficiāli medicīniskie dokumenti, no tās aizpildīšanas kvalitātes un ziņošanas savlaicīguma ir atkarīga citu cilvēku veselība!

 


[1] Epidemioloģiskās drošības likums: https://likumi.lv/doc.php?id=52951

[2] Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumi Nr. 7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”: https://likumi.lv/doc.php?id=20667

[3] Ministru kabineta 2011.gada 13. decembra noteikumi Nr. 948 „Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi”: https://likumi.lv/doc.php?id=241413

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d817a1f-45fa-11e3-ae03-01aa75ed71a1/language-lv

[5] Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi: https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1592

[6] Eiropas Komisijas 2018. gada 22. jūnija īstenošanas lēmuma (ES) 2018/945 par infekcijas slimībām un ar tām saistītajiem īpašajiem veselības jautājumiem, uz kuriem attiecinās epidemioloģisko uzraudzību, kā arī par attiecīgo gadījumu definīcijām: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:170:FULL&from=LT

[7] Veidlapas ziņošanai par infekcijas slimību gadījumiem:  

[8] Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumiem Nr. 948 „Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi”: https://likumi.lv/doc.php?id=241413

[9] Infekcijas slimības un imunizācija 

[10] https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx