Latvijas reģionu un pašvaldību veselības profilos ir būtiskāko veselības rādītāju apkopojums attiecīgajā teritoriālajā griezumā noteiktā laika periodā. Profilos pieejama informācija par dzimstību, mirstības rādītājiem, saslimstību ar ļaundabīgajiem audzējiem, sirds un asinsvadu slimībām, cukura diabētu, infekcijas slimībām, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, traumu gadījumu skaitu, ambulatoro apmeklējumu skaitu pie ārstiem u.tml. informācija. Dati salīdzināti ar vidējiem rādītājiem valstī.

Šobrīd pieejami Slimību profilakses un kontroles centra izveidotie Latvijas reģionu un pašvaldību veselības profili sekojošām teritorijām:

Pieejams arī Rīgas domes Labklājības departamenta izveidots informatīvs materiāls