Pirmreizēji reģistrēto cukura diabēta pacientu skaits pa dzimumiem, absolūtais skaits un uz 100 000 iedzīvotāju
Reģistrā esošo cukura diabēta pacientu skaits pa dzimumiem, absolūtais skaits un uz 100 000 iedzīvotāju
Pirmreizēji reģistrēto un reģistrā esošo cukura diabēta pacientu īpatsvars sadalījumā pa cukura diabēta tipiem, %
Pirmreizēji reģistrēto II tipa cukura diabēta (SSK-10 kods E11) pacientu skaits pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju
Reģistrā esošo II tipa cukura diabēta (SSK-10 kods E11) pacientu skaits pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju
Reģistrā esošo II tipa cukura diabēta (SSK-10 kods E11) pacientu īpatsvars sadalījumā pa ĶMI grupām un dzimumiem 2022. gadā*, %

*Par kuriem konkrētajā gadā aktualizēta informācija Reģistrā un ir norādīts auguma garums un svars

Reģistrā esošo cukura diabēta pacientu īpatsvars, kuriem konstatētas cukura diabēta komplikācijas*, %

*Iekļauti tikai tie pacienti, par kuriem konkrētajā gadā aktualizēta informācija Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā par pacientiem, kuriem diagnosticēts cukura diabēts. Īpatsvars sirds un asinsvadu sistēmas slimībām rēķināts uz pacientu skaitu, kuriem konkrētajā gadā aktualizēta informācija Reģistrā. Īpatsvars makulopātijai, aklumam, retinopātijai rēķināts uz pacientu skaitu, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā veikta acu pārbaude. Īpatsvars Claudiocatio intermittens, svaigām čūlām/gangrēnai, šuntēšanai/angioplastijai, perifērai neiropātijai un apakšējo ekstremitāšu amputācijām rēķināts uz pacientu skaitu, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā veikta pēdu pārbaude. 

Pirmreizēji reģistrēto un reģistrā esošo cukura diabēta pacientu skaits reģionos, absolūtais skaits un uz 100 000 iedzīvotāju