Potenciāli zaudētie mūža gadi līdz 64 gadu vecumam pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju (2013. - 2022. gads)
Potenciāli zaudētie mūža gadi līdz 64 gadu vecumam galveno nāves cēloņu grupās, uz 100 000 iedzīvotāju (2013. - 2022. gads)
Potenciāli zaudētie mūža gadi līdz 64 gadu vecumam galveno nāves cēloņu grupās pa dzimumiem, uz 100 000 iedzīvotāju (2018. - 2022.gads)
Potenciāli zaudētie mūža gadi līdz 64 gadu vecumam reģionos un novados 2022. gadā, uz 100 000 iedzīvotāju