attēls

Veselības statistikas datubāze ietver dažādus veselības un veselības aprūpes rādītājus:

 • iedzīvotāju veselība;
 • mātes un bērna veselība;
 • veselības aprūpe;
 • mirstība;
 • iedzīvotāju veselību ietekmējošie paradumi;
 • veselības aprūpes iznākums un pacientu drošība.

    Ambulatorā palīdzība:

    Neatliekamā medicīniskā palīdzība:

    Diagnostiskie izmeklējumi:

    Veselības aprūpes cilvēkresursi:

    Bērnu veselība: