attēls

Veselības statistikas datubāze ietver dažādus veselības un veselības aprūpes rādītājus:

  • iedzīvotāju veselība;
  • mātes un bērna veselība;
  • veselības aprūpe;
  • mirstība;
  • iedzīvotāju veselību ietekmējošie paradumi;
  • veselības aprūpes iznākums un pacientu drošība.

        Alkohola un citu psihoaktīvo vielu lietošana: