NVO

Sadarbības īss apraksts

Kontaktpersona

Biedrība DIA+LOGS

Noslēgts līdzdarbības līgums profilakses pasākumu īstenošanai Rīgas administratīvajā teritorijā HIV infekcijas, B, C vīrushepatītu un sifilisa, kā arī citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekciju un tuberkulozes izplatīšanas ierobežošanai starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā. SPKC sava budžeta ietvaros nodrošina medicīnas materiālus.

Ruta Kaupe

Baltijas HIV asociācija

Noslēgts līdzdarbības līgums profilakses pasākumu īstenošanai Rīgas administratīvajā teritorijā un izbraukumos citviet Latvijā HIV infekcijas, B, C vīrushepatītu un sifilisa, kā arī citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekciju un tuberkulozes izplatīšanas ierobežošanai starp vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā. SPKC sava budžeta ietvaros nodrošina medicīnas materiālus.

Inga Upmace

Latvijas Samariešu apvienība

Noslēgts līdzdarbības līgums profilakses pasākumu īstenošanai Ventspils administratīvajā teritorijā HIV infekcijas, B, C vīrushepatītu un sifilisa, kā arī citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekciju un tuberkulozes izplatīšanas ierobežošanai starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā. SPKC sava budžeta ietvaros nodrošina medicīnas materiālus.

Andis Sukurs

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”

Noslēgts līdzdarbības līgums profilakses pasākumu īstenošanai Rīgas, Rēzeknes un Daugavpils administratīvajās teritorijās HIV infekcijas, B, C vīrushepatītu un sifilisa, kā arī citu ar asinīm un seksuālās transmisijas ceļā pārnesamu infekciju un tuberkulozes izplatīšanas ierobežošanai starp personām, kuras lieto injicējamās narkotikas, prostitūcijā iesaistītajām personām, vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem un citām HIV infekcijas paaugstinātajām riska grupām un sabiedrībā kopumā. SPKC sava budžeta ietvaros nodrošina medicīnas materiālus.

Gundega Dambe

Latvijas Pašvaldību savienība

Pārstāvis ir iekļauts Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas sastāvā.

Ilze Rudzīte

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

 

Pārstāvis ir iekļauts Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas sastāvā.

Iveta Pudule

Latvijas vecāku foruma konsorcija

Pārstāvis ir iekļauts Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla padomes sastāvā.

Gundega Zemture

Komisija/padome

Sadarbības īss apraksts

Kontaktpersona

Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) koordinācijas komisija

NVPT koordinācijas komisija ir veselības ministra izveidota konsultatīva institūcija, kuras galvenais mērķis ir veicināt NVPT izveidošanu, attīstīšanu, koordināciju un monitoringu Latvijā, kā arī konsultēt pašvaldības, balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām un dokumentiem. Komisijas darbību nosaka NVPT komisijas nolikums, komisijas sastāvs ir apstiprināts ar Veselības ministrijas rīkojumu.

Padomes sastāvā ir šādu institūciju pārstāvji:

Slimību profilakses un kontroles centrs

Veselības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Pašvaldību savienība

Rīgas Domes Labklājības departaments

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecība Latvijā

 

Saite uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas nolikumu: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/5110/download

Saite uz rīkojumu “Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas personālsastāva apstiprināšanu”: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/5035/download

SPKC, Slimību profilakses nodaļas vadītāja Agnese Freimane

 

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) padome

NVVST padome ir SPKC direktora izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt NVVST izveidošanu, attīstīšanu, koordināciju, sadarbību un monitoringu Latvijā, balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas dokumentiem un vadlīnijām.

Padomes darbību nosaka NVPT padomes nolikums, padomes sastāvs ir apstiprināts ar SPKC rīkojumu.

Padomes sastāvā ir šādu institūciju pārstāvji:

Slimību profilakses un kontroles centrs

Veselības ministrija

Valsts izglītības satura centrs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Latvijas vecāku foruma konsorcija

Latvijas Pašvaldību savienība

SPKC, Veselības veicināšanas vadības nodaļas vadītāja Maija Pauniņa

Informācija par nodomu slēgt līdzdarbības līgumu par HIV un ar to saistīto infekciju ierobežošanas pasākumu nodrošināšana injicējamo narkotiku lietotāju vidū Rīgas pilsētas administratīvajās robežās

Nodoms slēgt līdzdarbības līgumu ir par HIV un ar to saistīto infekciju ierobežošanas pasākumu nodrošināšana injicējamo narkotiku lietotāju vidū Rīgas pilsētas administratīvajās robežās.

Privātpersonai, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, jānodrošina šādu profilakses pasākumu īstenošana mērķa grupas vidū

2.1.1.1. eksprestestēšanu uz HIV, HBV, HCV un sifilisu; 

2.1.1.2. šļirču un adatu izsniegšanu; 

2.1.1.3. izlietoto šļirču un adatu savākšanu un utilizāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.1.1.4. prezervatīvu izsniegšanu; 

2.1.1.5. konsultēšanu par: 

– ar asinīm pārnesamo infekcijas slimību profilaksi, ārstēšanas iespējām;  

– eksprestestu un apstiprinošās diagnostikas veikšanu; 

– tuberkulozes (turpmāk – TB) profilaksi un ārstēšanas iespējām; 

– drošu injicēšanas praksi un pārdozēšanas profilaksi; 

– alternatīviem, attiecībā uz inficēšanās risku – drošākiem, narkotiku lietošanas veidiem; 

– drošu dzimumdzīvi, seksuāli transmisīvo infekciju (turpmāk – STI) pazīmēm un ārstēšanas iespējām, demonstrējot uz mulāžas pareizu prezervatīva lietošanu; 

– grūtniecības laikā nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sievietēm INL un HIV pozitīvām sievietēm INL; 

– pašvaldībā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām.

Plānotais līdzdarbības līguma termiņš ir 1 gads, paredzamā līdzdarbības līguma cena uz visu termiņu Rīgā ir 70 000,00 euro.