1. Vispārēju jautājumu gadījumā par pārskatu iesniegšanu: pie Veselības statistikas nodaļas veselības aprūpes analītiķe Baiba Zariņa (tālr. 67388188)
  2. Jautājumos par konkrētu Valsts statistikas pārskatu aizpildīšanu:

 

Par pārskatu atbildīgais darbinieks

Telefona nr.

1.pielikums ‘’Pārskats par ārstniecības iestādes ambulatoro darbību’’

Alise Bāliņa

29115959

2.pielikums "Pārskats par dienas stacionāra darbību"

Baiba Zariņa

67388188

3.pielikums "Pārskats par radioloģiju"

Māra Paševska

67387669

4.pielikums ‘’Pārskats par psihiatriskajām pārbaudēm, narkoloģiskajām ekspertīzēm un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu ilgtermiņa farmakoterapiju’’

Zane Baltāne

Santa Zelmene

67387660

67387685

5.pielikums ‘’Pārskats par zobārstniecības darbību’’

Elita Vinogradova

67895823

6.pielikums ‘’Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju’’

Aurēlija Usačova

26415819

7.pielikums ‘’Par stacionāra darbību’’

Baiba Zariņa

67388188

8.pielikums ‘’Pārskats par ārzemniekiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem’’

Alise Bāliņa

29115959

9.pielikums ‘’Pārskats par iestādes farmaceitu, farmaceitu asistentu un nemedicīnisko personālu (pamatdarbā strādājošie)’’

Zane Pavlovska

67387608

10.pielikums ’’Pārskats par neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu’’

Ildze Ābele

66955812

12.pielikums ‘’Par tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanu’’

Zane Baltāne

67387660