1. Vispārēju jautājumu gadījumā par pārskatu iesniegšanu: pie Veselības statistikas nodaļas Veselības aprūpes statistiķe Baiba Zariņa (tālr. 67388188)


 

2. Jautājumos par konkrētu Valsts statistikas pārskatu aizpildīšanu:

 

Par pārskatu atbildīgais darbinieks

Telefona nr.

1.pielikums ‘’Pārskats par ārstniecības iestādes ambulatoro darbību’’ Alise Bāliņa 67387684
2.pielikums "Pārskats par dienas stacionāra darbību" Baiba Zariņa 67388188
3.pielikums "Pārskats par radioloģiju" Māra Paševska 67387669
4.pielikums ‘’Pārskats par psihiatriskajām pārbaudēm, narkoloģiskajām ekspertīzēm un narkotisko vielu (opioīdu) atkarības pacientu ilgtermiņa farmakoterapiju’’

Zane Baltāne

Santa Zelmene

67387660

67387685

5.pielikums ‘’Pārskats par zobārstniecības darbību’’ Elita Vinogradova 67895823
6.pielikums ‘’Pārskats par antenatālo aprūpi, abortiem un kontracepciju’’ Irisa Zīle 67387607
7.pielikums ‘’Par stacionāra darbību’’ Baiba Zariņa 67388188
8.pielikums ‘’Pārskats par ārzemniekiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem’’ Alise Bāliņa 67387684
9.pielikums ‘’Pārskats par iestādes farmaceitu, farmaceitu asistentu un nemedicīnisko personālu (pamatdarbā strādājošie)’’ Zane Pavlovska 67387608
10.pielikums ’’Pārskats par neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu’’ Ildze Ābele 66955812
12.pielikums ‘’Par tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanu’’ Zane Baltāne 67387660