Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde un tā darbības mērķis ir:

  • īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses apakšjomās un veselības aprūpes politiku veselības aprūpes kvalitātes apakšjomā;
  • nodrošināt veselības veicināšanas politikas īstenošanu un koordināciju.