attēls

Dzintars Mozgis

Direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos
Duntes iela 22, k-5, 105. kab. Rīga, Latvija, LV 1005
dzintars.mozgis [at] spkc.gov.lv

Izglītība:

1999. – 2002. Latvijas Medicīnas akadēmija, Doktorantūra
1985. – 1987. Rīgas Medicīnas institūts, Klīniskā ordinatūra

1976. – 1982. Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultāte

Darba pieredze:

No 2013. - Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes loceklis

No 2013. - Alternate Member of the Management Board of the European Centre for Disease Prevention and Control

No 2012. - Member of the Management Board of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

10.09.2012. - pašlaik Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos

22.12.2011. - 09.09.2012. - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta medicīniskās kvalifikācijas un mācību centra ārsts eksperts

16.02.2010. - 21.12.2011. - VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” attīstības un finanšu direktors

No 2003. - Rīgas Stradiņa universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedrā, kursa vadītājs veselības aprūpes menedžmentā, stundu pasniedzējs, no 2005. gada docents, no 2009. gada asociētais profesors

22.11.1995. - 16.02.2010. - VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes priekšsēdētājs

No 1998. - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta specializētās medicīniskās palīdzības centra ārsts konsultants – bērnu ķirurgs

01.09.1987. - 21.11.1995. - Valsts bērnu klīniskā slimnīca, bērnu ķirurgs

01.09.1985. - 31.08.1987. - RMI, klīniskais ordinators

27.07.1984. - 31.08.1985. - Ogres RCS, ķirurgs

01.09.1983. - 26.07.1984. - Ogres RCS, pediatrs

02.08.1982. - 31.08.1983. - Ogres RCS, Jumpravas ambulance, pediatrs
1979. - 1982. - Ogres RCS, medicīnas statistiķis

Sertifikāti:

Bērnu ķirurģijas specialitāte (25.11.2015.)

Pediatrijas specialitāte (07.03.2019.)

Veselības aprūpes vadības ārsta specialitāte (13.06.2019.)

Zinātniskais grāds:
2004. - Medicīnas doktors Bērnu ķirurģijā

Akadēmiskais nosaukums:

2005. - Docents

2009. - Asociētais profesors

Dalība pētnieciskajos, zinātniskajos un citos projektos:

1997. - 1999. Dalība „PHARE” projektā „Elektroniskas pacientu informācijas un

slimnīcas vadības ieviešana”

2006. - 2009. - Dalība EK pētniecības projektā INTERREG III C North “Future Health”; ERAF projekta „Bērniem draudzīga slimnīca: Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas daudzfunkcionālā korpusa būvniecība un citu ēku rekonstrukcija” vadīšana 2005. – 2009.

2007. - 2013. - Dalība VM2013/17ESF Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda projektā „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”

2007. - 2012. - Veselības ministrijas galvenais speciālists pediatrijā un bērnu ķirurģijā

2014. - Eksperta pienākumi ESF darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai

Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās:

2015. - pašlaik Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis

1997. - pašlaik Latvijas veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas biedrs, no 2014. gada valdes priekšsēdētājs

1990. - pašlaik Latvijas bērnu ķirurgu asociācijas biedrs

1992. - pašlaik Latvijas ārstu biedrības individuālais biedrs

1992. - pašlaik Deutsch Baltische Ärzte Gesellschaft, no 2011. gada valdes priekšsēdētājs

1999. - 2009. - Latvijas Slimnīcu biedrības valdes loceklis

Goda nosaukumi, apbalvojumi:
2009. - Trīszvaigžņu ordeņa virsnieks (IV)

2008. - LR Aizsardzības ministra Atzinības goda zīme

2005. - Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme

           Ministru kabineta atzinības raksts

1998. - Labklājības ministrijas atzinības raksts

Nozīmīgāko publikāciju saraksts (no 2009. - 2015.gadam):

1. Sviestina I. Trends in Antibiotic Use at the University Children’s Hospital in Latvia During 2005–2009. Medicina (Kaunas) 2011;47(Suppl 2):91-6;

2. Karklina H,Apinis P,Kalnina L,Sauka M,Mozgis D,Krumina D, Knipse G. Analysis of body composition of 9- and 10-year-old children in Latvia. Medicina (Kaunas). 2011;47(10):573-8;

3. Mozgis D., Jakubaneca D., Klusa D., Krisjane R., Sergejevs D., Cerins U., Pupele R. Management of ST segment elevation myocardial infarction in prehospital stage, poster presentation, 7th European Congress on Emergency Medicine, 3 – 6.10.2012., P063;

4. Mozgis Dz., Zīdaiņu un bērnu reanimācija (pēc Eiropas Atdzīvināšanas padomes 201. gada vadlīnijām), Latvijas ārsts, 2012., Nr. 6, 46 – 59.lpp.;

5. Mozgis Dz., Jakubaņeca D., Kluša D., Krišjāne R., Sergejevs D., Ceriņš U., Pupele R. ST elevācijas miokarda infarkta vadīšana pirmshospitālā etapā, RSU zinātniskie raksti, 2012.;

6. Sloka S., Mozgis Dz., Villeruša A., Mājās gūto apakšdelma kaulu lūzumu raksturojums bērniem vecumā no 7 – 15 gadiem, RSU zinātniskie raksti, 2012.;

7. Sviestiņa I., Mozgis Dz., Antibiotiku prevalences pētījumi bērniem Latvijas stacionāros 2011.- 2012., RSU zinātniskie raksti, 2013.;

8. Sviestina I, Aston J, Mozgis Dz. „A Comparison of Antimicrobial Prescribing Between Two Specialist Paediatric Centres in the UK and Latvia”. Eur J Hosp Pharm doi:10.1136/ejhpharm-2012-000179;

9. Sviestiņa I., Mozgis Dz. Point Prevalence Studies on Antibiotic Usage at the Children’s University Hospital, doi:10.1136/ejhpharm-2013-000276.613;

10. I.Sviestina, H.Goosens, M.Sharland, A.Versporten, Dz.Mozgis. The Neonatal and Paediatric Antimicrobial Point Prevalence Survey: Antimicrobial Usage in Latvian Hospitals in 2012. Antibiotic Resistance and Perscribing in European Children, ESPID A-534-0004-00755 European Society for Paediatric Infectious Diseases, 31th Annual ESPID Meeting, May 28 - June 1, Milan, Italy;

11. I Sviestina, J Aston, M Lorrot, S Prot-Labarthe, F Angoulvant, C Doit, D Mozgis; Comparison of Antibiotic Prescribing for Paediatric Lower Respiratory Tract Infections in Three Paediatric Hospitals in the UK, France and Latvia, 10.1136/ejhpharm-2013-000436.271;

12. I.Sviestina, D.Mozgis. Antibiotic usage in hospitalised children treatment: retrospective observational study in the infectious diseases unit at the children university hospital, European Journal of Hospital Pharmacy April 2012 Vol 19 No 2, INT009 doi: 10.1136/ejhpharm-2012-000074.460;

13. I.Sviestiņa, Dz.Mozgis. Antibiotiku prevalences pētījumi bērniem Latvijas Stacionāros 2011.-2012. Latvijas Ārstu kongress;

14. Mozgis Dz., Skrule J., Lepiksone J., Šmate I., Traumas bērniem (0-17 g.) laikā no 2009. līdz 2012. gadam un stacionārā ārstēto bērnu traumu skaita pārmaiņas, RSU zinātniskie raksti, 2013.;

15. I.Katsone, I.Lucenko, A.Brila, J.Perevoščikovs, Dz.Mozgis, I.Šmate. Vējbakas Latvijā: vakcinācijas ietekme uz slimības epidemioloģiju. RSU 2013. gada zinātniskā konference, RSU 2013. gada zinātniskā konference, Tēzes, RSU, 203. lpp.;

16. L. Savrasova, I.Lucenko, A.Brila, J.Perevoščikovs, Dz.Mozgis, I.Šmate. Garā klepus uzliesmojums 2012. gadā. Pusaudžu un pieaugušo imunizācijas nepieciešamības izvērtējums. RSU 2013. gada zinātniskā konference Tēzes, RSU, 204. lpp.;

17. Mozgis Dz., Zīdaiņu mirstības cēloņsakarības, Latvijas Ārsts, 2013, 12., 5. – 15. lpp.;

18. Lucenko I., Riekstina V., Perevoščikovs J., Mozgis D., Khogali M., Gadoev J., Treatment outcomes among drug-susceptile tuberculosis patients in Latvia 2006.-2010., Public Health Action 2014: 4(4);

19. Sviestina I., Aston J., Lorrot M., Prot-Labarthe, Angoulvant F., Doit C., Mozgis Dz. A comparison of antibiotic prescribing for paediatric lower respiratory tract infections in three paediatric hospitals in the UK, France and Latvia, EAHP, 2014.;

20. Sviestina I, Aston J, Lorrot M, Mozgis Dz. A comparison of antibiotic use in three specialist paediatric hospitals in France, Latvia and the UK. Eur J Hosp Pharm doi:10.1136/ejhpharm-2014-000489;

http://ejhp.bmj.com/content/early/2014/10/14/ejhpharm-2014-000489.abstract;

21. Sviestina I, Mozgis Dz. Antimicrobial usage among hospitalized children in Latvia: a neonatal and pediatric antimicrobial point prevalence survey. Medicina (Kaunas) DOI: 10.1016/j.medici.2014.08.005 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1010660X14000548;

22. Mozgis Dz., Bērni un vecāki: īsās lietošanas instrukcijas nepieciešamība jeb pārdomas par saskarsmi ar bērnu un viņa vecākiem no ārsta skatpunkta, Latvijas Ārsts, 2015., 2., 73- 77;

23. Sviestina I, Mozgis Dz. Evaluation of the Antibiotic Use for Surgical Prophylaxis in Paediatric Acute Appendicitis. Journal of Young Pharmacists, 2015; 7(1):7-11 http://www.jyoungpharm.org/article/734;

24. Sviestiņa I., Mozgis Dz .Antimicrobial usage among hospitalized children in Latvia: the neonatal and pediatric antimicrobial point prevalence survey, Medicina (in print).;

25. Sviestiņa I., Mozgis Dz Analysis of the use of antibiotics for surgical prophylaxis in hospitalized children suffering upper and lower extremity injuries (in print);

26. Mozgis Dz., Sviestiņa I., Baltiņš M., Apinis P. Dr.med. Pauls Klemms – viņa redzējums vairāku ķirurģisko slimību gadījumā ap 19. un 20. gs. miju (pieņemts LU rakstu krājumam);

27. Dzintars Mozgis, Ilze Straume, Toms Pulmanis, Solvita Kļaviņa-Makrecka, Iveta Gavare, Inga Šmate, Vesels! Latvijas Ārsts, 2015. decembris, 6-9 lpp.;

28. Dzintars Mozgis, Vai jāmaina veselības aprūpes sistēma vai jāpiešķir tai lielāks finansējums? Latvijas Ārsts, 2015., novembris, 3-12 lpp.;

29. Mozgis Dz., Sviestiņa I., Baltiņš M., Apinis P., Dr.med. Pauls Klemms – viņa redzējums vairāku ķirurģisko slimību gadījumā ap 19. un 20. gs. miju, LU Raksti, 809., Zinātņu vēsture un muzejniecība, 2016., 82.-90. lpp.