SPKC publiskais pārskats

Slimību profilakses un kontroles centra publiskajos pārskatos ir iekļauta pamatinformācija par SPKC un konkrētā pārskata perioda budžeta izlietojums, kreditoru saistības, informācija par iekšējo kontroli un personālu, darbības rezultātiem, starptautisko sadarbību, komunikāciju ar sabiedrību un nākamā periodā plānotajiem pasakumiem.