Klīniskie kritēriji:

 • pacients ar akūtu elpceļu infekciju, kuram ir pēkšņs slimības sākums un vismaz viens no šādiem simptomiem: klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpas trūkums bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīniskās izpausmes

UN

Epidemioloģiskie kritēriji:

 • pirms simptomu parādīšanās 14 dienu laikā pacients uzturējās ārzemēs,

VAI

 • bija ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku,

VAI

 • pacientam ir smaga akūta respiratora infekcija (SARI) un nepieciešama paaugstinātas intensitātes aprūpe.
Ārkārtas situācijām

Gadījumā, ja operatīvajiem dienestiem ārkārtas situācijā nepieciešams sazināties ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), lūdzam izmantot šādus kontakttālruņus:

 • darba dienās, SPKC darba laikā (no 8:30 līdz 17:00) lūdzam zvanīt uz telefona numuru 67271738.
 • ārpus SPKC darba laika, no plkst. 17:00 līdz 08:30, kā arī svētku un atpūtas dienās, iespējams sazināties ar dežūrējošo epidemiologu, zvanot pa mobilo tālruni 28343552.

  2020. gada 30. janvārī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Ģenerāldirektors paziņoja, ka Covid-19 infekcijas uzliesmojums ir starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējums. Saskaņā ar PVO rekomendācijām dalībvalstīm jāstiprina epidemioloģiskā uzraudzība un jānodrošina sabiedrības veselības aizsardzības pasākumi: 2019-nCoV infekcijas gadījumu agrīna atklāšana, diagnostika, ziņošana, kontaktpersonu identificēšana un medicīniskā novērošana, infekcijas kontroles pasākumi veselības aprūpes iestādēs u. c.

  Eiropas Slimību profilakses un kontroles (ECDC) publicēja aktualizētu Covid-19 infekcijas gadījumu definīciju. Par aizdomīgu gadījumu tiek uzskatīts pacients ar akūtu elpceļu infekciju neatkarīgi no smaguma pakāpes, kurš 14 dienas pirms slimības sākuma uzturējies ārvalstīs vai bija tuvā kontaktā ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu.

  • Veselības ministrija sadarbībā ar VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ir sagatavojusi Rekomendācijas slimnīcās vakcinējamām prioritārajām pacientu grupām pēc medicīniskām indikācijām saskaņā ar ārstējošā ārsta lēmumu, kuras ir izvērtējusi  un viedokli par tām sniegusi Imunizācijas valsts padome.
  • Pildot Valsts pētījuma programmas (VPP) “Covid-19 seku mazināšanai” projekta Nr. VPP-COVID-2020/1-0023 „Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem” uzdevumu un balstoties uz MK nolikumu № 469, ir izveidots materiāls: 

  Vadlīniju radošā grupa, dažādu nozaru 25 speciālistu sastāvā strādāja RSU profesores Ludmilas Vīksnas un LU asociētās profesores Ievas Tolmanes vadībā, veidojot izziņas un metodisku materiālu visu specialitāšu ārstiem rīcībai saskaroties ar Covid-19. 

  Citi materiāli:

  Par pacienta laboratorisko izmeklēšanu (paraugu ņemšanu, uzglabāšanu un transportēšanu) lūdzam konsultēties ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas speciālistiem. Informācija

  Pirms paraugu nogādāšanas LIC laboratorijā telefoniski informēt par plānoto paraugu piegādi pa diennakts tālruni: 29114493 (neskaidrību gadījumā interesēties darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:30 pa tālruņiem: 67014775 vai 67014215). Paraugus var piegādāt laboratorijas paraugu pieņemšanas, reģistrācijas un loģistikas daļā jebkurā diennakts laikā (24/7).

  Ņemot paraugus, izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus – sejas masku, vienreizlietojamos cimdus, acu aizsargbrilles vai sejas sargu (vizieri).