Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC)

2019. gada koronavīrusa slimības (Covid-19) gadījuma definīcija

aktualizēta 2020. gada 3. decembrī [1]

Klīniskie kritēriji [1]:

Jebkura persona, kurai ir vismaz viens no šiem simptomiem: 

 • klepus, drudzis, elpas trūkums, pēkšņa anosmijas, ageizijas vai disgeizijas parādīšanās.

Diagnostikas kritēriji:

 • radioloģiskie pierādījumi, kas liecina par bojājumiem, kas ir saderīgi ar Covid-19

Laboratorijas kritēriji [2]:

 • SARS-CoV-2 nukleīnskābes vai antigēna noteikšana klīniskajā paraugā.

Epidemioloģiskie kritēriji:

Vismaz viena no šīm divām epidemioloģiskajām saiknēm:

 • tuvs kontakts [3] ar apstiprinātu Covid-19 gadījumu 14 dienas pirms simptomu parādīšanās;
 • 14 dienu laikā pirms simptomu parādīšanās saslimušais bijis pacients vai darbinieks stacionārajā ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes iestādē vai patversmē, kur ir apstiprināta Covid-19 izplatīšanās.

Covid-19 gadījumu klasifikācija

A. Iespējamais gadījums

Jebkura persona, kas atbilst klīniskajiem kritērijiem

B. Varbūtējs gadījums

Jebkura persona, kas atbilst klīniskajiem kritērijiem ar epidemioloģisku saikni

VAI

Jebkura persona, kas atbilst radioloģiskas diagnostikas kritērijiem

C. Apstiprināts gadījums

Jebkura persona, kas atbilst laboratorijas kritērijam.

 

Piezīmes:

[1] Papildu mazāk specifiski simptomi var būt galvassāpes, drebuļi, muskuļu sāpes, nogurums, vemšana un / vai caureja.

[2] Papildu norādījumus par laboratorijas jautājumiem skatiet vietnēs. [2],[3],[4][5]

[3] Tuvs kontakts definēts saskaņā ar ECDC vadlīnijām “Kontaktu izsekošana: Sabiedrības veselības pasākumi attiecībā uz personām, tostarp veselības aprūpes darbiniekiem, kam bijusi saskare ar COVID-19 gadījumiem Eiropas Savienībā”. Papildus norādījumi pieejami “Izolācijas un mājas karantīnas izbeigšana Covid-19 infekcijas gadījumā” SPKC tīmekļa vietnē. [6]


[1]Case definition for coronavirus disease 2019 (COVID-19), as of 3 December 2020,  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition

[2] SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” Nacionālās references laboratorijas materiālos par jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 infekcijas diagnostiku https://www.aslimnica.lv/lv/saturs/nacionala-mikrobiologijas-references-laboratorija

[3] Laboratory support for COVID-19 in the EU/EEA: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus/laboratory-support

[4] Options for the use of rapid antigen tests for COVID-19 in the EU/EEA and the UK, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/options-use-rapid-antigen-tests-covid-19-eueea-and-uk

[5] Valsts apmaksātas Covid-19 analīzes – kam tās veic un kā jārīkojas: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes-kam-tas-veic-un-ka-jarikojas

[6] Izolācijas un mājas karantīnas izbeigšana Covid-19 infekcijas gadījumā: https://www.spkc.gov.lv/lv/arsta-lemuma-pienemsanas-algoritms-covid-19-pacienta-izolacijas-partrauksanu

Ārkārtas situācijām

Gadījumā, ja operatīvajiem dienestiem ārkārtas situācijā nepieciešams sazināties ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), lūdzam izmantot šo kontakttālruni:

 • darba dienās, SPKC darba laikā (no 8:30 līdz 17:00) lūdzam zvanīt uz telefona numuru 67271738 (tikai operatīvajiem dienestiem ziņošanai par infekcijas gadījumiem!)

Iedzīvotāji var saņemt atbildes uz jautājumiem var zvanot:

 • 67387661 (darba dienās no 9:00-16:00) -  speciālisti sniedz iedzīvotājiem atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar Covid-19 (saslimšana, profilakse)
 • 80001234 iespēja saņemt atbildes uz aktuālajiem jautājumiem par Covid-19 vakcinācijas procesu un digitālajiem sertifikātiem.

  2020. gada 30. janvārī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Ģenerāldirektors paziņoja, ka Covid-19 infekcijas uzliesmojums ir starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējums. Saskaņā ar PVO rekomendācijām dalībvalstīm jāstiprina epidemioloģiskā uzraudzība un jānodrošina sabiedrības veselības aizsardzības pasākumi: 2019-nCoV infekcijas gadījumu agrīna atklāšana, diagnostika, ziņošana, kontaktpersonu identificēšana un medicīniskā novērošana, infekcijas kontroles pasākumi veselības aprūpes iestādēs u. c.

  Eiropas Slimību profilakses un kontroles (ECDC) publicēja aktualizētu Covid-19 infekcijas gadījumu definīciju. Par aizdomīgu gadījumu tiek uzskatīts pacients ar akūtu elpceļu infekciju neatkarīgi no smaguma pakāpes, kurš 14 dienas pirms slimības sākuma uzturējies ārvalstīs vai bija tuvā kontaktā ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu.

  Vadlīniju radošā grupa, dažādu nozaru 25 speciālistu sastāvā strādāja RSU profesores Ludmilas Vīksnas un LU asociētās profesores Ievas Tolmanes vadībā, veidojot izziņas un metodisku materiālu visu specialitāšu ārstiem rīcībai saskaroties ar Covid-19. 

  Citi materiāli:

  Par pacienta laboratorisko izmeklēšanu (paraugu ņemšanu, uzglabāšanu un transportēšanu) lūdzam konsultēties ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas speciālistiem. Informācija

  Pirms paraugu nogādāšanas LIC laboratorijā telefoniski informēt par plānoto paraugu piegādi pa diennakts tālruni: 29114493 (neskaidrību gadījumā interesēties darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:30 pa tālruņiem: 67014775 vai 67014215). Paraugus var piegādāt laboratorijas paraugu pieņemšanas, reģistrācijas un loģistikas daļā jebkurā diennakts laikā (24/7).

  Ņemot paraugus, izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus – sejas masku, vienreizlietojamos cimdus, acu aizsargbrilles vai sejas sargu (vizieri). 

  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 49.6 panta otrā daļa paredz, ka ārstniecības personu profesionālo organizāciju un veselības aprūpes konsultatīvo institūciju izstrādātās rekomendācijas ar Covid-19 inficēto personu ārstniecības procesa nodrošināšanai, kā arī rekomendācijas ierobežoto intensīvās terapijas resursu izmantošanai un pacientu prioritizēšanai Covid-19 infekcijas izplatības laikā apstiprina veselības ministrs pēc tam, kad saņemts atzinums no veselības nozares kompetentās institūcijas.  

  Valsts operatīvā medicīniskā komisija 2021.gada 21.oktobra sēdē ir pieņēmusi lēmumu, ka Latvijas Ārstu biedrības sniegtās rekomendācijas "Intensīvās terapijas ierobežotu resursu izmantošana ārkārtas situācijas COVID-19 pandēmijas laikā(intensīvi ārstējamu pacientu prioritizācija)" ir apstiprināmas kā Valsts medicīnas katastrofu plāna 24.pielikums, kas ir veikts ar Veselības ministrijas 2021.gada 26.oktobra rīkojumu Nr.210 "Par grozījumiem Veselības ministrijas 2020. gada 20. decembra rīkojumā Nr. 225 “Par Valsts katastrofu medicīnas plāna apstiprināšanu”.