Ko darīt, ja esi pieteicies Covid-19 testam, bet tas jāgaida vairākas dienas?

Ja esi pieteicies testam, tam ir kāds iemesls – kontakts ar saslimušu kolēģi, draugu vai radinieku, parādījušies kādi saslimšanas simptomi u.tml.

 • Gaidot testu, paliec mājas un ierobežo kontaktus ar citiem.
 • Neej uz sabiedriskām vietām un neapmeklē pasākumus.
 • Ja iespējams, dodies uz testu ar personīgo auto, lieto sejas masku.
 • Sagaidi testa rezultātu.
 • Ja tests ir pozitīvs, sazinies ar ģimenes ārstu par turpmāko rīcību.

A. No valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu laboratorisko testēšanu SARS-CoV-2 ribonukleīnskābes (RNS) noteikšanai organizē, telefoniski piesakoties laboratoriskajai pārbaudei (tālruņa numurs 8303).

I Ambulatori primāri testēšanu (iztriepju paraugi) veic:

 1. Prioritāri ar ārsta vai ārta prakses nosūtījumu:
  1. pacientiem ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm un citām pazīmēm, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai (pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai traucējums), izteiktas galvassāpes, izteikts nogurums bez zināma iemesla),
  2. pacientiem ar pneimonijas klīniskajām pazīmēm;
  3. personām ar hronisku slimību (cukura diabēts, hroniskas elpceļu slimības, sirds asinsvadu slimības, onkoloģiskas slimības u.tml.) slimības paasinājuma gadījumā, ievērojot arī epidemioloģisko risku;
  4. personām ar imūndeficītu, tai skaitā, pacientiem, kuri lieto imūnsupresīvu terapiju veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, ievērojot arī epidemioloģisko risku;
  5.  pēc epidemioloģiskām indikācijām, t. sk.
   1. Covid-19 pacienta kontaktpersonām, atbilstoši epidemioloģiskām indikācijām arī personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā un kam ir liels skaits ārējo kontaktu darba vietā, izglītības iestādē, ārstniecības iestāde, plaši sociālie kontakti u. c. un līdz ar to liels tālākās infekcijas izplatīšanās risks;
   2. elpceļu infekcijas slimības grupveida saslimšanas gadījumā kolektīvā, kur mācās vai strādā persona, pēc SPKC epidemiologa norādījuma[1]:
   3. ja pacienta  mājsaimniecībā kādai personai jau ir elpceļu infekcijas slimība un ja personai ir liels skaits ārējo kontaktu darba vietā, izglītības iestādē, ārstniecības iestāde, plaši sociālie kontakti u. c. un līdz ar to liels tālākās infekcijas izplatīšanās risks;
   4. personām, kam plānota operācija, ķīmijterapija vai kāda cita nozīmīga invazīva manipulācija stacionārā vai dienas stacionārā.
 2. Ja ģimenes ārsts nozīmējis laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 personai, kura vēlas ātrāk pārtraukt mājas karantīnu vai, kura ir nodarbināts darbos, kas saistīti ar risku citu cilvēku veselībai un kurai apstiprināts Covid-19, ja nepieciešams pārtraukt stingro izolāciju pirms noteiktā termiņa.

II Stacionārajās ārstniecības iestādēs gan personām uzņemšanas nodaļās, kurām pēc veselības stāvokļa izvērtēšanas nav nepieciešana stacionēšana, gan personām, kuras tiek stacionētas:

 1. ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm un citām pazīmēm, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai (pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai traucējums), izteiktas galvassāpes, izteikts nogurums);
 2. ar pneimoniju;
 3. ar smagu akūtu respiratoru infekciju (turpmāk - SARI) bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīniskās izpausmes, t. sk. SARI, t.sk. pacienti, kuriem ir nepieciešama intensīvā terapija (skat. SPKC ieteikumus smagas akūtas respiratoras infekcijas (SARI) diferenciālai diagnostikai ar Covid-19 infekciju;
 4. ar akūtas elpceļu infekcijas slimības simptomiem un citām pazīmēm, kas ir raksturīgas Covid-19 infekcijai (pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai traucējums), izteiktas galvassāpes, izteikts nogurums), ja saslimšana notikusi stacionārā;
 5. ar neskaidras izcelsmes drudzi;
 6. ja ir epidemioloģiskie riski, t. sk. ja pacients:
  1. bez noteiktas dzīvesvietas;
  2. no citas ārstniecības iestādes, ja laboratoriskā izmeklēšana uz Covid-19 nav veikta pirms izrakstīšanas (pārvešanas);
  3. no sociālās aprūpes iestādes, patversmes vai ieslodzījuma vietas;
  4. Covid-19 pacienta kontaktpersona, , piemēram, ja slimnīcā ir reģistrēts Covid-19 gadījums pacientam vai darbiniekam;
  5. personām, kam nepieciešama dzīvību glābjoša vai neatliekama operācija vai augsta riska neatliekama manipulācija (piem., bronhoskopija, fibrogastroskopija);
  6. pacientiem, kuri tiek stacionēti intensīvās terapijas nodaļas vai palātās, insulta vienībās, hematoloģijas un onkoloģijas profila nodaļās;
  7. pacientiem, kuriem pirmais Covid-19 tests ir bijis negatīvs, bet atrodoties stacionārā joprojām pastāv augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomi un/vai pnemonija un/vai SARI bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīnikās izpausmes, atkārtoti veic testēšanu 48 stundas pēc pirmā testa.

III Gan ambulatori, gan stacionārā grūtniecēm un dzemdētājām ar augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomiem.

IV Bērnu testēšanu uz SARS-CoV-2 veic, ievērojot šādas indikācijas[2]:

 • klīniskās indikācijas – bērnam ir akūta elpceļu infekcija ar Covid-19 raksturīgiem simptomiem: pēkšņi parādās klepus, sāpes kaklā, drudzis vai elpas trūkums vai pēkšņi parādās anosmija (ožas traucējumi), ja tā nav saistīta ar aizliktu degunu, ageizija vai disgeizija (garšas izjūtas zudums vai traucējums), izteiktas galvassāpes, nogurums bez zināma iemesla;
 • klīniskās un epidemioloģiskās indikācijas – bērnam ir akūta elpceļu infekcija ar retāk novērotiem Covid-19 simptomiem (rīkles hiperēmija, iesnas, galvassāpes, sāpes muskuļos, diareja, vemšana) un epidemioloģiskā anamnēze;
 • klīniskās un veselības indikācijas – bērnam ir akūta elpceļu infekcija ar retāk novērotiem Covid-19 simptomiem (rīkles hiperēmija, iesnas, galvassāpes, sāpes muskuļos, diareja, vemšana) un bērns pieder veselības riska grupai.
 1. Epidemioloģiskās indikācijas:
  1. saskaņā ar SPKC epidemiologa norādēm:
   1. grupveida saslimšana ar Covid-19 līdzīgiem simptomiem izglītības iestādē[3] (t.sk. ja pēc medicīniskās palīdzības vienā ārstniecības iestādē/ārsta praksē vēršas divi un vairāk bērni no vienas izglītības iestādes);
   2. bērnam SPKC epidemiologs ir noteicis kontaktpersonas statusu saistībā ar Covid-19 gadījumu izglītības iestādē, ģimenē vai citos apstākļos;
  2. bērns dzīvo izglītības iestādē, kas nodrošina internāta pakalpojumus vai ilgstošas sociālās aprūpes iestādē;
  3. bērnam 14 dienu laikā pirms simptomu parādīšanās:
   1. bija kontakts ar lielu cilvēku skaitu, piedaloties pasākumos, kur ir daudz dalībnieku, piemēram publiskā pasākumā, pasākumos, kur piedalās bērni no citām klasēm vai skolām - sporta sacensībās, ekskursijā, saviesīgā pasākumā, bērns bieži  pavada laiku kompānijā ar citiem bērniem;
   2. apmeklēja ārstniecības iestādi vai ārstējies stacionārā;
   3. bērns vai bērna ģimenes loceklis ir atbraucis no ārvalstīm 14 dienas pirms simptomu paradīšanās bērnam;
   4. saslimšanas gadījums ar Covid-19 līdzīgiem simptomiem bērna ģimenē (īpaši svarīgi bērniem līdz 6 gadu vecumam vai bērnam, kas neapmeklē izglītības iestādi).
 2. Veselības indikācijas (piederība veselības riska grupai)[4], testēšanu veic slimības paasinājuma gadījumā vai, ja ir aizdomas uz Covid-19:
  1. bērni ar hroniskām plaušu slimībām;
  2. bērni ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;
  3. bērni ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
  4. bērni ar hroniskām nieru slimībām;
  5. bērni ar imūndeficītu;
  6. bērni, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju u. tml.

V Siekalu paraugu izmeklēšanu uz Covid-19 veic:

 1. Skrīninga nolūkā objektos un pašvaldībās, kuras ir noteicis Slimību profilakses un kontroles centrs atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai:
  1. sociālās aprūpes iestāžu klientiem un darbiniekiem;
  2. patversmju klientiem un darbiniekiem;
  3. izglītības iestāžu darbiniekiem (īpaši speciālo izglītības iestāžu darbiniekiem);
  4. citos paaugstināta riska objektos (ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes, izglītības iestādes u.c.) darbiniekiem;
  5. citu iestāžu, dienestu un uzņēmumu darbiniekiem, pēc SPKC epidemiologa norādījuma.
 2. Slimnīcas:
  1. skrīninga nolūkā personālam atbilstoši slimnīcas pretepidēmijas pasākumu plānam augstākā riska struktūrvienībās, kur perosnāls strādā maiņu darbu (uzņemšanas nodaļās, ambulatorajās nodaļās vai dienas stacionārā, intensīvās terapijas nodaļās u.c.), pasliktinoties epidemiologšikajais situācijai visiem slimnīcas darbiniekiem;
  2. pacientiem, kuriem nav iespējams veikt iztriepju paraugu ņemšanu, piem., bērniem, personām ar garīga rakstura traucējumiem

B.  Laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 saskaņā ar 2020.gada 9. jūnija MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai” ierodoties Latvijā un 5-7 dienā pēc izbraukšanas no valsts attiecībā pret kuru ir veicami piesardzības un drošības pasākumi, veic personas, kuras ieradušās Latvijā (laboratoriskie izmeklējumi netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem)

 1. darba pienākumu veikšanai, to saskaņojot ar LIAA;
 2. saskaņā ar Kultūras ministra rīkojumu;
 3. uz starptautiskām sacensībām un kuras darba pienākumu veikšanas laikā var neievērot pašizolācijas pasākumus, ievērojot citus piesardzības pasākumus;
 4. pacienti, kas ieradušies medicīnas tūrisma pakalpojumu saņemšanai un viņu pavadošās personas.

C. Anti-SARS-CoV-2 antivielu noteikšana

 1.  SARS-CoV-2 antivielu noteikšana par valsts budžeta līdzekļiem ar ārsta nosūtījumu veic Nacionālā references laboratorija:
  1. personām, kurām ir noteikta SARS-CoV-2 nukleīnskābes (RNS) klātbūtne, bet nav slimības simptomu (IgG klases antivielu pret SARS-CoV-2 liecina par neaktīvu infekciju – pacients vairs nav infekciozs);
  2. uzliesmojuma izmeklēšanas nolūkā vai pēc citām epidemioloģiskajām indikācijām, piem., Covid-19 uzliesmojuma epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkā  (sadarbībā ar SPKC).
 2. Nacionālā references laboratorija veic apstiprinošo testēšanu paraugiem no Valsts asinsdonoru centra, kuriem ir atklātas kopējās Anti-SARS-CoV-2 antivielas veicos antivielu skrīningu asins donoriem.

[1] Ja, veicot Covid-19 gadījuma vai uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu, pastāv profesionāli pamatotas aizdomas par plašāku infekcijas izplatīšanos Covid-19 skartajā iestādē vai uzņēmumā, kā arī ja kolektīvā ir liels skaits kontaktpersonu, SPKC sadarbībā ar laboratoriju, iestādes vai uzņēmuma vadību un nepieciešamības gadījumā pašvaldību organizē personu laboratorisko skrīningu uz Covid-19., Šajos gadījumos ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.

[2] Ja fiziski nav iespējams organizēt bērnu laboratorisko pārbaudi uz Covid-19 vai vecāki atsakās to veikt, bet pēc klīniskām vai epidemioloģiskām pazīmēm ir aizdomas, ka bērnam ir Covid-19, tiek noteikta 14 dienu stingrā izolācija, ja 3 dienas pirms izolācijas izbeigšanas nav novērojamas slimības pazīmes.

[3] Ja, veicot Covid-19 gadījuma vai uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu, pastāv profesionāli pamatotas aizdomās par plašāku infekcijas izplatīšanos Covid-19 skartajā iestādē vai uzņēmumā, kā arī ja kolektīvā ir liels skaits kontaktpersonu, SPKC sadarbībā ar laboratoriju, iestādes vai uzņēmuma vadību un nepieciešamības gadījumā pašvaldību organizē personu laboratorisko skrīningu uz Covid-19. Šajos gadījumos ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams.

[4] Šiem bērniem testēšana uz Covid-19  nepieciešama, lai novērstu nopietnus veselības traucējumus saslimšanās gadījumā

[5] Šos izmeklējumus no valsts budžeta līdzekļiem apmaksā,  personai, kura ir sociāli apdrošināta veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"