Kontaktpersona jautājumu gadījumā:

par SSK-10 izmantošanu vai „Medicīniskās apliecības par nāves cēloni” izrakstīšanu gadījumā:

Ja būs daudz jautājumu un pietiekams dalībnieku skaits, Slimību profilakses un kontroles centrs apsver iespēju rīkot tematiskus seminārus par SSK-10 pielietošanu un „Medicīnisko apliecību par nāves cēloni” izrakstīšanu.