Vardarbīgā nāvē mirušo skaits gadā pa dzimumiem 2015. – 2022.gadā
Vardarbīgā nāvē mirušo kopējais skaits un rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pa vecuma un dzimuma grupām laika periodā no 2015. līdz 2022. gadam
Vardarbīgā nāvē mirušo skaits, atkarībā no tā, vai organismā konstatēts alkohols
Vardarbīgā nāvē mirušo skaits vecuma un dzimuma grupās, atkarībā no tā, vai organismā konstatēts alkohols laika periodā no 2015. līdz 2022. gadam
Vardarbīgā nāvē mirušo īpatsvars pēc slepkavības vietas un veida astoņu gadu periodā kopā (2015.-2022. gads), %
Vardarbīgā nāvē mirušo skaits un īpatsvars, atkarībā no tā, vai organismā konstatēts alkohols pa nedēļas dienām astoņu gadu periodā kopā (2015.-2022. gads), %
Vidēji gadā vardarbīgā nāvē mirušo skaits pēc nāves vietas astoņu gadu periodā kopā (2015.-2022. gads)
: