Ārstējošais ārsts pieņem lēmumu par Covid-19:

  • pacienta izolācijas izbeigšanu, izsniedzot vai nosūtot elektroniski pacientam veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: “Apliecinu, ka uz šo personu no 2020. gada ______________ (datums) nav attiecināmi stingrās izolācijas nosacījumi”. Šo dokumentu persona var uzrādīt amatpersonām, lai apliecinātu, ka uz personu nav attiecināmi stingrās izolācijas nosacījumi;
  • atļauju darba pienākumu pildīšanas uzsākšanai nodarbinātajiem darbos, kas saistīti ar risku citu cilvēku veselībai, noslēdzot darba nespējas lapu. Noslēgta darbnespējas lapa ir apliecinājums darba devējam, ka persona var uzsākt pildīt darba pienākumus.
  • Ņemot vērā to, ka ir pierādījumi par SARS-CoV-2 izdalīšanu ar fēcēm klīniski veselām personām, īpaši bērniem, pacientiem obligāti jārekomendē rūpīga roku higiēnas ievērošana arī pēc izolācijas izbeigšanas.