Taka "Veselības maršruts"

Domājot par Rīgas iedzīvotāju un viesu veselību, Rīgas domes Labklājības departaments Vecmīlgrāvja teritorijā Rīgā, Dombrovska ielā 88, līdzās Rīgas Rīnūžu vidusskolai, ir izveidojis dabas taku “Veselības maršruts”. 

Vecmīlgrāvis atrodas 15 kilometru attālumā no Rīgas centra un to ieskauj meža masīvs. Vecmīlgrāvis ir viena no industriālākajām Latvijas vietām. Rīgas Rīnužu vidusskola ir izvirzījusi mērķi veidot šīs pilsētas daļu par vietu, kur tapt pilsētas nākotnei, tāpēc labprāt sadarbojās ar Rīgas domes Labklājības departamentu, piedaloties dabas takas izveidē. 

Dabas takā “Veselības maršruts” ir iekļauti vairāki pieturas punkti, kuros ir norādīti viegli saprotami, uz vietas izpildāmi un visām vecuma grupām pielāgoti vingrinājumi, kas paredzēti visām muskuļu grupām, kā arī dažāda veida šķēršļi, kuru pārvarēšana attīstīs ķermeņa līdzsvaru un koordināciju. Dodoties “Veselības maršrutā” Ir padomāts arī par nelielu prāta treniņu.  Gan pastaigas laikā, gan pēc tās ir iespējams gūt pozitīvas emocijas, vingrojot un izkustoties ar prieku. 

Dabas parks “Piejūra”

Dabas parka “Piejūra” teritorijā Vakarbuļļos ir izveidota labiekārtota Veselības taka, kurā dažāda vecuma cilvēki ar atšķirīgu fizisko sagatavotību var izkustēties, atrodoties dabā, vienlaikus mazinot apmeklētāju antropogēno slodzi uz Eiropas nozīmes aizsargājamiem biotopiem.

Veselības takā pieejami vingrošanas elementi un bērnu rotaļu elementi, soliņi un izveidotas velosipēdu novietnes, uzstādīti informatīvi stendi, kas ir kā pieturas punkti, kuros ir norādīti viegli saprotami, uz vietas izpildāmi un visām vecuma grupām pielāgoti vingrinājumi, t. sk. informatīvais stends, kurā iekļauta informācija par dabas parku “Piejūra”. Informācija par vingrojumiem ir pieejama arī braila rakstā. Lai jauno taku varētu izmantot pastaigām diennakts tumšajā laikā, tā marķēta ar gaismu atstarojošām norādēm.

Veselības taka ir lieliska iespēja Rīgas iedzīvotājiem un viesiem būt fiziski aktīviem un baudīt dabas tuvumu. Jaunā taka ir paredzēta ikvienam, neatkarīgi no dzimuma un vecuma – bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem. Tā piemērota arī māmiņām ar ratiņiem un personām ar kustību traucējumiem, jo pieejama infrastruktūra ērtai taku lietošanai ar ratiņiem un ratiņkrēslos.