Dabas parks “Laukezers” ir Eiropas nozīmes Natura 2000 aizsargājamā dabas teritorija. Īpatnējais dabas parks ar tā raksturīgo ezeru ķēdi un sarežģītas izcelsmes pazeminājumiem ir viens no nelielākajiem Latvijā, tas plešas vien 327 ha platībā. Galvenā dabas parka vērtība ir Laukezers, kurā sastopami vairāki Eiropas un Latvijas nozīmes aizsargājamie biotopi – mezotrofs ezers, mīkstūdens ezers ar ezereņu Isoetes, lobēliju Lobelia un krasteņu Littorella audzēm. Vērtīgi ir arī Ildzenieku un Baltiņu ezeri, kuros sastopami tādi Eiropas un Latvijas nozīmes aizsargājamie biotopi, ezers ar bagātām retu un īpaši aizsargājamu reliktu ūdensaugu audzēm. Dabas parka veģetācijas daudzveidību bagātina arī tā ziemeļaustrumu malā esošais purvs, kurš pieder augsto purvu tipam, kā arī Ildzenieku ezera dienvidrietumu krastā esošais pārejas purvs, kurā sastopamas vairākas retu orhideju sugas.Pie Laukezera, Baltiņa ezera un Ildzenieku ezera ir ierīkotas vairākas atpūtas vietas. Dabas parka teritorijā aktīvās atpūtas cienītājiem pieejama labiekārtota gājēju un velosipēdistu veselības taka.Izveidotā veselības taka ir 7,15 km gara un tajā tika izvietoti plakāti ar vingrojumiem veselības veicināšanai dažādām vecuma grupām, norādes zīmes, informatīvie stendi, soli, atkritumu urnas, skatu platforma un dažādi vingrošanas aprīkojumi. Tā ir piemērota visa veida sportošanai- skriešanai, nūjošanai, riteņbraukšanai, kā arī vienkāršām pastaigā brīvā dabā.

Dabas parkā “Laukezers” veselības maršruts veido noslēgtu apli. Tas sākas autoceļa “Zīlāni–Galvānkalns” (V825) un pašvaldības ceļa 6 - 29 “Ceļš uz Laukiem” krustojumā un ved pa priežu-egļu mežu ar stāvām nogāzēm un gravām, purvainu un neatkārtojamu ainavu.