Statuss:
Īstenošana

Projekta/ aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma Nr.):

„Setting up a coordinated surveillance under the One Health approach „OH4Surveillance”(Vienotā rīcība par koordinētu dalībvalstu pārrobežu patogēnu uzraudzības sistēmas izveidošanu saskaņā ar Vienoto veselības aizsardzības pieeju attiecībā uz pārrobežu patogēniem).

Latvija iesaistās piecās darba pakotnēs:

 1. darba pakotne “Projekta vadība un koordinācija (Project management and coordination).
 2. darba pakotne “Komunikācija un izplatīšana (Communication and dissemination)”.
 3. darba pakotne “Novērtēšana (Evaluation).
 4. darba pakotne “Ilgtspēja (Sustainability)”.
 5. darba pakotne “Uzraudzības pasākumi (Surveillance activities)”.

Projektā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) darbojas kā saistītā iestāde (AE). Granta līguma Nr. 101132473 — OH4Surveillance — EU4H-2022-DGA-MS-IBA3.

Paredzētais ieviešanas termiņš:

2024. gada 1. janvāris – 2026. gada 31. decembris.

Vadošais partneris:

Dānijas Valsts seruma institūts (Statens Serum Institut – SSI).

Sadarbības valstis:

Sadarbības partneri (BEN):

 1. Beļģija (SCIENSANO – Sciensano).
 2. Igaunija (National Centre for Laboratory Research and Risk Assessment – LABRIS).
 3. Latvija (Pārtikas un veterinārais dienests (Food and Veterinary Service) – FVS).
 4. Lietuva (Nationalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas – NMVRVI).
 5. Luksemburga (Luxembourg Institute of Health – LIH).
 6. Norvēģija (Folkehelseinstituttet – NIPH).
 7. Polija (The National Veterinary Research Institute – PIWet).
 8. Somija (Finnish Food Authority – RUOKAVIRASTO).
 9. Vācija (Friedrich Loeffler Institut – BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUER TIERGESUNDHEIT – FLI).
 10. Zviedrija (National Veterinary Institute – SVA).

Saistītās iestādes (AE):

 

 1. Dānija (University of Copenhagen – UCPH).
 2. Igaunija (TERVISEAMET – TA-Health Board).
 3. Igaunija (Estonian University of Life Sciences – EMU).
 4. Igaunija (Agriculture and Food Board – PTA).
 5. Latvija (Pārtīkas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR” (Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR”) – BIOR).
 6. Latvija (Slimību profilakses un kontroles centrs (Centre for Disease Prevention and Control) – SPKC).
 7. Lietuva (NACIONALINE VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJA – NVSPL).
 8. Luksemburga (Luxembourg Veterinary and Food Administration – ALVA).
 9. Norvēģija (Norwegian Veterinary Institute – NVI).
 10. Somija (National Institute for Health and Welfare – THL).
 11. Zviedrija (Public Health Agency of Sweden – FOHM).

Projekta mērķis:

Kopējais mērķis ir pasargāt cilvēkus no būtiskiem pārrobežu patogēnu radītiem veselības apdraudējumiem Eiropas Savienībā, stiprināt veselības sistēmu atbildību un koordināciju starp dalībvalstīm, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. marta Regulas (ES) 2021/522, ar ko izveido Savienības rīcības programmu veselības jomā (programma „ES – veselībai”) 2021.–2027. gadam un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (turpmāk – Regula) 4. panta „a” un b” punktā noteiktos konkrētos mērķus, samazinātu pārrobežas patogēnu veselības apdraudējumus, kā noteikts Regulas 3. panta „b” punktā.

Sadarbības valstu uzdevumi darba pakotņu ietvaros:

 1. Noskaidrot paraugu vākšanas sistēmas, izmantojot esošās paraugu ņemšanas shēmas vai izveidojot jaunas shēmas ar jaunu pieeju Viena veselība”.
 2. Uzlabot diagnostikas procedūras, iekļaujot iegādāto aprīkojumu un uzlabojot izmeklēšanas metodes.
 3. Organizēt valsts uzraudzības datu vākšanu, apkopošanu un datu apmaiņu.
 4. Veikt iepriekšēju valsts novērtējumu attiecībā uz dzīvnieku un sabiedrības veselību un vidi saskaņā ar vienu veselības aizsardzības pieeju, lai noteiktu valsts riska faktorus un prioritātes nākotnē.
 5. Dalīties datos ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (The European Food Safety Authority (EFSA)), arī aktīvi piedalīties EFSA un Eiropas profilakses un kontroles centra (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)) ikgadējos prioritāšu pārskatīšanas pasākumos, nosakot pašreizējo un turpmāko Eiropas Savienības veselības apdraudējumu, tādejādi pārskatot pārrobežas patogēnu uzraudzības sistēmu 2025. un 2026. gadā.
 6. Risināt kapacitātes palielināšanas vajadzības, kas 2024. gadā pilnībā nebūs atrisinātas, kā arī rīkot apmācības un izpratnes veidošanas kampaņas (pasākumus) sabiedrības informēšanai.

Sasniegtais rezultāts:

Veicināta esošās uzraudzības sistēmas uzlabošana, kā arī tādas vienotas veselības uzraudzības sistēmas izveide, kas nodrošina cilvēku, dzīvnieku un vides veselības uzraudzību.

Iegūta informācija par cilvēku, mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku veselību un vides veselību kā zoonožu patogēnu avotu (rezervuāru).

Noteikti pārrobežas patogēnu riska faktori attiecīgajos reģionos un izstrādāti globāli veselības un vides problēmu risinājumi ne tikai vietējā jeb reģionālā, bet arī visas Eiropas Savienības līmenī.

Projekta kontaktpersonas:

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģe:

Antra Bormane

Tālr. 67081596

e-pasts: antra.bormane@spkc.gov.lv

 

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģe:

Viktorija Leitēna

Tālr. 67081517

e-pasts: viktorija.leitena@spkc.gov.lv

 

Projekta vadītāja – finansiste – vecākā eksperte LR un ES tiesību aktu, publisko iepirkumu, grāmatvedības un finanšu, dokumentu pārvaldības jomā:

Inga Selecka

Tālr. 67387673

e-pasts: inga.selecka@spkc.gov.lv

Plašāka informācija:

Projekta pagaidu tīmekļa vietne: https://en.ssi.dk/surveillance-and-preparedness/international-coorporation/oh4surveillance.