Izolācijas izbeigšana Covid-19 infekcijas gadījumā

Ieteikumi ārstniecības personām un epidemiologiem

I. Covid-19 pacientu izolācijas izbeigšana

Saskaņā ar pētījumu rezultātiem, infekciozitāte Covid-19 infekcijas gadījumā saglabājas vidēji 6-8 dienas pēc slimības simptomu paradīšanās.  6. dienā pēc saslimšanas gandrīz katrs trešais (30%) Covid-19 pacients joprojām ir infekciozs. Ņemot vērā minēto, SPKC iesaka pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju, noteikt izolācijas ilgumu 9 (deviņas) dienas no simptomu parādīšanas vai no pirmā laboratoriski apstiprināta Covid-19 testa.

Lai lemtu par Covid-19 pacienta izolācijas izbeigšanu, atkarībā no situācijas vērtējami šādi kritēriji:

 • laiks, kopš simptomu parādīšanās;
 • slimības klīniskā gaita/smagums;
 • laiks kopš akūtas infekcijas slimības simptomu izzušanas;
 • vai pacientam ir imūnsupresijas stāvoklis;
 • atsevišķos gadījumos, pārtraucot izolāciju ātrāk nekā noteikts vai stacionārā:
  • SARS-CoV-2 RNS izzušana paraugos, kas ņemti no augšējiem elpceļiem;
  • anti-SARS-CoV-2 antivielu klātbūtne.

Kritēriji izolācijas izbeigšanai

1. Klīniskie kritēriji, kas jāvērtē pacientu izolācijas izbeigšanai noteiktajā dienā:

 • ne mazāk kā 24h normāla ķermeņa temperatūra, nelietojot pretdrudža līdzekļus;
 • citu akūtas infekcijas slimības simptomu klīniska uzlabošanās.

2. Laika intervāls no saslimšanas sākuma atkarībā no slimības klīniskas gaitas:

Slimības klīniskā gaita un riska grupas

Laika intervāls VAI alternatīvais variants

Asimptomātiska infekcija

9. dienā pēc Covid-19 laboratoriskās apstiprināšanas*. Atsevišķos gadījumos izolācija var būt pārtraukta agrāk, bastoties uz asins parauga seroloģiskās izmeklēšanas rezultātu**.

Viegla vai vidēji smaga gaita

9. dienā no Covid-19 saslimšanas sākuma (nosaka ārstējošais ārsts, veicot pacienta aptauju) ar nosacījumu, ka pēc simptomu (drudzis u. c. akūtas infekcijas pazīmes) izzušanas jāpaiet ne mazāk kā 24h.*

Alternatīvs variants: stacionētiem pacientiem negatīvs SARS-CoV-2 RNS tests, izmeklējot divus secīgi ņemtos elpceļu paraugus ar 24 stundu intervālu.

Smaga gaita

Riska grupas:

 • pacienti ar dekompensētu hronisku slimību
 • pacienti ar imūnsupresiju (transplantāta recipients, ilgstoša kortikosteroīdu vai cita imūnsupresīva terapija, pretvēža ķīmijterapija, ar HIV inficētā persona ar zemu CD4 skaitu, imūndeficīts u.c.)

20. dienā no saslimšanas sākuma (nosaka stacionārā ārstējošais ārsts, veicot pacienta aptauju) ar nosacījumu, ka pēc simptomu (drudzis u. c. akūtas infekcijas pazīmes) izzušanas jāpaiet ne mazāk kā 72 h.

Alternatīvs variants: stacionētiem pacientiem negatīvs SARS-CoV-2 RNS tests, izmeklējot divus secīgi ņemtos elpceļu paraugus ar 24 h intervālu.

* Izolācijas īpaša režīma nosacījumi darbiniekiem un izglītojamajiem.

Izglītojamais, kuram ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu vai ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, ko apliecina pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot izolācijas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), vai lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja kopš inficēšanās vai aizdomu apstiprināšanās pagājušas ne mazāk kā septiņas dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās klātienes izglītības procesā vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietā viņam nav slimības pazīmju 

**Personām bez slimības simptomiem, kurām ir noteikta SARS-CoV-2nukleīnskābes (RNS) klātbūtne un konstatētas IgG  klases   antivielas pret   SARS-CoV-2,  jo  minēto  antivielu klātbūtne liecina par neaktīvu Covid-19 infekciju – pacients vairs nav infekciozs un izolācija nav nepieciešama. Par valsts budžeta līdzekļiem ar ārsta nosūtījumu antivielu noteikšanu pret SARS-CoV-2 veic Nacionālā references laboratorija. Asins parauga seroloģiskā izmeklēšana apsverama īpašās situācijās, piem., Covid-19 pozitīva pacienta pārvešana uz nodaļu ar zemākām izolācijas prasībām vai ja Covid-19 infekcija ir konstatēta plānveida skrīninga rezultātā (piem., pacienta izmeklēšana pirms stacionēšanas, darbinieku laboratoriskais skrīnings, ja tas nav saistīts ar uzliesmojuma izmeklēšanu).

Ja pacients tiek izrakstīts no ārstniecības iestādēs vai pārvests uz citu ārstniecības iestādi vai struktūrvienību pirms izolācijas izbeigšanas, izolāciju turpina pacienta nākamajā uzturēšanās vietā. Attiecīgs ieraksts par izolācijas turpināšanas nepieciešamību tiek izdarīts medicīniskajā dokumentācija, kas seko pacientam. Jā izolācija tiks turpināta citā ārstniecības iestādē, citā ārstniecības iestādes struktūrvienībā vai sociālās aprūpes iestādē, pacienta ārstējošais ārsts telefoniski brīdina attiecīgo iestādi vai struktūrvienību.

Ziņošana Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC)

Ārstniecības persona vienas darbdienas laikā pēc pacienta nāves konstatēšanas datuma aizpilda paziņojuma veidlapu “Paziņojums par Covid-19 iznākumu pacientam” un nosūta SPKC elektroniski vai ar kurjeru. Par ārpus stacionāra mirušajiem Covid-19 pacientiem paziņojumu nosūta ģimenes ārsts vai cita ārstniecības persona.

Steidzamais paziņojums (veidlapa Nr.058/u) par Covid-19 gadījumu SPKC nav jāsūta.