attēls

Materiāls izstrādāts pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem " un Veselības ministrijas Rīkojumu Nr.212 "Ieteicamās enerģijas  un uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem". Materiāli tapuši sadarbībā ar sertificētu uztura speciālisti Gunu Bīlandi.

attēls

 

attēls