Atrasti 72 rezultāti

18.septembrī, atzīmējot Pirmo pasaules pacientu drošības dienu Slimību profilakses un kontroles centrs organizēja Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas sanāksmi. Sanāksmē tika aktualizēti pacientu drošības jautājumi ārstniecības iestā

Stāstīja par veidiem, kādos iespējams inficēties ar gripu, kādus aizsardzības līdzekļus un metodes lietot profilaksei, kā ārstniecības iestādēm vajadzētu organizēt pacientu plūsmu gripas sezonas laikā.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 18.09.2019.

Notika pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas attālināta sanāksme

4. Diskusijas. Tēma “COVID -19 pandēmijas laikā gūtās labās prakses piemēri ārstniecības iestāžu darbinieku veselības un/vai darba vides aizsardzībā”.... 2020. gada 17.jūnijā notika Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas attālināta sanāksme.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 17.06.2020.

19.jūnijā notika Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās

19.jūnijā notika Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās, kuru īpaši kupli apmeklēja dažādu ārstniecības iestāžu pārstāvji.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 19.06.2019.

24.aprīlī notika kārtējā Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – Centrs) organizētā Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās

gadā. A. Nogotkova prezentēja arī jauno pašnovērtējuma anketu par risku mazinošiem pasākumiem ķirurģijā un anestēzijā, kuru plānots izsūtīt 2019.gada pirmajā pusē. Turpinājumā Evija Palčeja (Veselības inspekcijas, Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta nodaļas vadītāja) skaidroja, ka Veselības inspekcija ar jaunās pašnovērtējuma anketas palīdzību vēlas izpētīt vai ārstniecības iestādes spēj nodrošināt un izpildīt Eiropas veselības organizāciju prasības un vadlīnijas pacientu drošības jautājumos.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 24.04.2019.

27.novembra notika Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rīkotā Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas sanāksme. Sanāksmes tēma bija veltīta diskusijai par Veselības inspekcijas izstrādāto dokumenta projektu “Pamatcēloņu analīz

Sanāksmes dalībniekus ar dokumenta projektu iepazīstināja un diskusiju vadīja Veselības inspekcijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta vadītāja  Evija Palčeja . Pamatcēloņu analīzes (PCA) metodi izmanto ar pacientu drošību saistīta atgadījuma izpētei, kura rezultātā pacientam tika nodarīts kaitējums vai bija risks nodarīt kaitējumu, kā arī citu ar veselības aprūpes kvalitāti saistītu notikumu, problēmu cēloņu izpēti vai ekspertīzi.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 27.11.2019.

29.janvārī Slimību profilakses un kontroles centrā notika šajā gadā pirmā pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides darba grupas sanāksme.

29.janvārī Slimību profilakses un kontroles centrā notika šajā gadā pirmā pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides darba grupas sanāksme.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 29.01.2020.

SPKC sadarbībā ar stacionārām ārstniecības iestādēm veic aptauju par pacientu drošības kultūru slimnīcās

Oktobra mēnesī SPKC sadarbībā ar stacionārām ārstniecības iestādēm veic aptauju par pacientu drošības kultūru slimnīcās.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 03.10.2023.

Slimību profilakses un kontroles centrs atzīmēja Starptautisko pacientu drošības dienu

17.septembrī Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes darba grupas sanāksme noritēja Starptautiskās pacientu drošības dienas noskaņā – pārrunājot Covid-19 pandēmijas laikā gūtās labās prakses piemērus ārstniecības iestāžu darbinieku veselības un/ vai darba vides aizsardzībā.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 28.09.2020.

Norisinājās diskusija par pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti

9. janvārī notika šī gada pirmā Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – Centrs) organizēta Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 01.09.2019.

Pacientu drošības dienas pasākumi 2021.gadā

Pacientu drošības dienu pasaulē šogad atzīmē jau 3.reizi. 2021.gada Pacientu drošības dienas mērķis ir vērst uzmanību uz mātes un jaundzimušā drošību dzemdību laikā.... Lai sasniegtu visaptverošu veselības aprūpi, nepieciešama pietiekama, labi apmācītu, motivētu veselības darbinieku kapacitāte; Kvalitatīva veselības aprūpe nozīmē, ka tā ir sniegta efektīvi, droši un pacientoerientēti; Drošības atgadījumu rada apstākļu kopums, nevis slikti medicīnas profesionāļi.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 21.09.2021.

Pacientu drošības diena 2023

Pasaules Veselības organizācija (PVO) jau piekto gadu 17. septembrī atzīmē Pacientu drošības dienu, kas ir nozīmīgs notikums arī Latvijā. 2023.gada Pacientu drošības dienas PVO tēma ir “Pacientu iesaiste pacientu drošībā”, uzsverot pacientu, viņu atbalsta personu un aprūpētāju būtisko lomu veselības aprūpes drošībā – “Pacienta balss ir svarīga”.... Papildu materiāli Prezentācija: Pacientu iesaiste pacientu drošībā Prezentācija:  Veselības aprūpes kvalitāte un drošības risku pārvaldība Informatīvs materiāls: Efektīva komunikācija veicina pacientu drošību un uzlabo aprūpes kvalitāti Pilotaptaujas „Pacientu drošības kultūras aptauja slimnīcās” rezultāti, gūtās atziņas un novērojumi ... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte... SPKC diskusija "Komunikācijas nozīme pacientu drošības un pieredzes uzlabošanā"...
Aktualitāte
Publicēts: 14.09.2023.

Apaļā galda ekspertu diskusija “Veselības aprūpes darbinieku drošība: prioritāte pacientu drošībai

Šī gada 17.septembrī visā pasaule tiek atzīmēta Starptautiskā pacientu drošības diena. Pasaules Veselības organizācija šim gadam ir izvēlējusies tēmu: “Veselības aprūpes darbinieku drošība: prioritāte pacientu drošībai”   ( Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety ).... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte... Apaļā galda ekspertu diskusija “Veselības aprūpes darbinieku drošība: prioritāte pacientu drošībai” (18.09.2020.)...
Aktualitāte
Publicēts: 11.09.2020.

Pacientu drošības dienas pasākumi 2022.gadā

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) jau ceturto gadu 17. septembrī atzīmē Pacientu drošības dienu, kas ir nozīmīgs notikums arī Latvijā. Slimību profilakses un kontroles centrs, sekojot PVO rekomendācijām un izvirzītajai tēmai – Zāļu droša lietošana (Medication without harm), 14.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 17.09.2022.

Konference “Pacients. Drošība. Veselības aprūpes vadītājs”

18.oktobrī notika  Slimību profilakses un kontroles centra  un  Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas  organizētā konference “Pacients.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 18.10.2019.

Tiešraides ekspertu diskusija "Pacienta drošība = Tava un ārsta sadarbība"

Pasaules Veselības organizācija un Eiropas Komisija vērš uzmanību, ka 8-12% pacientu pasaulē cieš medicīnisku kļūdu dēļ, kur cēloņi meklējami nevis speciālistu nekompetencē vai paviršībā, bet gan dažādos sistēmiskos faktoros, piemēram, neveiksmīgā komunikācijā, pārprastā vai nepietiekamā informācijā.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 17.09.2019.

Piektais pasaules ministru līmeņa samits par pacientu drošību

Pacientu drošība - nozīmīgs sabiedrības veselības aspekts. Pacientu drošība attiecas uz visām veselības aprūpes sistēmām visā pasaulē.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 03.03.2023.

Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības aprūpes vadības speciālistu asociāciju organizē konferenci “Pacients. Drošība. Veselības aprūpes vadītājs”

Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības aprūpes vadības speciālistu asociāciju  organizē konferenci “Pacients. Drošība.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 18.10.2019.

Š.g. 7.februārī, Duntes ielā 22, K-5, SPKC aicināja uz semināru stacionāro ārstniecības iestāžu atbildīgās personas par infekciju kontroli slimnīcās, lai sniegtu informāciju par esošo situāciju par jaunā koronovīrusa uzliesmojumu un galvenajām nepieciešam

Viņš iepazīstināja ar pieejamo infomāciju SPKC mājaslapā un rekomendācijām ārstniecības iestādēm. Indra Liniņa, NMPD Katastrofu medicīnas centra eksperte, atgādināja par ārstniecības iestāžu gatavību esošajai situācijai, lūdza pārskatīt iestādes gatavību iespējamā saslimšanas gadījuma ārstniecībai.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 07.02.2020.

Konference “Rūpes par cilvēku veselības aprūpē”

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) atbalstu organizēja starptautisku konferenci “Rūpes par cilvēku veselības aprūpē”. Tās laikā vietējie un ārvalstu eksperti diskutēja un dalījās ar redzējumu par pozitīvu pacientu un ģimeņu pieredzi ārstniecības iestādēs.... Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte...
Aktualitāte
Publicēts: 29.04.2022.

Pacientu drošība un ārstniecības kvalitāte

Veselības aprūpes attīstība rada aizvien jaunas iespējas glābt cilvēka dzīvību un saglabāt dzīves kvalitāti, taču vienlaikus, tai kļūstot arvien sarežģītākai, ārstniecības laikā pieaug nevēlamu notikumu risks.... Lai būtu vieglāk orientēties pacientu drošības jautājumos, šeit ir iespējams iepazīties ar materiālu:... [1] WHO. The Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety; 2009.  https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IER-PSP-2010.2 [2]  Padomes ieteikums par pacientu drošību, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli (2009) ....
Cits
Publicēts: 13.04.2020.