SPKC Infekciju slimību riska analīzes un profilakses departamenta, Infekciju slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa prezentēja no iepriekšējās gripas sezonas statistikas datus: saslimstība un mirstība no gripas komplikācijām. Stāstīja par veidiem, kādos iespējams inficēties ar gripu, kādus aizsardzības līdzekļus un metodes lietot profilaksei, kā ārstniecības iestādēm vajadzētu organizēt pacientu plūsmu gripas sezonas laikā. Informēja arī par pretgripas vakcīnas atteikuma veidlapu grūtniecēm un gripas vakcīnu, kas tiks izmantota nākošās sezonas laikā. Darba grupas sanāksmē bija uzaicināti no trīs ārstniecības iestādēm dalīties pieredzi, kā pacientam nodrošināt gripas sezonu, kā veiksmīgi un apdomīgi gatavoties sezonai.

Ārstniecības iestādes pārstāvēja:

  • ārsts- infektologs, hepatologs Indra Zeltiņa (Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīcas);
  • valdes locekle, Pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja Olga Rudzīte (SIA “Cēsu klīnika”);
  • Kvalitātes departamenta direktore Anna Dzerkale (AS “Veselības centru apvienība”).

Sanāksmi noslēdza SPKC direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos Dzintars Mozgis. Dz.Mozgis sanāksmes dalībnieku uzmanību pievērsa tēmai par drošu medikamentu izrakstīšanu un lietošanu pacientiem, kuri vienlaicīgi lieto vairākus  medikamentus.  Tika iezīmēta tēma nākamajai sanāksmei par aukstuma ķēdes ievērošanu ārstniecības iestādēs, medicīniskajos ledusskapjos. Dz. Mozgis darba grupas dalībniekus aicināja apmeklēt arī SPKC un Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas rīkoto konferenci 2019.gada 18.oktobrī “Pacients. Drošība. Veselības aprūpes vadītājs”.

Sanāksmes dalībnieki atzina, ka bija vērtīgi dzirdēt ieteikumus no kolēģiem, kā labāk organizēt darbu gripas sezonas laikā (piemēram, apmeklētājiem, kur šķauda un klepo - izdalīt muti aizsedzošās maskas, novietot gaitenī īpaši atzīmētus krēslus, tālāk par 2m no vietām, kur var uzturēties pacienti ar citām sūdzībām u.c. ieteikumi).

SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un izmunizācijas nodaļas vadītājas E.Dimiņas prezentācija