29.janvārī Slimību profilakses un kontroles centrā notika šajā gadā pirmā pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides darba grupas sanāksme. Šajā reizē tika diskutēts par pilotprojekta “Atbalsts pacienta ziņotās pieredzes pasākumu izstrādei veselības sistēmas darbības novērtēšanai Latvijā” jautājumu izvēli pacientu pieredzes aptaujas anketai.

2020.gada vasarā pilotprojekta ietvaros, kas noris sadarbībā ar Saint’Anna universitāti Itālijā, Veselības ministriju un SPKC, plānots uzsākt pacientu pieredzes novērtēšanas aptauju no stacionāra izrakstītajiem pacientiem. Anketas tiks izsūtītas elektroniski e-pasta un/vai sms veidā visiem pacientiem, kuri tiks izrakstīti no stacionāriem un kuri būs piekrituši saņemt aptaujas anketu. Sākotnēji projektā iesaistīsies Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca un dažas citas slimnīcas, kuras būs izteikušas vēlmi iesaistīties pilotprojekta 1.daļā. Pacientu sniegtās atbildes būs anonīmas. Šī pacientu pieredzes mērīšanas aptauja nākotnē varētu kalpot kā labs rīks, lai reāllaikā ārstniecības iestāde var iegūt pacienta novērtējumu par sniegtajiem pakalpojumiem un izvirzīt prioritārās jomas savas ikdienas darbības uzlabošanai vai mainīšanai.

Sanāksmes laikā dažādu ārstniecības iestāžu pārstāvji aktīvi iesaistījās diskusijās par anketā izvēlēto jautājumu aktualitāti, lietderīgumu un formulējumu. Sanāksmes laikā tikai izveidots aptaujas anketas pirmais melnraksts.

I.Liepiņa darba grupu informēja arī par tuvākajām aktivitātēm, kuras saistītas ar projekta turpmāko norisi.

Ja rodas jautājumi par projektu aicinām sazināties ar Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas vecākais eksperti Ilzi Liepiņu zvanot vai rakstot 67387609, ilze.liepina@spkc.gov.lv

Nākamā pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides darba grupas sanāksme notiks 20.februārī Slimību profilakses un kontroles centrā.