19.jūnijā notika Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās, kuru īpaši kupli apmeklēja dažādu ārstniecības iestāžu pārstāvji. Sanāksmi sāka Ilze Liepiņa (SPKC, Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas vecākā eksperte) ar ievadprezentāciju, par tēmu, kāpēc ārstniecības iestādēm ir svarīgi mudināt un dot iespēju pacientiem izteikt savu viedokli par saņemtajiem ārstniecības pakalpojumiem. Pacienta apmierinātība ārstniecības iestādē ir daļa atslēgas veiksmīgākā ārstēšanā un līdzestībā.

Uzstāšanos sanāksmē turpināja Vita Šteina (VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", Komunikācijas nodaļas vadītāja). V.Šteina prezentēja sadarbības projektu pacientu apmierinātības novērtēšanā ar Meyer Paediatric University hospital Florencē, Itālijā. V.Šteina stāstīja arī, kā nonākuši līdz nepieciešamībai veikt tik apjomīgu pacientu apmierinātības pētījumu.

Nākamo prezentāciju vadīja Ilze Neparte (VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Galvenā māsa) par ilggadējo pacientu apmierinātības mērīšanu – jau vismaz 17 gadu garumā.

VSIA “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Jana Zundāne (Procesu kvalitātes daļas vadītāja) prezentēja savas ārstniecības iestādes pacientu apmierinātības datu ievākšanas sistēmu un dalījās pieredzē, un datos arī ar speciāli veiktas telefoninterviju sesijas rezultātiem. Plāno būtiskus uzlabojumus datu ievākšanā un apkopošanā.

Alīna Kitnere (VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, Projektu vadītāja) savā prezentācijā dalījās ar piemēru, kā ir izdevies atrast ideālo pacientu ēdienkartes risinājumu pateicoties pacientu sniegtajām atsauksmēm un sūdzībām. A.Kitnere skaidroja arī kā viņu iestādē tiek izvērta katra atsauksme vai sūdzība, ņemot vērā pacientu specifiku.

Prezentāciju sesiju noslēdza Ingas Zariņas (SIA “Vidzemes slimnīca”, Kvalitātes vadības nodaļas vadītāja), kas prezentēja, kā tiek aptaujāti pacienti Vidzemes slimnīcā.

Kopumā visas uzstāšanās liecināja, ka ir svarīgi, lai pacients tiktu uzklausīts, lai ar pacientu runā par viņa veselības stāvokli un izskaidro neskaidros jautājumus. Ne mazāk svarīgi pacienta veiksmīgai ārstēšanai ir vide, kurā notiek ārstēšanas process, ēdiena kvalitāte un daudzums, ārstniecības iestādes personāla attieksme. Paciena apmierinātība ietekmē viņa vēlmi līdzdarboties savas veselības stāvokļa uzlabošanā. Pacienta līdzestībai ir būtiska nozīme pacientu drošības jautājumu uzlabošanā. Pacientu apmierinātība pieaug, ja pacients iepriekš ir brīdināts un informēts, par to, kas viņu sagaida. Šajā gadījumā viņam ir iespējams sagatavoties un noskaņoties notikumiem, nevis viņam ir nepamatotas domas/ilūzijas par tālāko notikumu gaitu visā ārstēšanās procesā (tiek informēts par to, ka var būt jāgaida noteiktu laiku, ka var būt kādi sarežģījumi, kāds būs ēdiens, utt.), līdz ar to svarīga loma ir saskarsmei un informācijai, ko personāls sniedz.  Personāla sniegtajai informācijai ir jābūt sasvstarpēji saskaņotai nevis pretrunīgai.

Nobeigumā notika diskusija starp sanāksmes dalībniekiem. Tika sniegtas atbildes uz sanāksmes dalībnieku jautājumiem. VM pārstāve K.Kļaviņa informēja dalībniekus par jaunu projektu ar EK atbalstu saistībā ar pacientu pieredzes mērīšanu, kas tiks uzsākts rudenī un kura iestādes varēs iesaistīties.

Nākamā tikšanās reize 18.septembrī.