2020. gada 17.jūnijā notika Pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas attālināta sanāksme. Tās gaitā tika pārrunātas vairākas aktualitātes:

1.  Pacientu ziņotās pieredzes projekta īstenotie posmi – pabeigta pacientu aptaujas anketas izstrāde LV, RUS, ENG, sadarbojoties ar Svētās Annas universitātes speciālistiem uzstādīta un pārbaudīta informācijas platforma, noorganizēta pirmā daļa attālinātas apmācības IT speciālistiem. Tuvākajās nedēļās plānota apmācību otrā daļa: projektā iesaistīto ārstniecības iestāžu IT speciālistu apmācībā un anketu konfigurēšana platformā.

2.  Pasaules veselības organizācijas “Pacientu drošības klasifikators” apskats un diskusijas par tā pielāgošanu Latvijas  ārstniecības iestādēm.

3. Datu apkopojums par pašnovērtējuma anketu anestēzijā un ķirurģijā. Alla Nogotkova, Veselības inspekcijas Plānošanas, analīzes un projektu vadības nodaļas vadītāja. Skatīt prezentāciju te:

4. Diskusijas. Tēma “COVID -19 pandēmijas laikā gūtās labās prakses piemēri ārstniecības iestāžu darbinieku veselības un/vai darba vides aizsardzībā”. Šī tēma aktualizēta, saistībā ar šī gada Starptautiskās pacientu drošības dienas izvirzīto tēmu, kas vērsta uz ārstniecības iestāžu darbinieku drošību: “Health Worker Safety: A Priority for Patient Safety”. Starptautiskā pacientu drošības diena visā pasaulē tiks atzīmēta 17.septembrī. Sanāksmē aicinājām ikvienu iestādi iesaistīties šīs dienas atzīmēšanā.

Par Starptautiskās pacientu drošības dienas ideju vairāk informācija šeit