Attēls

Pasaules Veselības organizācija (PVO) jau piekto gadu 17. septembrī atzīmē Pacientu drošības dienu, kas ir nozīmīgs notikums arī Latvijā. 2023.gada Pacientu drošības dienas PVO tēma ir “Pacientu iesaiste pacientu drošībā”, uzsverot pacientu, viņu atbalsta personu un aprūpētāju būtisko lomu veselības aprūpes drošībā – “Pacienta balss ir svarīga”. 

Pacienta un viņa atbalsta personu iesaiste ir viens no pasaules pacientu drošības rīcības plāna 2021.–2030. mērķiem, sevī ietverot tādus rīcības virzienus kā:

  • kopīgas politikas un programmu izstrāde;
  • mācīšanās no pacientu ziņotās pieredzes drošības uzlabošanai;
  • nodrošināt pacientu drošības atgadījumu ziņošanas mehānismus par nedrošas aprūpes rezultātiem;
  • attīstīt un mainīt pacientu drošības kultūru, lai informācijas sniegšana, ziņošana būtu ikdienas sastāvdaļa, kā arī dalīšanās pieredzē ar labajām praksēm un pacientu, viņu tuvinieku izglītošana u.c.

Slimību profilakses un kontroles centrs, sekojot PVO rekomendācijām un izvirzītajai tēmai, organizēja diskusiju "Komunikācijas nozīme pacientu drošības un pieredzes uzlabošanā". Galvenais komponents, lai veicinātu pacientu drošību un uzlabotu aprūpes kvalitāti, sākas ar saziņu. Iztrūkstot šim elementam, rodas kļūdas un palielinās pacientu drošības riski. Pacientu iesaistes uzlabošanā un līdzestības veicināšanā svarīgi ir veidot saprotamu, empātisku un cieņpilnu komunikācija.

Diskusijas dalībnieki:

  • Madara Blumberga, bērnu aprūpes māsa BKUS; Simulācijā balstītas izglītības attīstības vadītāja, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, RSU
  • Irisa Zīle-Velika, Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas vadītāja,SPKC
  • Vita Šteina, Veselības ministres padomniece pacientu pieredzes jautājumos, VM
  • Evija Andžāne,  Pacientu drošības sistēmas konsultante, BKUS
  • Dr. med. Liene Sīle, psihiatre, Izglītības un pētniecības daļas vadītāja, RPNC
  • Inese Mauriņa, pacientu biedrības ParSirdi.lv vadītāja
SPKC diskusija "Komunikācijas nozīme pacientu drošības un pieredzes uzlabošanā"