Attēls

Laba sadarbība pacientam un veselības aprūpes speciālistam veidosies tad, ja pacients var uzticēties gan mediķim, gan videi, kurā atrodas. Pilnīgai situācijas izpratnei ir nepieciešami pacienta novērojumi arī par drošības aspektiem. Pacientu līdzdalībai aprūpē ir svarīga loma pacientu drošības paaugstināšanā ārstniecības iestādē.

Pacientu ziņotās pieredzes dati (2020.-2022.) liecina, ka vidēji 35% pacientu nejutās pietiekami droši ārstējoties stacionārā. Kas radīja bažas un neuzticēšanos ārstniecības laikā? Iespējams pacienti netika pietiekami uzklausīti vai savlaicīgi reaģēts uz sāpēm, izskaidrota informācija, bija traucējoši vides apstākļi u.tml.

Kad pacienti jūtas droši, uzticas veselības aprūpes speciālistiem, pozitīvās norādes atspoguļojas arī datos. Atbilstoši PREM datiem, vidējais rekomendācijas indekss, kas liecina par lojalitātes līmeni ārstniecības iestādei ir 61. Analizējot detalizētāk - no pacientiem, kuri jutās droši ārstniecības laikā, 84% noteikti ieteiktu slimnīcu citiem, savukārt no tiem, kuri nejutās pietiekami droši, ārstniecības iestādi noteikti ieteiktu jau vairs tikai 40%.

Kā savienot pacientu pieredzi un pacientu drošību no pacienta un veselības aprūpes speciālista