Attēls

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) jau ceturto gadu 17. septembrī atzīmē Pacientu drošības dienu, kas ir nozīmīgs notikums arī Latvijā. Slimību profilakses un kontroles centrs, sekojot PVO rekomendācijām un izvirzītajai tēmai – Zāļu droša lietošana (Medication without harm), 14.septembrī organizēja Pacientu drošības un veselības aprūpes pilnveides darba grupas sanāksmi, kurā uzklausījām ārstniecības iestāžu labo praksi drošā zāļu lietošanā stacionāros.

Darba grupas dienas kārtībā:

  • “Zāļu droša lietošana no stacionāra pacienta ziņotās pieredzes perspektīvas”, Jana Lepiksone, Slimību profilakses un kontroles.
  • “Labā prakse ārstniecības iestādē drošā zāļu apritē”, Inese Sviestiņa, klīniskā farmaceite. 
  • “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas pieredze drošā zāļu vadībā”, Evija Bakša - Zveja, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca.

Darba grupas sanāksme tika noslēgta ar interesentu jautājumiem un savstarpēju pieredzes apmaiņu.

Tāpat SPKC 16. septembrī organizēja tiešsaistes apaļā galda diskusiju “Zāļu droša lietošana”, kurā aicinājām speciālistus dalīties ar savu ikdienas pieredzi. Sarunas laikā eksperti izrunāja, dažādas tēmas, ar kurām saskaras ikdienā, strādājot ar pacientiem, izcēla problēmsituācijas.

Video skatāms te :  https://www.youtube.com/watch?v=O8Hd30Z05fE