Attēls

Slimību profilakses un kontroles centrs Pacientu drošības izpratnes nedēļā, kas starptautiski tiek atzīmēta martā (10.03.-16.03.), vēlas aktualizēt tēmu, tās nozīmīgumu un mudināt ikvienu uzzināt vairāk par veselības aprūpes drošību.

Pacientu drošībai ir būtiska loma veselības aprūpes nodrošināšanā. Tomēr ar veselības aprūpi saistīti nevēlami notikumi, kļūdas un riski, no kuriem iespējams izvairīties, joprojām ir galvenās problēmas pacientu drošībai visā pasaulē. PVO datos tiek minēts, ka vidēji 1 no 10 pacientiem tiek nodarīts kaitējums veselības aprūpē. Vairāk nekā 50% kaitējuma (1 no 20 pacientiem) ir novēršami, puse no šī kaitējuma tiek attiecināti uz medikamentiem.

Pasaules Veselības organizācijas Globālā pacientu drošības rīcības plāna 2021.–2030. vīzija par "pasauli, kurā nevienam netiek nodarīts kaitējums veselības aprūpē, un katrs pacients saņem drošu un cieņpilnu aprūpi vienmēr un visur". Rīcības plāna mērķis ir nodrošināt stratēģisku virzību visām ieinteresētajām pusēm novēršama kaitējuma mazināšanai veselības aprūpē un pacientu drošības uzlabošanai dažādās prakses jomās, veicot politikas pasākumus attiecībā uz veselības pakalpojumu drošību un kvalitāti, kā arī rekomendāciju ieviešanu (https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan). 

Ikviens kādā dzīves posmā mijiedarbojas ar veselības aprūpes sistēmu. Un ikvienam ir sava loma drošas veselības aprūpes veicināšanā. Lai nodrošinātu efektīvu un drošu aprūpi, nepieciešama laipna un sadarbību veicinoša vide. Jāspēj atrast veidi, kā iesaistīt visas puses - "Kā mēs varam strādāt kopā, lai mana aprūpe būtu drošāka?"

Pacientu drošība ir nepārtraukts process, tiecoties aktīvi atpazīt nedrošās situācijas, darbības un to veicinošos faktorus, kā arī drošas ārstniecības organizatoriskos aspektus. Vairāk par to, kas ir pacientu drošība, skaties video.