Sanāksmes dalībniekus ar dokumenta projektu iepazīstināja un diskusiju vadīja Veselības inspekcijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta vadītāja Evija Palčeja. Pamatcēloņu analīzes (PCA) metodi izmanto ar pacientu drošību saistīta atgadījuma izpētei, kura rezultātā pacientam tika nodarīts kaitējums vai bija risks nodarīt kaitējumu, kā arī citu ar veselības aprūpes kvalitāti saistītu notikumu, problēmu cēloņu izpēti vai ekspertīzi. Mērķis – PCA instrumenta ieviešana ārstniecības iestādēs pacientu drošības uzlabošanai caur atgadījumu kvalitatīvu analīzi.  Pēc prezentācijas darba grupas dalībnieki dalījās ar līdzīgām praksēm, kuras jau šobrīd pielieto savā praksē ārstniecības iestādē. Vairāki dalībnieki atzina, ka Veselības inspekcijas izstrādātā PCA metode ir pilnīgāka un ka to iespējams realizēt.

SPKC Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas, vecākā eksperte Ilze Liepiņa īsi informēja par Veselības ministrijas sadarbības projektu ar Sant’Anna universitāti (Itālija) “Atbalsts pacienta ziņotās pieredzes pasākumu izstrādei veselības sistēmas darbības novērtēšanai Latvijā”, kura realizācijā piedalīsies SPKC, P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca un Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. I.Liepiņa aicināja darba grupas dalībniekus padomāt par iespēju piedalīties projektā jau no janvāra un apmeklēt 13.decembrī organizēto tikšanos Zaļu valsts aģentūrā, kurā tiks detalizēti stāstīts par projektu un prezentēta arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas līdzšinējā pieredze šādas aptaujas veikšanā.

SPKC Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktore Jana Lepiksone informēja par jaunumiem SPKC mājas lapā:

  • klīnisko algoritmu un klīnisko (pacientu) ceļu skatīt šeit
  • Veselības statistikas datu bāzi skatīt šeit

Nākamā tikšanās reize 2020.janvarī.