Sanāksme tika sākta ar Allas Nogotkovas (Veselības inspekcijas, Plānošanas, analīzes un projektu nodaļas vadītāja) prezentāciju par stacionāru iesniegtajām pašnovērtējuma anketām 2018.gadā. A. Nogotkova prezentēja arī jauno pašnovērtējuma anketu par risku mazinošiem pasākumiem ķirurģijā un anestēzijā, kuru plānots izsūtīt 2019.gada pirmajā pusē.

Turpinājumā Evija Palčeja (Veselības inspekcijas, Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamenta nodaļas vadītāja) skaidroja, ka Veselības inspekcija ar jaunās pašnovērtējuma anketas palīdzību vēlas izpētīt vai ārstniecības iestādes spēj nodrošināt un izpildīt Eiropas veselības organizāciju prasības un vadlīnijas pacientu drošības jautājumos. Pašnovērtējuma anketa būs arī labs rīks katrai ārstniecības iestādei izvērtēt savu darbību.

Sanāksme tika turpināta ar Dinas Lazdiņas prezentāciju par Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uzkrāto pieredzi pašvērtējuma izmantošanā. Kā galvenos ieguvumus D.Lazdiņa minēja, ka ar šādu anketu palīdzību ir iespējams apzināt dažādas problēmas ārstniecības iestādē pacientu drošības jautājumos, dažādos iestādes līmeņos. Tas palīdz iestādei attīstīties un uzlabot sniegumu.  

Sanāksmē tika plaši pārstāvētas dažādas ārstniecības iestādes no visas Latvijas.

Nākamā pacientu drošības un ārstniecības kvalitātes darba grupas tikšanās notiks 2019. gada 19.jūnijā no plkst. 14:00-16:00 Slimību profilakses un kontroles centra telpās, Duntes ielā 22, Rīgā. Aicināti iesaistīties arī citu ārstniecības iestāžu pārstāvji. Galvenais nosacījums – ieinteresētība un vēlme sadarboties pacientu drošības un kvalitātes pilnveides jomā Latvijā.