17.septembrī Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes darba grupas sanāksme noritēja Starptautiskās pacientu drošības dienas noskaņā – pārrunājot Covid-19 pandēmijas laikā gūtās labās prakses piemērus ārstniecības iestāžu darbinieku veselības un/ vai darba vides aizsardzībā. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī – sanāksme notika attālināti.

Sanāksmi atklāja Kristīne Kļaviņa, VM Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītāja, izsakot pateicību ārstniecības personām par paveikto Covid-19 pandēmijas laikā.

Sanāksmes prezentāciju sadaļu iesāka Santa Pildava, SPKC Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas vadītāja, prezentējot epidemioloģiskos datus par veselības aprūpes darbiniekiem ar apstiprinātu Covid-19 diagnozi. Prezentāciju skatīt te.

Sanāksmē piedalījās arī SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa, informējot par plānoto ārstniecības personu iekļaušanu valsts apmaksātā gripas vakcinācijas imunizācijas programmā.

Sanāksmē aicinājām piedalīties arī Aiju Vildi, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” infektoloģi. A.Vilde prezentēja attālināto stratēģisko sanāksmju organizēšanas nozīmīgumu veselības aprūpes darbiniekiem, sākoties  Covid-19 krīzei. Dalījās pieredzē ar to, kā tas palīdzēja un arvien palīdz medicīnas darbiniekiem.

Vienlaikus ar Starptautisko pacientu drošības dienu pasaulē tika atzīmēta arī Veselības aprūpes simulācijas nedēļa. Ieva Šlēziņa, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra (MITC) direktore prezentēja MITC izstrādāto programmu – simulācijas spēles veselības aprūpes darbiniekiem, kura tika pielietota slimnīcās Covid-19 pandēmijas laikā. Prezentāciju skatīt te.

Sanāksmē aicinājām dalīties ar saviem pieredzes stāstiem arī pārstāvjus no stacionārās un ambulatorās ārstniecības iestādes. Šoreiz uzstājās Tīna Rudaja, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" infekciju kontroles māsa. Viņa iepazīstināja ar labo praksi stacionārajā iestādē darbinieku drošības uzturēšanā un pilnveidošanā krīzes situācijā. Bet noslēgumā uzstājās Jeļena Ščegolova, AS "Veselības centru apvienība" kvalitātes vadītāja, prezentējot labo praksi ambulatorajā iestādē darbinieku drošības uzturēšanā un pilnveidošanā krīzes situācijā. Prezentāciju skatīt te.