Attēls

Oktobra mēnesī SPKC sadarbībā ar stacionārām ārstniecības iestādēm veic aptauju par pacientu drošības kultūru slimnīcās. 93% slimnīcu, kuras piedalījās aptaujā 2022.gadā, to ieteiktu arī citām iestādēm. 2023.gada pacientu drošības kultūras aptaujā atkārtoti piedalās 16 slimnīcas un 7 pievienojās no jauna.

Aptauja ir paredzēta, lai palīdzētu slimnīcām novērtēt pacientu drošības kultūru, identificēt problēmas konkrētā posmā un organizēt uzlabojumus ārstniecības iestādes darbā, pakalpojumu sniegšanas kvalitātē un pacientu drošībā. Drošības kultūra ir organizācijas kultūras aspekti, kas saistīti ar veselības un drošības pārvaldību. Tas ir definēts kā "individuālu un grupu vērtību, attieksmes, uztveres, kompetenču un uzvedības modelis, kas nosaka apņemšanos veikt organizācijas veselības un drošības pārvaldību, kā arī tās stilu un prasmes".

Pacienta drošības kultūras veicināšana ir arī viens no Pasaules Veselības organizācijas Globālā pacientu drošības rīcības plāna 2021.–2030. darbības virzieniem, sevī ietverot tādus aspektus kā:

  • Attīstīt drošības atgadījumu ziņošanas sistēmas;
  • Nenosodošas ziņošanas (attieksmes) veicināšanu;
  • Veicināt savstarpēju uzticēšanos un konstruktīvu komunikāciju visos līmeņos u.c.

Informācija par 2022.gada pilotaptaujas rezultātiem „Pacientu drošības kultūras aptauja slimnīcās” rezultāti, gūtās atziņas un novērojumi”: https://www.spkc.gov.lv/lv/pacientu-drosibas-kultura