Sākot ar 2020. gada 13. martu līdz 2020. gada 14. aprīlim visā Latvijā jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 ‘Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu’ noteiktais.

Sākot ar 2020. gada 14. martu līdz 2020. gada 14. aprīlim pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro sekojoši ierobežojumi un nosacījumi:

1.  Pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu

uzraudzības pakalpojumu (turpmāk – Iestādēm) ir jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

2. Uzņemot bērnu Iestādē, jāņem vērā šādi nosacījumi:

Lai bērns varētu apmeklēt Iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz Iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Bērns arī nedrīkst apmeklēt Iestādi, ja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs viņu ir noteicis kā Covid-19 slimnieka kontaktpersonu vai viņam ir apstiprināta Covid-19 saslimšana.

Kā arī tāpat kā līdz šim, bērns nedrīkst apmeklēt Iestādi kā tas noteikts citos saslimšanas gadījumos, kas nav saistīti ar Covid-19.                                                                                                                            

Ja bērnam, kurš atgriezies no ārvalsts 14 dienu laikā no izbraukšanas brīža

no šīs valsts un kurš ir mājas karantīnā, parādās akūtas infekcijas slimības simptomi, bet laboratoriskās izmeklēšanas rezultāts uz Covid-19 infekciju ir negatīvs, bērns tiek ārstēts kā jebkuras akūtas elpceļu infekcijas gadījumā un, ja vairs nav slimības simptomu, var atgriezties Iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic. Ja bērnam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, viņš tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem un ar ģimenes ārsta izziņu.

Savukārt, ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi) Iestāde:

izolē bērnu atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni;

- kontaktējas ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna un telefoniski kontaktējas ar ģimenes ārstu;

- bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

Ja akūtās respiratorās infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, kontaktējas ar bērnu vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

3. Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu vecākiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs.

Uzturēšanās kārtībā jāiekļauj ierobežojumi par divu metru distances ievērošanu, pulcēšanās aizliegumiem un citi saistošie ierobežojumi, kas noteikti Rīkojumā Nr.103 un Slimību profilakses un kontroles centra vietnē https://arkartassituacija.gov.lv/

4. Iestādes darbiniekiem jāievēro šādi nosacījumi:

Iestādes darbiniekam un kurš ir atgriezies no ārvalsts vai ir Covid-19 kontaktpersona, jāveic visi drošības pasākumi, kas noteikti rīkojumā Nr.103 (skatīt rīkojumu Nr.103t.sk. jāveic pašizolācija mājās 14 dienas kopš izbraukšanas no ārvalsts vai 14 dienu karantīna mājās kopš brīža, kad pēdējo reizi bija kontakts ar Covid-19 saslimušo. Ja darbinieks dzīvo kopā ar Covid-19 slimnieku, tad vēl 14 dienu karantīna mājās kopš brīža, kad persona ar, ko darbinieks dzīvo kopā (Covid-19 slimnieks) atzīta par veselu. Šajā periodā personas pienākums ir veikt veselības stāvokļa novērtējumu, tai skaitā, mērot ķermeņa temperatūru un, parādoties elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm (iesnas, klepus, sāpes kaklā, paaugstināta ķermeņa temperatūra) jārīkojas šādi.

Iestādes darbiniekam, kuram ir apstiprināta Covid-19 saslimšana, ir pienākums stingri ievērot izolāciju mājās un darbā atgriezties tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).

Savukārt, ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), darbinieks pārtrauc darba pienākumu veikšanu un  dodas mājās un telefoniski sazinās ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.

 5. Ja tiks konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto Iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas iestādes vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu Iestādei.

6. Pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi), kā arī sporta norises slēgtās vietās (telpās) un bērnu nometņu darbību Iestādē, ja šādi pasākumi Iestādē tikuši līdz šim īstenoti.

7. Atcelt, pārcelt un neplānot Iestādes darbinieku darba braucienus un komandējumus uz ārzemēm.

8. Covid-19 infekciju izraisošais koronavīruss izplatās tieši kontaktējoties ar inficētu personu, kā arī ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, kā arī netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem. Tādēļ aicinām ņemt vērā rekomendācijas bērnu personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai:

  1. bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma;
  2. ja nav iespējas nomazgāt rokas – ieteicams dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem;
  3. atcerēties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas varbūt arī piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ ieteicams regulāri tās tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus;
  4. izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām;
  5. izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi, ieteicama vismaz divu metru distances ievērošana;
  6. klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas;
  7. katru dienu veikt rotaļlietu mitro tīrīšanu vai mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus, tādēļ pirmsskolas izglītības iestādēs neizmantot mīkstās rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt;
  8. regulāri tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki, izmantojot sadzīvē lietojamus dezinfekcijas līdzekļus;
  9. regulāri tīrīt un vēdināt telpas.

Tāpat aicinām Iestādes turpināt nodrošināt 2013. gada 17. septembra MK noteikumu Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasību ievērošanu attiecībā uz bērnu ar infekcijas slimību pazīmēm neuzņemšanu iestādē.