Slimību profilakses un kontroles centrs

Informatīvie materiāli

 

Šajā sadaļā pieejami informatīvie materiāli, kas izstrādāti Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/106) ietvaros par tēmām fiziskās aktivtiātes, psihiskā veselība, veselīgss uzturs, atkarības, seksuālā un reproduktīvā veselība.

 

Vēršam uzmanību, ka šajā sadaļā publicēto informatīvo materiālu drukātais formāts ir pieejams tikai ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta attiecīgā slimību profilakses un/ vai veselības veicināšanas pasākuma dalībniekam un/ vai apmeklētājam.

 

FIZISKĀS AKTIVITĀTES

„Vingrošanas un nūjošanas pamatprincipi iedzīvotājiem veākiem par 54 gadiem”,

A4, 22 lpp. (pieejams tikai elektroniskā formātā) 

PSIHISKĀ VESELĪBA

„Ieteikumi Tavas psihiskās veselības veicināšanai”,

A4, 28 lpp. (pieejams tikai elektroniskā formātā)

 

"Rokasgrāmata pedagogiem cieņpilnas komunikācijas kultūras veicināšanai klasē “Izzini sevi – saproti citus!”"

A4, 46.lpp. (pieejams tikai elektroniskā formātā)

VESELĪGS UZTURS

"Veselīgu un ekonomisku ēdinu receptes",

A4, 16.lpp (pieejams tikai elektroniskā formātā)

"Veselīgs un ekonomisks uzturs",

prezentācija/mācību materiāls, 27 slaidi (pieejama tikai elektroniskā formātā)

"Veselīgs un sabalansēts uzturs",

prezentācija/mācību materiāls, 19.slaidi (pieejama tikai elektroniskā formatā)

ATKARĪBAS

"Ieteikumi bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnai atpazīšanai, profilaksei un palīdzības iespējām",

A4, 8 lpp. (pieejams tikai elektroniskā formātā)

SEKSUĀLĀ UN REPRODUKTĪVĀ VESELĪBA

Informācija sekos tuvākajā laikā.

 

Publicēšanas datums: 30.10.2017

©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC