Statuss:
Īstenošana

 

Projekta/ aktivitātes nosaukums

(noslēgtā līguma Nr.):

“European Joint Action on Vaccination” (EU-JAV) (Vienotā rīcība vakcinācijas jomā).

 

Latvija iesaistās sešās darba pakotnēs:

 

2. darba pakotne “Izplatīšana” (Dissemination).

3. darba pakotne “Novērtēšana” (Evaluation).

4. darba pakotne “Integrācija valsts politikā un ilgtspējība” (Integration in national policies and sustainability).

5. darba pakotne “Imunizācijas informācijas sistēma uzraudzības stiprināšana” (Immunization information systems to strengthen surveillance systems of vaccine coverage).

6. darba pakotne “Vakcīnu piegāde un to pieejamība” (Vaccine supply and preparedness).

8. darba pakotne “Nepareizi priekšstati un barjeras par vakcināciju, t.i., vilšanās un pārliecība. Uz pētījumiem balstītu zināšanu un labās prakses piemēru ieviešanai praksē” (Vaccine hesitancy and uptake. From research and practices to implementation).

Projektā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) darbojas kā sadarbības partneris. Granta līguma Nr. 801495–EU–JAV–HP–JA–2017.

Logotips:

Paredzētais ieviešanas termiņš:

2018. gada 1. augusta – 2022. gada 31. marts.

Vadošais partneris:

Francijas Nacionālais veselības un medicīnas pētniecības institūts (French National Institute of Health and Medical Research – INSERM).
Sadarbības valstis (partneri):
 1. Beģija (Vlaams Gewest – VAZG).
 2. Bosnija un Hercogovina (Ministry of Civil Affairs – MoCA).
 3. Bulgārija (Ministry of Health – MoH HPDPD).
 4. Horvātija (Croatian Institute of Public Health – CIPH).
 5. Dānija (Statens Serum Institut – SSI).
 6. Somija (National Institute for Health and Welfare – THL).
 7. Grieķija (The Hellenic Center for Disease Control and Prevention – HCDCP).
 8. Itālija (Istituto Superiore di Sanità – ISS).
 9. Latvija (The Centre for Disease Prevention and Control – CDPC).
 10. Lietuva (Ministry of Health – SAM).
 11. Malta (Ministry for Health – CPSU).
 12. Nīderlande (National Institute for Public Health and the Environment – RIVM).
 13. Norvēģija (Norwegian Institute of Public Health – FHI).
 14. Rumānija (Institutul National De Sanatate Publica – NIPH).
 15. Serbija (Institute of Public Health of Serbia – IPHS).
 16. Slovākija (Ministry of Health – SK MoH).
 17. Slovēnija (National institute of Public Health – NIJZ).
 18. Spānija (Fundacion Publica Miguel Servet – FMS).
 19. Zviedrija (The Public Health Agency of Sweden – FoHM).
Projekta mērķis: Izveidot ilgtspējīgu mehānismu/ līdzekļus, kas veicinātu vakcinācijas aptveres uzlabošanos Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) valstīs, tādejādi nodrošinot iedzīvotāju veselības uzlabošanos.
Latvijas kā sadarbības partnera uzdevumi darba pakotņu ietvaros:
 1. Ievest procedūras un instrumentus, kas nodrošinātu projekta virzību atbilstoši darba plānam un granta līgumam.
 2. Izstrādāt ilgtspējīgus iekšējās un ārējās komunikācijas instrumentus, nodrošinot saistošās informācijas izplatīšanu plašākai auditorijai.
 3. Novērtēt projekta vertikālo un horozintālo darba pakotņu procesus un ietekmi.
 4. Nodrošināt projekta rezultātu integrāciju valsts politikā, ilgstpējības plānā, kā arī izstrādāt rīcības plānu ilgtspējīgai komunikācijai un sadarbībai starp ES un EEZ valstīm.
 5. Īstenot pilot-pasākumus un kampaņas, lai novērtētu ES un EEZ valstu sadarbības iespējas attiecībā uz vakcīnu un infekciju slimību saistītiem jautājumiem.
 6. Stiprināt imunizācijas informācijas sistēmu mijiedarbību Eiropā, lai palielinātu vakcinācijas uzraudzības iespējas valsts un reģionālā līmenī.
 7. Izstrādāt vienotu protokolu vakcinācijas līmeņa (t.sk., MMR) novērtēšanai.
 8. Veikt Eiropā esošo vakcinācijas atgādinājumu sistēmu izpēti (t.sk., aprakstīt atbildīgo personu, mērķa grupu, ziņošanas kanālus (SMS, e-pasts, pasts), laiku un biežumu), apkopojot labo pieredzi ar iespēju attīstīt imunizācijas informācijas sistēmas.
 9. Noteikt kopīgus vakcīnu pieprasījumu pamatprincipus (t.sk., plānošanai un prognozēšanai), lai ES izveidotu kopīgu datu bāzi par vakcīnu piedāvājumu un pieprasījumu datiem.
 10. Stiprināt prognozēšanas, piegādes un krājumu pārvaldības mehānismus.

 

Apkopot un analizēt ES un EEZ valstu labas prakses piemērus par pasākumiem, kas mazina vilcināšanos vakcinēties (angliski: vaccine hesitancy), lai mērķtiecīgi stiprinātu sabiedrības uzticību imunizācijai, kā arī izstrādāt sistemātiksu pārskatu par pašreizējo situāciju.
Sasniegtais rezultāts:

Izveidota stabila ES un EEZ valstu kompetento un kontrolējošo iestāžu sadarbība vakcinācijas jomā.

 

Definēti vakcinācijas pieprasījuma prognozēšanas pamatprincipi.

 

Izstrādāta datu noliktavas koncepcija un prototipi ES un EEZ valstu mēroga centrālajā repozitorijā.

 

Definēti kopējie kritēriji/ posmi prioritāšu noteikšanai vakcīnu pētniecībā un attīstībā.

 

Izstrādāta koncepcija un prototipi vakcīnu pētniecības un attīstības prioritāšu noteikšanas sistēmai.

 

Definētas strukturālās, tehniskās un juridiskās specifikācijas attiecībā uz datu prasībām elektroniskajām vakcīnu reģistriem/ datubāzēm/ imunizācijas informācijas sistēmām.

 

Nodrošināta sistēmu sadarbība turpmākajos jautājumos, kas saistīti ar vakcināciju un sagatavotību.

 

Stiprināta katras ES un EEZ valsts vakcīnu piegādes pārvaldība.

 

Mazināts vakcīnu trūkuma risks.

 

Stiprināta katras ES un EEZ valsts gatavība piedalīties sadarbības un koordinācijas plānošanā.
Projekta kontaktpersonas:

Direktora vietnieci attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos:

 

Ilona Liskova

Tālr.: 67895822

 

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors:

 

Jurijs Perevoščikovs

Tālr. 67081521

 

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja:

 

Larisa Savrasova

Tālr. 67081523

 

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģe:

 

Linda Krauze

Tālr. 67387670

 

Ieva Rimšāne

Tālr. 67081520

 

Latvijas nominētais pārstāvis/ Projekta vadītāja- finansiste:

 

Inga Selecka

Tālr. 67387673

 

Projekta vienotais e-pasts: javteam@spkc.gov.lv

Plašāka informācija:

Projekta aktualitātes un materiāli pieejami www.eu-jav.com