Statuss:
Noslēdzies
  Projekta/aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma nr.) European Concerted Action on Congenital Anomalies and Twins (EUROCAT) , iedzimtās anomālijas Līguma Nr. – 39321483 Logotips …
Statuss:
Noslēdzies
  Projekta/aktivitātes nosaukums EURO-PERISTAT, perinatālā aprūpe Logotips      Paredzētais ieviešanas termiņš   …
Statuss:
Noslēdzies
  16.05.2017   Projekta/aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma nr.) Joint action on Injury Monitoring in Europe (JAMIE), traumu mazināšana Eiropā Līguma Nr. – 2010 22 05 …
Statuss:
Noslēdzies
Projekta/aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma nr.) European Urban Health Indicators System, Part 2, (URHIS), Eiropas pilsētnieku veselības indikatoru sistēma. 2.daļa – EURO-URHIS 2 Līguma Nr. – 223711 …
Statuss:
Noslēdzies
Projekta/aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma nr.)   Joint Action for European Community Health Indicators and Monitoring (Joint Action for ECHIM), Eiropas Kopienas veselības indikatoru un…
Statuss:
Noslēdzies
Projekta/aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma nr.) Joint Action on Health Inequalities (Equity Action) , Nevienlīdzības mazināšana veselības jomā Līguma Nr. – 2010 22 03 Logotips …
Statuss:
Noslēdzies
Projekta/aktivitātes nosaukums   The Public Health Portal of the European Union (Health-EU Portal), Eiropas Savienības veselības portāls „Veselība-ES”, Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības…
Statuss:
Noslēdzies
Projekta/aktivitātes nosaukums European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC), Eiropas partnerība cīņai pret vēzi Logotips      …